Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravopis souhláskových skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravopis souhláskových skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně"— Transkript prezentace:

1 Pravopis souhláskových skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0108 Název sady: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Pravopis souhláskových skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: Metodický popis – anotace: Seznámí žáky s pravidly pravopisu v souhláskových skupinách bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

2 Pravidla českého pravopisu
Pravopis souhláskových skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

3 Skupiny vyslovované [bje, vje] se píší:

4 1. bje, vje jen v tom případě, jestliže po předponách ob- a v- následuje kořen začínající skupinou je- Např. ob-jev-it, ob-jet, ob-jedn-ávka, v-jet, v-jezd

5 3. pě píšeme VŽDY bez j, protože žádná předpona nekončí na p Např
3. pě píšeme VŽDY bez j, protože žádná předpona nekončí na p Např. vypětí, sepětí, zpěv, opět

6 Cvičení č. 1 – doplňte –je- nebo –ě- Sb ě r papíru, velký ob jem, stará pov ě st, v jezd do dvora, dobrá zv ě st, pov ě šené prádlo, matčino ob jetí, vysoké nap ě tí, vydatný ob ě d, zrakové v jemy, p ě vecké sbory, úzká p ě šina, kruhový ob jezd, válečné ob ě ti, jednoduchá v ě ta, prav ě k, ob ě tovat čas, zlomená v ě tev, krevní ob ě h

7 Skupina vyslovovaná [mně] se píše:

8 1. mně, je-li v jiném tvaru slova nebo slovu odvozeném n nebo ň (příslovce zdůvodňujeme přídavným jménem) Např. rozumně – rozumný, skromně – skromný, nepříjemně – nepříjemný

9 2. mě, není-li v jiném tvaru slova nebo slovu odvozeném n nebo ň (příslovce zdůvodňujeme přídavným jménem) Např. střídmě – střídmý, sebevědomě – sebevědomý, vědomě – vědomý

10 POZOR. Slovo tamější píšeme s –ě-, protože NENÍ 2
POZOR !!! Slovo tamější píšeme s –ě-, protože NENÍ 2. stupněm přídavného jména tamní (bylo utvořeno od příslovce tam příponou –ější (jako dolejší, hořejší, zdravější)

11 NEZAPOMEŇ: pomněnka, domněnka

12 3. mě/mně ve slovesných tvarech (pro zdůvodnění si vytvoříme podobu tvaru 3. osoby č. j. přítomného času) Např. porozumět – porozumí, zatemnění – zatemní, zapomněl – zapomene

13 POZOR!!! Od sloves zapomenout, připomenout, vzpomenout můžeme tvořit minulé tvary dvojím způsobem: zapomněl – zapomenul, připomněl – připomenul, vzpomněl - vzpomenul

14 Cvičení č. 2 – doplňte –mě- nebo –mně- Strm ě, ohrom ně, pom ně nka, nepříjem ně, jem ně, ohrom ně, příjem ně, skrom ně, porozum ě ní, zapom ně ní, skrom ně, setm ě lo se, upřím ně, um ě ní, zatem ně ní, samozřejm ě , tajem ně, vzpom ě l si, na strom ě, tam ě jší, um ě l, dom ně nka, m ě na, něm ě , jem ně, vzpom ně l, dojem ně, chrom ě, lakom ě, tem ně, dojem ně

15 Cvičení č. 3 – nahraďte příslovce výrazy podobného významu temně zelený - brčálový, upřímně tě pozdravující - přátelský, příjemně vonící - čistotný, zřejmě unavený - přepracovaný, umně zhotovený - umělecký, dojemně působící - laskavý

16 4. u tvaru zájmena já píšeme ve 2. a 4. pádě mě, ve 3. a 6
4. u tvaru zájmena já píšeme ve 2. a 4. pádě mě, ve 3. a 6. pádě tvar mně (pomocné ty: mě/tě, mně/tobě)

17 Cvičení č. 4 – doplňte –mě- nebo –mně- Zavolal na (já) - mě
Cvičení č. 4 – doplňte –mě- nebo –mně- Zavolal na (já) - mě . Čekal na (já) - mě . Díval se stále na (já) - mě . Mluvili jste prý také o (já) - mně . Kdo že je proti (já) - mně . Prý se (já) - mě na to někdy zeptá. Místo (já) - mě tam raději půjde Jirka. (Já) - Mě se nikdo nebojí. Sousedé (já) - mě vezmou s sebou.

18 Cvičení č. 5 – doplňte podle významu bě/bje, pě/pje, vě/vje, mě/mně Sváteční ob ě d se vydařil. Op ě t začalo pršet. Ob je ďte to zprava. Vzpom ně l sis na m ě ? Četl jsem článek o zatm ě ní Slunce. Ráno nás vzbudil hlasitý zp ě v ptáků. Přišla s ob ě ma bratry. Hlavní m ě sto Litvy je Vilnius. Získal si m ě svým ob ě tavým jednáním. Nechtěl se vymanit z jejího ob je tí. Svým převratným ob je vem se zapsal do dějin. Smyslovým v je mem jsou sluch a zrak. Okolo cesty byly záv ě je sněhu. Dnes je M ě síc v úplňku.

19 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 1. - 4
Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro ročník gymnázií. Praha, SPN Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis Kvačková, Jaromíra: Opakujeme češtinu. Nová škola Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN Martinec, Ivo; Tušková, Jana Marie; Zimová, Ludmila: Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009 Sochrová, Marie: Cvičení z českého jazyka v kostce. Praha: Fragment, Melichar, Jiří; Styblík, Vlastimil. Český jazyk – Přehled učiva základní školy. Praha: Fortuna, 2000


Stáhnout ppt "Pravopis souhláskových skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně"

Podobné prezentace


Reklamy Google