Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_54_05 Škola
Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělání Vzdělávací obor Nauka o společnosti Tematický okruh Psychologie Téma Tematická oblast Název Vzrušivost, vodivost a reflexní činnost organismu Autor PaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročník Říjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník Anotace Přehled základních biologických dějů spjatých s psychikou člověka Přínos/cílové kompetence Získání přehledu v základních biologických pojmech spjatých s psychikou

2 Reflexní činnost organismu probíhá na základě dvou vlastností nervové soustavy:
Vzrušivost: schopnost reagovat na vnější, či vnitřní podněty podrážděním. Vodivost: schopnost vést toto podráždění do centra a odtud k výkonnému orgánu. Organismus: se musí vypořádat s určitou úrovní (intenzitou) vzruchu (slabá, silná). Některé vzruchy působí: aktivně (činné) - akční druhé obranně (pasivní) – brání organismus proti přetížení Rozdíly v přijímání vzruchů jsou individuální, mohou se rozvíjet učením.

3 Základní jednotkou je reflexní oblouk
Reflexní oblouk se skládá: z čidla (receptoru) dostředivé (aferentní) dráhy ústředí (centra) odstředivé (eferentní) dráhy výkonného orgánu (efektoru)

4 1) Nepodmíněné reflexy Jsou to reflexy: na jejichž podnět následuje jednoduchá automatická reakce jsou vrozené s trvalým spojením smyslového a výkonného orgánu jejich existence je předem dána geneticky určeným průběhem nervových vláken ochranné reflexy např.: kýchací, kašlací, mrkací, odtažení ruky při kontaktu s vřelou vodou nebo patelární reflex (po úderu kladívkem do podkolení jamky se automaticky vymrští noha) tento reflex je charakteristický pro všechny živočišné druhy vyšší organismy kromě nepodmíněných reflexů mají i reflexy podmíněné

5 2) Podmíněné reflexy Podmíněné reflexy vznikají takzvaným podmiňováním, které může být dvojího druhu : Klasické podmiňování označuje situaci, kdy je typická reakce (např. slinění psa). Tím se zabýval ruský lékař Ivan Petrovič Pavlov. Druhým typem je operantní podmiňování, u kterého jsou důležité pojmy trest a odměna. (Watson, Skinner , Thorndike) Člověk musí reagovat na neobvyklé podněty zcela novým způsobem, kterému se teprve učí. Učením vzniká nová přiměřená reakce na daný, nezvyklý podnět. Získává individuální zkušenosti nebo skupinovou zkušenost. Forma učení (vzdělávání – výchova).

6 Nervová soustava

7 Typy vyšší nervové činnosti – podle síly. Hypokratés/I. P. Pavlov
1. Silný, vyrovnaný, živý (pružný), vzrušivý a útlumový proces pohyblivý, přiměřený – sangvinik. 2. Silný, vyrovnaný, klidný, procesy málo pohyblivé, pomalé – melancholik. 3. Silný, nevyrovnaný, proces vzrušivý silný, útlumový slabý – cholerik. 4. Slabý, oba procesy slabé, zvláště útlumový – flegmatik. V životě neexistují ostře vyhraněné typy!

8 Vnitřní biologické podmínky
a) dědičná výbava (převzata od rodičů – genetika) b) vrozená výbava (prenatální vývoj) c) konstituční výbava ( jsou to účinky prostředí na vývoj fyzické i psychické stránky člověka v rámci přírodně společenských podmínek života)

9 Společenská (sociální) podmíněnost psychiky
člověk se člověkem nerodí, ale teprve se jím stává (že žije společně s lidmi) příklad žití mimo společnost – Tarazan, Rómulus a Rémus, prokazuje se vliv sociálního prostředí vtisknout člověku specifické rysy lidské psychiky, které se liší kvalitativně od života zvířat Proces se nazývá - socializace !!! (začleňování do společnosti)

10 Socializace se uskutečňuje ve třech úrovních:
A. Celokulturní (spol.) vlivy: - podoba zkušeností v široké kulturní úrovni lidstva (např. středoevropských národů) - normativní chování - úchylky (deviace) jsou trestány (např. kanibalismus) - morálně (veřejné mínění) - právně (trest či jiná sankce) - ponechává značnou volnost v chování

11 B. Širší vztažná skupina:
již název napovídá např. odlišnosti života vesnice – město členové jsou často spjati (národnost, rasa, náboženství, vzdělání, zaměstnání, majetkové vztahy, věk, zájmové zaměření) - zde jedinec může patřit do více skupin (zemědělec, rybář, věřící) - konflikt zájmů skupin (komunisté – věřící) (Skinheadi– Rómové) apod.

12 Oba programy slouží k úspěšnému vyrovnávání člověka s nároky života.
C. Malé společenské skupiny - přímá interakce mezilidských vztahů členů - člověk do těchto skupin vstupuje a zaujímá v nich vymezená postavení a role - k nejvlivnějším skupinám patří: rodina, vrstevníci (parta), třída, zájmové skupiny apod. - nejvlivnější je vlastní rodina - člověk vstupuje do společnosti v nejtvárnějším období vztah k matce + blízkým (citové zabarvení) Člověk je vystaven - genetickému programu - socializačnímu programu Oba programy slouží k úspěšnému vyrovnávání člověka s nároky života.

13 Pokus se odpovědět Co rozumíš pod pojmem širší vztažná skupina?
Vysvětli fyziologický pojem vodivost? Pokus se formulovat z hlediska vzrušivosti a útlumových procesů typ flegmatika . Pokus se charakterizovat nepodmíněné reflexy. Popiš reflexní oblouk.

14 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."

Podobné prezentace


Reklamy Google