Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevPsychologie osobnosti a její rozdělení AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled utváření lidské psychiky a tvorba osobnosti Přínos/cílové kompetenceSeznámení se s lidskou psychikou a tvorbou osobnosti člověka VY_32_INOVACE_54_06

2 Charakteristika psychiky Psychika se utváří: a) Zráním - proces biologického charakteru b) Učením - sociální charakter = lidský jedinec získává předpoklady pro svou samostatnou existenci - Proces zrání a učení neprobíhá automaticky a rovnoměrně. - Zralost psychiky: „ Často v pubertě předbíhá fyzická zralost – rozvoj duševní“ „ Často v pubertě předbíhá fyzická zralost – rozvoj duševní“ - Méně častý je opačný průběh (geniálních dětí) - Zrání je určitý časový řád pro učení (člověk si nemůže osvojit jednotlivé funkce, aniž by byl jeho organismus na ně organicky připraven) (člověk si nemůže osvojit jednotlivé funkce, aniž by byl jeho organismus na ně organicky připraven)

3 Základní psychické děje u člověka Učení: projevuje jako děj (pohyb, působení) a koordinaci tohoto děje zabezpečuje lidská psychika a koordinaci tohoto děje zabezpečuje lidská psychika Prožívání: - vnitřní psychická činnost organismu - má celistvý charakter - má celistvý charakter - spojuje pasivní i aktivní děje v organismu - spojuje pasivní i aktivní děje v organismu Chování: vnější pozorovatelná činnost organismu Rozlišujeme: - úmyslné (vedeno záměrem něco učinit) - bezděčné (je vyvoláno intenzitou prožívání) gestikulace, - bezděčné (je vyvoláno intenzitou prožívání) gestikulace, zvláštní dýchání, mimika zvláštní dýchání, mimika Také:- spontánní (bezprostřední) – výkřik – sportovní utkání - v rozporu s prožíváním (utajené) – potlačení hněvu apod. - v rozporu s prožíváním (utajené) – potlačení hněvu apod. Člověk si totiž může své psychické zážitky uvědomovat a sdělovat je řečí – proto psychiku člověka nazýváme také vědomím. řečí – proto psychiku člověka nazýváme také vědomím.

4 Vědomí: je to, co člověk prožívá, přesněji, jak si toto prožívání uvědomuje. 1. filozofická definice: vědomí – odraz OR v CNS 2. začíná se utvářet kolem 3. roku dítěte 3. uvědomováním sama sebe + okolního světa 4. tvorba svého „já“ Ego Podvědomí: to, co si neuvědomuji z vlastního duševního života 1. neuvědomované, ale předtím prožité zážitky 2. stopy po slabých podnětech 3. stopy po neuvědomovaných podnětech 4. zde také patří: potlačené touhy, přání, vlivy pudů apod. Mezi vědomím a nevědomím nelze stanovit hranici !!! obě oblasti se vzájemně ovlivňují obě oblasti se vzájemně ovlivňují vědomé činnosti vděčí člověk za to, že se naučil měnit přírodní vědomé činnosti vděčí člověk za to, že se naučil měnit přírodní prostředí a vytvářet si specificky lidské prostředí prostředí a vytvářet si specificky lidské prostředí řeč je hlavním mediátorem – o v nitřním prostředí řeč je hlavním mediátorem – o v nitřním prostředí člověk existuje jako subjekt (jež není pasivní) člověk existuje jako subjekt (jež není pasivní)

5 Osobnost člověka Hlavní otázkou je : Co je to osobnost? // Osobností označujeme u člověka to, co je u něho nejpodstatnější a má společenský původ. // nejpodstatnější a má společenský původ. // Co to je: 1. Jednota tělesného a duševního. 2. Dědičnost a také sociální interakce. 3. Rozvíjí se učením. 4. Má spjatost se složitostí motivace. Odráží se ve vlastnostech člověka: - temperamentní vlastnosti - charakterové - charakterové - schopnosti - schopnosti

6 Temperament - se projevuje v : a) citové vzrušivosti b) síle c) tempu Charakter: a) je jádrem osobnosti b) opírá se o mravní vlastnosti c) specifické spojení podstatných vlastností Schopnosti: a) vztahem k činnosti-sklon k činnosti b) rychlosti pokroku v ní c) množství a kvalitě výsledků d) originalitě - kreativita

7 Přehled složek osobnosti 1. Fyzická (biologická) stránka = tělesné vlastnosti (vzhled, zdravotní stav, fyzická kondice, pohlaví, věk atd.) (vzhled, zdravotní stav, fyzická kondice, pohlaví, věk atd.) 2. Sociální stránka = zařazení do společnosti (vztahy a úkoly jedince v rodině a dalších skupinách – sociální role) (vztahy a úkoly jedince v rodině a dalších skupinách – sociální role) 3. Psychická stránka : a) psychické procesy a) psychické procesy b) psychické stavy b) psychické stavy c) dílčí předpoklady k činnostem c) dílčí předpoklady k činnostem (vědomosti,dovednosti,návyky,zájmy, postoje) (vědomosti,dovednosti,návyky,zájmy, postoje) d) psychické vlastnosti d) psychické vlastnosti ( schopnosti a rysy osobnosti = temperament, ( schopnosti a rysy osobnosti = temperament, upevněné motivy, charakter) upevněné motivy, charakter)

8 S osobností souvisí také cíle, které si klade člověk 1) Krátkodobé : blízké cíle, které vedou k uspokojení momentálních potřeb ! ( obstarání potravy k zahnání hladu, dobrý výsledek písemky) ( obstarání potravy k zahnání hladu, dobrý výsledek písemky) 2) Střednědobé: střednědobá perspektiva (úspěšné dokončení 3. ročníku atd.) (úspěšné dokončení 3. ročníku atd.) 3) Dlouhodobé: předpokládá dosažení několika cílů dílčích, většinou jde o dosažení toho, co lidé považují za dílčích, většinou jde o dosažení toho, co lidé považují za důležité a hodnotné. důležité a hodnotné. ( vzdělání, založit rodinu, postavit dům atd.) ( vzdělání, založit rodinu, postavit dům atd.) Dosažení cílů uspokojuje potřeby člověka a přináší mu radost ! Dosažení cílů uspokojuje potřeby člověka a přináší mu radost ! Opak – nespokojenost, bolest a zármutek.

9 Osobnost utváří : společenské podmínky života společenské podmínky života aktivní společenská činnost aktivní společenská činnost Klíčové činnosti: a) materiálně výrobní činnost, pracovní činnost b) činnost sociální (kontakty, styky, vztahy) c) činnosti sociálně politické d) činnosti světonázorové a hodnotově orientační e) činnosti duševní (log. myšlení)

10 Socializace – společenský původ osobnosti je vrozená je vrozená vytváří se prostřednictvím ostatních lidí vytváří se prostřednictvím ostatních lidí vzájemným působením (interakce) vzájemným působením (interakce) Formuje se: vědomí, vědomosti, sociální cítění, světonázorová a hodnotová orientace, vůle, světonázorová a hodnotová orientace, vůle, schopnosti – dispozice (vlohy), vlastnosti, schopnosti – dispozice (vlohy), vlastnosti, návyky, zvyky atd.. návyky, zvyky atd.. //Utváření člověka je dlouhodobý proces.//

11 Pokus se odpovědět 1. 1. Čím se utváří lidská psychika? 2. 2. Vysvětli pojem socializace člověka a jaký má původ tento děj? 3. 3. Pokus se formulovat pojem lidské cíle a proveď krátké rozdělení těchto cílů. 4. 4. Jaké znáš složky osobnosti? 5. 5. Vysvětli pojem vědomí.

12 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google