Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm"— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Využití ICT ve výuce Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.09 Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Název tematické oblasti (sady) Gramatika a větná skladba Název vzdělávacího materiálu Pravopis – bje – bě, vje – vě, mně – mě, pě Druh učebního materiálu Výuková prezentace s pracovním listem Anotace Prezentace slouží k zopakování a procvičování pravidel českého pravopisu, konkrétně psaní skupin bje –bě, vje – vě, mně – mě, pě. Je určena k opakování ve všech ročnících a může být použita jako pracovní list pro žáky. Součástí jsou cvičení se správným řešením. Klíčová slova Psaní skupin bje –bě, vje – vě, mně – mě, pě, předpony, slovotvorný základ, výjimky v pravopise, odvozování, příslovce, přídavné jméno Ročník I. – IV. ročník SŠ Typická věková skupina 16 – 19 let Autor Mgr. Bronislava Zezulová Datum zhotovení

2 Pravopis - psaní skupin bje – bě, vje – vě, mně – mě, pě

3 Skupiny bje – bě, vje – vě, mně a mě, pě
Slabika mě (vyslovovaná mně) se píše většinou ve slovotvorném základu, například město, měna, měřit… Mně píšeme tehdy, je-li souhláska n součástí mluvnické stavby slova. (Při psaní si pomůžeme příbuzným slovem, kde skupina mn je patrná, například: rozumně – rozumný, domněnka – domnívat se, skromně – skromný, uzemnění – uzemnit). POZOR na slovo tamější, které je odvozeno od slova tam, nikoliv od slova tamní. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.09 Mgr. Bronislava Zezulová

4 Skupiny bje – bě, vje – vě, mně a mě, pě
Skupiny bje a bě, vje a vě, mně a mě píšeme dvojím způsobem, ale vyslovujeme stejně. Po souhláskách b, p, v se zpravidla píše ě (vyslovujeme „je“). Například: oběd, zpěv, věc, pěvec, napětí, běžec, bědovat, věnec… Ve slovech s předponou ob-, v-, kde slovotvorný základ začíná slabikou je, se také „je“ píše. Například: objednat, vjezd, vjem, objet, objev… Poznámka: v českých slovech se skupina pje nevyskytuje!! VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.09 Mgr. Bronislava Zezulová

5 Cvičení – bě, bje, pě, vě, vje
Doplň ve slovech –je- nebo –ě-: Vydatný ob__d, vysoké nap__tí, kruhový ob__zd, sb__r papíru, ob__tovat peníze, vysoký v__k, pov__šené prádlo, velký ob__m, válečné ob__ti, bratrské ob__tí, úzká p__šina, ob__dnat zboží, válečný zb__h, stará pov__st, prasklá v__tev, ob__mný balík, vytrvalý b__h, rozp__tí křídel, sb__ratel známek, mladá p__nkava, p__stoval obilí, složitá v__ta, kv__tinový v__nec, široký v__zd. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.09 Mgr. Bronislava Zezulová

6 Výsledek cvičení Vydatný oběd, vysoké napětí, kruhový objezd, sběr papíru, obětovat peníze, vysoký věk, pověšené prádlo, velký objem, válečné oběti, bratrské objetí, úzká pěšina, objednat zboží, válečný zběh, stará pověst, prasklá větev, objemný balík, vytrvalý běh, rozpětí křídel, sběratel známek, mladá pěnkava, pěstoval obilí, složitá věta, květinový věnec, široký vjezd. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.09 Mgr. Bronislava Zezulová

7 Příklady odvozování slovo odvození rozuměl rozumí vzpomněl
vzpomene, pomník ohromně ohromný zřejmě zřejmý uměl umí příjemně příjemný uzemnění uzemnit zatemnění zatemnit rozumně rozumný soukromě soukromý VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.09 Mgr. Bronislava Zezulová

8 Cvičení mně, mě Doplň mně, mě do cvičení:
Rychle se set__lo, vzpo__li si na nás, modré po__nky, nepříje__ fouká, ta__jší obyvatelé, upří__ pozdravují, osudné nedorozu__ní, starý u__lec, tvářil se taje__, připo__l slib, brzy si vzpo__l, krátký m__síc, nové m__sto, na stro__, příje__ voněl, tvářil se skro__, u__ní naslouchat, samozřej__ přijel, plný __šec, nerozu__l nám, mluvil rozu__, osa__lý chodec, m__l o to zřej__ zájem. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.09 Mgr. Bronislava Zezulová

9 Výsledek cvičení Rychle se setmělo, vzpomněli si na nás, modré pomněnky, nepříjemně fouká, tamější obyvatelé, upřímně pozdravují, osudné nedorozumění, starý umělec, tvářil se tajemně, připomněl slib, brzy si vzpomněl, krátký měsíc, nové město, na stromě, příjemně voněl, tvářil se skromně, umění naslouchat, samozřejmě přijel, plný měšec, nerozuměl nám, mluvil rozumně, osamělý chodec, měl o to zřejmě zájem. VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.09 Mgr. Bronislava Zezulová

10 Nahraď příslovce podobnými výrazy
umně vyrobený - temně modrý - zřejmě nemocný - upřímně pozdravující - němě přikyvující - rozumně jednající - VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.09 Mgr. Bronislava Zezulová

11 Výsledek cvičení umně vyrobený - dovedně, zručně temně modrý - tmavě
zřejmě nemocný pravděpodobně upřímně pozdravující srdečně němě přikyvující bezeslovně rozumně jednající chytře, promyšleně VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.09 Mgr. Bronislava Zezulová

12 Doporučená literatura k opakování
MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. 26. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 246 s. ISBN HAUSER, Přemysl. Čeština hravě. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1998, 87 s. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. 14. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN PAZDEROVÁ, Eva a Jana SKŘÍČILOVÁ. Nebojme se češtiny. Olomouc: Votobia, 1993, 101 s. ISBN VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.09 Mgr. Bronislava Zezulová

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm"

Podobné prezentace


Reklamy Google