Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4)"— Transkript prezentace:

1 Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4)
Ing. Josef Nevařil

2 Zdroje jističe Příklad: Stránka pro uvedení dílčích témat

3 Ochrana elektrických zařízení
Zdroje Ochrana elektrických zařízení Největší nebezpečí = přehřívání prvků instalace – požár K přehřátí elektroinstalace může dojít průtokem velkého proudu vedením elektrickým obloukem jiskřením při spínání přechodovým odporem při nedokonalém elektrickém spoji Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

4 Ochrana elektrických zařízení
Zdroje Ochrana elektrických zařízení Pro zabránění vzniku požáru od elektrické instalace je nutné vždy provést tato opatření zabezpečení nepřekračování povolených proudů jištěním použití kvalitní izolace opatření pro snížení nebezpečí vzniku zkratů jiskřící zařízení umísťovat daleko od hořlavých hmot kvalitní spoje pravidelná kontrola Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

5 Jističe Určení jmenovitého proudu jističe IB < In < Iz (A)
Zdroje Jističe Určení jmenovitého proudu jističe IB < In < Iz (A) In je určovaný jmenovitý proud jisticího prvku Iz je maximální dovolený proud IB je skutečný proud I2 je velikost proudu, při kterém dojde k funkci jisticího prvku I2 ≤ 1,45 Iz (A) In = K Iz (A) Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek In = Iz (A) Pro jističe je konstanta K rovna 1.

6 Zdroje Jističe Jistič musí rozpojit přetížený obvod dříve, než dojde k překročení nejvyšší dovolené teploty jádra vodiče Rychlost reakce jističe je dána velikostí protékajícího proudu, jmenovitým proudem a charakteristikou jističe Typické použití jističů podle charakteristik B – světelné a zásuvkové C – obvody s indukční a kapacitní zátěží D – jištění obvodů s velkými transformátory, motory zatížené při rozběhu velkou zátěží, … Z – ochrana polovodičů K – motory, transformátory, vstupní elektronika S – jištění stykačů, motorů, řídicích transformátorů Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

7 Jističe B – světelné a zásuvkové
Zdroje Jističe B – světelné a zásuvkové C – obvody s indukční a kapacitní zátěží D – jištění obvodů s velkými transformátory, motory zatížené při rozběhu velkou zátěží, … Z – ochrana polovodičů K – motory, transformátory, vstupní elektronika S – jištění stykačů, motorů, řídicích transformátorů Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

8 Funkce jističe Spoušť pro vypnutí obvodu při nadproudu
bimetalový pásek je zahříván procházejícím proudem větší protékající proud = vyšší teplota = větší pohnutí pásku při maximálním prohnutí dojde ke spuštění volnoběžky, která zajistí rozpojení obvodu

9 Funkce jističe Spoušť pro vypnutí obvodu při nadproudu
zkratovou spoušť tvoří nadproudový elektromagnet velký zkratový proud vyvolá velmi rychlé působení elektromagnetu na volnoběžku a následné rozpojení obvodu

10 Funkce jističe Vypínání jističe
Při rozpojení kontaktů však vzniká elektrický oblouk opatření pro zhášení elektrického oblouku – přivedení oblouku do „zhášecí komory“

11 jistič 1 – svorka, 2 – elektromagnet pro rozpínání při zkratových proudech, 3 – zhášecí komory, 4 – rozpínací kontakt, 5 –bimetal pro odpínání nadproudů, 6 – svorka, 7 – volnoběžka, 8 – ovládací páčka, 9 – upevňovací mechanismus

12 jističe Jednofázový jistič Třífázový jistič

13 Zdroje Označování jističů Pro odlišení jističů se používá také barevné označení Barevně je rozlišena ovládací páčka nebo je použit barevný štítek na tělese jističe Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

14 Zdroje Elektronické jištění U výkonových jisticích prvků se v současnosti prosazují elektronické jističe Tyto jističe mají spoušť ovládanou elektronikou, ty nejmodernější na bázi počítače Toto řešení je výhodné díky možnosti nastavit parametry pro vypnutí jističe při nadproudu a díky možnosti komunikace Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

15 Seznam použité literatury
DVOŘÁČEK, Karel. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. 5., aktualizované vydání. Praha: IN-EL, s. Elektro (IN-EL). ISBN KŘÍŽ, Michal. Dimenzování a jištění elektrických zařízení – tabulky a příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: IN-EL, s. Elektro (IN-EL). ISBN MLČÁK ,Tomáš, VRÁNA, Václav. Dimenzování a jištění elektrických vedení. VŠB – TU Ostrava, 2006. Moeller Elektrotechnika. Výkonové jističe NZM, PMC. Výkonové vypínače PN, N, PSC. Katalog 2006–2007. Foto: archiv autora.


Stáhnout ppt "Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje Jističe (EL4)"

Podobné prezentace


Reklamy Google