Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BELETRISTICKÉ ÚTVARY PUBLICISTICKÉHO STYLU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BELETRISTICKÉ ÚTVARY PUBLICISTICKÉHO STYLU"— Transkript prezentace:

1 BELETRISTICKÉ ÚTVARY PUBLICISTICKÉHO STYLU
Mgr. Michal Oblouk

2 BELETRISTICKÉ ÚTVARY útvary beletrizující patří sem žánry, které jsou svým zpracováním blízké beletrii (krásné próze) do publicistiky se dostaly díky spisovatelům, neboť mnozí z nich působili jako novináři (Neruda, Čapek, Poláček, Bass) fejeton, reportáž, sloupek, črta, glosa, soudnička, kurziva, causerie, esej

3 FEJETON z francouzštiny feuille(ton) = lístek
kratší text, aktuálně zaměřený, vyjadřuje autorovo subjektivní hodnocení vtipné, duchaplné, jazykově originální vyprávění o aktuálním tématu bývá ironický, humorný, kritický základem je zajímavý nápad a osobitý pohled na zvolený problém cílem je pobavení, rozptýlení, ale i kritika určitého jevu pestrá a rozmanitá tematika i forma uvolněná stavba, lehký a přátelský styl, citově zabarvená slova často překvapivý závěr s pointou v novinách bývá graficky odlišen, může být psán „pod čarou“ a vytištěn jiným typem písma J. Neruda, R. Křesťan, J. Smetanová, L. Vaculík

4 FEJETON

5 REPORTÁŽ svědecká výpověď o konkrétním zážitku, autor s dokumentární přesností informuje čtenáře o zajímavých místech, lidech, na základě přímého styku s nimi (očité svědectví) musí být pravdivá, objektivní (co se stalo, kdy a kde se to stalo) monologický útvar, založený na popisu hlavním úkolem reportéra je vybrat a přiblížit fakta a podat je živým způsobem, usiluje o co největší přesnost, objektivnost a přesvědčivost vyjadřování často se užívá 1. osoba přítomného času slovní zásoba i větná stavba co nejjednodušší

6 SLOUPEK tvar a rozsah sloupce
krátká esejistická úvaha, dílčí postřeh na nenáročné téma základem je vtipný námět, který autor postupně zevšeobecňuje, podnětem je zážitek nebo pozorování aktuálnější, stručnější a konkrétnější než fejeton na konci vtipná pointa zakladatelem žánru byl Karel Čapek (původně v Lidových novinách)

7 SLOUPEK

8 ČRTA uměleckým stylem zachycuje mezní situaci, do níž se autor dostal (např. setkání s výjimečnými lidmi, nezapomenutelné vzpomínky) může mít formu obrázku ze života, cestopisného líčení apod. předchůdkyně reportáže

9 GLOSA obecně poznámka na okraj nebo mezi řádky
jeden z nejpodrobnějších komentářových textů krátká kritická poznámka/polemika k události, názorům jiné osoby, stručný komentář založený na vlastním názoru autora cílem je informovat i přesvědčovat autor se zabývá jedním problémem, jeho řešení pouze naznačuje, komentuje vzniklou situaci (ironicky, sarkasticky) slova citově zabarvená často mívá vtipnou pointu

10 SOUDNIČKA krátký literární útvar typu fejetonu
obvykle humorná či satirická povaha námět - skutečné události z praktického života zpravidla inspirované konkrétním soudním přelíčením v minulosti bývaly oblíbenou součástí nedělní přílohy novin může mít formu satirické básně nebo písňového textu J. Arbes, K. Poláček, J. Hašek, I. Jahelka

11 KURZIVA novinářská stať tištěná kurzivou (skloněným písmem)
aktualizující nebo zábavná

12 CAUSERIE kózrí vtipná novinářská úvaha o nějakém problému
lehčí tón, duchaplnost, aktuálnost, zábavnost často forma rozmluvy/besedy

13 ESEJ žánr středního či kratšího rozsahu
úvaha na určité téma, spočívá v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení dialog autora se sebou samým i se čtenářem zakladatelem je Michel de Montaigne, francouzský renesanční myslitel a humanista

14 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Esej


Stáhnout ppt "BELETRISTICKÉ ÚTVARY PUBLICISTICKÉHO STYLU"

Podobné prezentace


Reklamy Google