Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje"— Transkript prezentace:

1 Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje
Elektromagnetické stykače (EL6) Ing. Josef Nevařil

2 Elektromagnetické stykače
Zdroje Elektromagnetické stykače Příklad: Stránka pro uvedení dílčích témat

3 Elektromagnetický stykač
Zdroje Elektromagnetický stykač Spínač ovládaný elektromagnetem bývá vybaven třemi výkonovými spínači, doplněny dalšími kontakty – pomocné spínače jsou ovládány elektromagnetem. Stykač je schopný spínat i rozpínat pomocí výkonových kontaktů velké výkony jak bez zatížení, tak i při zatížení. Elektromagnetické stykače se používají při dálkovém a automatickém spínání. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

4 Princip činnosti stykače
Zdroje Princip činnosti stykače Spínání je provedeno mechanickým ovládáním. Síla pro sepnutí je odvozena z působení elektromagnetu. Neprotéká-li cívkou elektromagnetu proud, je jeho rozdělené magnetické jádro oddalováno pomocí pružiny - kontakty zůstávají rozepnuty. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

5 Princip činnosti stykače
Zdroje Princip činnosti stykače Přivedením napětí na cívku elektromagnetu jím začne protékat proud, což způsobí vytvoření magnetického toku v jádře, který působí silou na uzavření magnetického jádra. Tato síla zajistí přitažení pohyblivé části magnetického obvodu a zároveň sepnutí spínacích kontaktů. Přestane-li protékat proud cívkou elektromagnetu, dojde k rozepnutí spínacích kontaktů. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

6 Části stykače Zdroje Obr. 1. Popis částí elektromagnetického stykače
Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek Obr. 1. Popis částí elektromagnetického stykače 1 - svorka, 2 – hlavní kontakt pevný, 2 – hlavní kontakt pohyblivý, 3 – kontaktní pružina tlačná, 4 – vratná pružina, 5 – ovládací cívka s jádrem, 6 – kotva.

7 Hlavní – výkonové kontakty. Používají palcové nebo můstkové kontakty.
Zdroje Kontakty stykačů Hlavní – výkonové kontakty. Používají palcové nebo můstkové kontakty. Kontaktní plochy se zhotovují ze stříbra. Zatížitelnost výkonových kontaktů je jedním z hlavních parametrů každého typu stykače. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

8 Bývají spínací i rozpínací.
Zdroje Kontakty stykačů Pomocné kontakty. Bývají spínací i rozpínací. Používají se pro zapojení do ovládací části nejčastěji pro blokování a signalizaci. Některé typy stykačů umožňují připojení dalších ovládacích kontaktů. Maximální zatížitelnost pomocných kontaktů je zpravidla 6 A, maximálně 10 A. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

9 Ovládací cívky stykačů
Zdroje Ovládací cívky stykačů Vyrábí se pro ovládací napětí: Střídavé o kmitočtu 50 Hz – 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V a 500 V Stejnosměrné – 12 V, 24 V, 48 V, 110 V a 220 V  Cívky musí být navrženy ta,k aby zaručovaly spolehlivou funkci stykače i při kolísajícím napětí (+10 % až -15 %). Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

10 magnetické obvody stykačů
Zdroje magnetické obvody stykačů Vyrábí se z elektrotechnických plechů - eliminace vzniku vířivých. Do magnetického obvodu je umístěn měděný kroužek - vířivé proudy v něm udrží sepnutý stykač při střídavém napájení cívky. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

11 Dělení stykačů Podle zatížitelnosti výkonových kontaktů Maximální proudová zatížitelnost výkonových kontaktů, a tím maximální spínací výkon. Podle napětí cívky Napětí ovládací cívky určuje napětí ovládacích obvodů.

12 Dělení stykačů Podle druhu proudu ovládání cívky stejnosměrným napětím a proudem (DC), střídavým napětím a proudem (AC). Podle způsobu zhášení elektrického oblouku vzduchové, olejové, vakuové.

13 Dělení stykačů Podle kategorie použití - spínání střídavých proudů
AC1 jsou určeny pro spínání bezindukční zátěže nebo zátěže s malou indukčností, AC2 pro brždění protiproudem a spouštění kroužkových motorů, AC3 se používají pro spouštění motorů s kotvou nakrátko nebo vypínání motorů za chodu, AC4 spouštění motorů s kotvou nakrátko, častá reverzace chodu.

14 Dělení stykačů Podle kategorie použití - spínání stejnosměrných proudů
DC1 jsou určeny pro spínání odporových topných těles a bezindukční stejnosměrné zátěže, DC2 pro motory s cizím buzením vypínané za běhu, DC3 pro motory s cizím buzením vypínané za běhu vyžadující reverzaci, DC4 se používají pro motory se sériovým buzením s vypínáním za běhu, DC5 se používají pro motory se sériovým buzením vypínané za běhu.

15 Jako spínače- tyristory a triaky Tichý chod Velmi rychlé spínání
Zdroje Elektronické stykače Bez mechanických dílů Jako spínače- tyristory a triaky Tichý chod Velmi rychlé spínání Vysoká pořizovací cena Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

16 Seznam použité literatury
BASTIEN, Peter a kol. Praktická elektrotechnika. Praha: Europa – Sobotáles, ISBN FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. Skriptum FEL-ČVUT v Praze. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2006, ISBN ZEMAN, Stanislav. Jističe a stykače: Určeno údržbářům automatizačních zařízení. Praha: SNTL, Knižnice automatizace, Řada elektrotechnické literatury. Foto: Archiv autora


Stáhnout ppt "Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google