Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_128_Atom AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_128_Atom AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. 2011."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_128_Atom AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Částice látek ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 ANOTACE Materiál je vhodný pro žáky 8. ročníku chemie Prezentace seznamuje žáky se složením atomu.

3 -Vše, co je kolem nás, je hmota. - hmota v podobě látek tvoří hvězdy, planety, neživé věci i živé organismy. - látky a tělesa z nich vytvořená se skládají z částic, které se nazývají atomy.

4 Co už víte o atomech? Kde jste se už s tímto pojmem setkali a v jaké souvislosti?

5 Neviditelné částice hmoty Všechny látky a tělesa z nich vytvořená se skládají z částic, které nazýváme atomy. Atomy jsou základní stavební jednotkou hmoty. Jsou velmi malé. Každý atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého obalu. Jádro je v poměru k velikosti atomu velmi malé, ale je v něm soustředěná téměř všechna hmotnost atomu. Jádra jsou složena z protonů (p + ) s kladným nábojem (+) a neutronů (n 0 ) bez náboje. Obě částice mají přibližně stejnou hmotnost a říkáme jim nukleony. V obalu atomu se pohybují elektrony (e - ) se záporným nábojem (-). Počet protonů v jádře a elektronů v obalu je stejný, a proto je atom elektroneutrální.

6 Stavba elektronového obalu Elektrony jsou v obalu uspořádány ve vrstvách (slupky). Vyšší vrstva se obsazuje, až je zaplněna vrstva nižší.První slupka je plně obsazena, obsahuje-li 2 elektrony. Druhá slupka je plně obsazena, obsahuje-li 8 elektronů. Poslední obsazená vrstva se nazývá valenční a obsahuje tzv. valenční elektrony.

7 Jádro atomu Počet p + a e - v atomu je stejný a nazývá se protonové číslo Z. Píše se vlevo dole před značkou prvku - 2 He. Součet p + a n 0 se nazývá nukleonové číslo A. Píše se vlevo nahoře před značkou prvku - 4 He. Počet neutronů v atomu se vypočte podle vztahu: n 0 = A - Z. Chemická látka, složená z atomů se stejným protonovým číslem, se nazývá chemický prvek. Model atomu helia 2 4 He

8 Závěr: Základní stavební jednotkou hmoty je atom. V atomovém jádře se nacházejí protony a neutrony. V atomovém obalu jsou elektrony, které jsou uspořádány ve vrstvách (slupkách). Chemická látka složená z atomů o stejném protonovém čísle se nazývá prvek.

9 použité zdroje www.office.microsoft.com M33.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:M33.jpg Helium atom QM.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011- 10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Helium_atom_QM.svg Hydrogen.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydrogen.svg Atom.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Atom.svg Rutherfordsches Atommodell.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rutherfordsches_Atommodell.png


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_128_Atom AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google