Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o postupu Transformačního projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o postupu Transformačního projektu"— Transkript prezentace:

1 Informace o postupu Transformačního projektu
Stav k V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

2 Postup přeměny DP Praha (1)
A. REALIZOVÁNO: zrušení divize Autobusy a) zřízení jednotek: - Provoz Autobusy (v podřízenosti DŘ) - Správa vozidel Autobusy (v podřízenosti TŘ) - Ekonomika Autobusy (dočasný útvar v podřízenosti OEŘ) b) sdružení personálních procesů v personálním úseku V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

3 Postup přeměny DP Praha (2)
B. PO SCHVÁLENÍ PŘEDSTAVENSTVEM PŘIPRAVOVÁNO: zrušení divize Elektrické dráhy a) zřízení jednotek: - Provoz Tramvaje (v podřízenosti DŘ) - Správa vozidel Tramvaje (v podřízenosti TŘ) - Dopravní cesta (dočasný útvar v podřízenosti TŘ) - Ekonomika Tramvaje (dočasný útvar v podřízenosti OEŘ) b) sdružení útvarů (procesů): - ICT (informační a komunikační technologie) - vnitropodniková doprava Oba útvary dočasně v podřízenosti GŘ, později součástí úseku služeb - BOZP a PO (v podřízenosti BŘ) - Zastávky (dočasně součástí jednotky Dopravní cesta ) c) transformace útvarů - dopravního úseku (převzetí útvarů jízdních řádů M a T) V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

4 Postup přeměny DP Praha (3)
Práce v rámci „žluté“ (projektové) fáze přeměny pokračují v dalších subprojektech: B4 – Správa aktiv B5 – Zásobování D3 – Re-engineering technického úseku D6 – Marketing a komunikace D7 – Mezinárodní vztahy E1 – Odborná příprava klíčových pracovníků E2 – Činnosti pro podporu změny V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

5 Postup přeměny DP Praha (4)
V současné době je ukončován výběr zaměstnanců do akčních týmů subprojektů zahajovaných ve 4. etapě (od ), ve které bude realizována přeměna: - divize Metro, - dalších útvarů či procesů, které dosud nebyly v rámci TP řešeny. Přehled zahajovaných subprojektů (od ): A5 – Provoz Metro A6 – Správa vozidel Metro (vedoucí SP ing. Němeček) C1 – Služby (zahájeno v jako Služby ED) (vedoucí SP ing. Zmatlík) D5 – ŘLZ, motivační systém, výkonnost (vedoucí SP pí. Šustová) D5.1 Přizpůsobení systému ŘLZ D5.2 Hodnocení a motivace D5.3 Řízení výkonnosti D8 – Systém řízení kvality D8 – Strategický rozvoj V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

6 Transformace divize ED k 1.1.2005
Nově vznikající jednotky: Správa vozidel TRAMVAJE Provoz TRAMVAJE Odbor řízení údržby Odbor zabezpečení, kontroly a kvality provozu ze současného tech. úseku ED ze současného dopr. úseku ED Odbor technický Odbor řízení provozu 7x depo vozoven včetně strojně stavební údržby 7x dopravní část vozoven LD Petřín Ústřední dílny Smluvní jízdy Střešovice V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

7 Řešení dopravní cesty v období 1. 1. 2005 – 30. 6. 2005:
Technický úsek Dopravní cesta Vrchní stavba (správa, výkon - bez dopravy, bez zast. péče) Trakční vedení (správa, výkon - bez dopravy) Měnírny a kabel. síť (správa, výkon, bez dálk. ovlád. měníren, bez dopravy) Zastávky A, ED, (M) V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

8 Správa dopravních cest
Řešení dopravní cesty v období od : Technický úsek Vedoucí služeb Správa dopravních cest měnírny, trakční vedení, kabely, slaboproud Služba elektro Výkonné služby pracující na zakázku správy dopravních cest: Kolejová síť Vnitropodniková doprava A, ED, M V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

9 Typické fáze transformace jednotek / procesů (subprojektů)
Začátek optimalizace vnitřních procesů, redukce aktiv a pracovních míst Začátek provozu transformované jednotky Ustavení nové struktury Projekt reorganizace jednotky Zavedení nové struktury Vnitřní optimalizace Ověřovací provoz Vyhodnocení Případné úpravy / doladění procesů Vyhodnocení rutinního provozu optimalizované jednotky včetně vazeb na ostatní jednotky Výstup: Návrhy případných úprav struktury Teoretická příprava transformace jednotky Výstup: Plán transformace jednotky Revize potřeby pracovníků a aktiv včetně následné redukce Výstup: Optimalizovaná jednotka transformace divize ED sdružení IT, vnitropodnikové dopravy, BOZP+PO Jednotka funguje s původním rozsahem materiálních i lidských zdrojů, ale ve změněné struktuře Výstup: „Usazená“ jednotka „Normální“ provoz transformované jednotky, během kterého jsou řešeny dílčí problémy Výstup: Plně fungující optimalizovaná jednotka V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

10 Organizační struktura DP a.s. k 1.1.2005
V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

11 Organizační schéma útvarů ředitelství k 1.1.2005
V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

12 Organizační schéma dopravního úseku k 1.1.2005
V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

13 Organizační schéma technického úseku k 1.1.2005
V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

14 Organizační schéma jednotky Správa vozidel Autobusy k 1.1.2005
V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

15 Organizační schéma jednotky Správa vozidel Tramvaje k 1.1.2005
V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

16 Organizační schéma jednotky Dopravní cesta k 1.1.2005
V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

17 Organizační schéma obchodně-ekonomického úseku k 1.1.2005
V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

18 Organizační schéma personálního úseku k 1.1.2005
V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

19 Zjednodušené schéma změny divizního uspořádání na procesní uspořádání
DP-A Centrální a speciální služby DP-ED Ekonomika Personalistika BOZP, PO DP-M V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

20 Zjednodušené schéma změny divizního uspořádání na procesní uspořádání (stav k 1.10.2004)
DP-A * * Centrální a speciální služby DP-ED Ekonomika Personalistika BOZP, PO DP-M Služby A a BOZP, PO A jsou k zařazeny do dočasných činností v rámci Správy vozidel A (do doby vzniku příslušných útvarů v rámci Služeb / BÚ) * V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

21 Zjednodušené schéma změny divizního uspořádání na procesní uspořádání (předpokládaný stav k ) DP-A Centrální a speciální služby DP-ED Ekonomika Personalistika BOZP, PO * * DP-M Dopravní cesta TRAM a Zastávky jsou k dočasně zařazeny v rámci technického úseku. Jednotky ICT a Vnitropodniková doprava jsou k dočasně podřízeny GŘ (do doby vzniku úseku Služeb) * V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

22 Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců dopravního úseku (org
Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců dopravního úseku (org. stav k ) dopravní ředitel ing. Petr Blažek vedoucí jednotky Provoz Autobusy Václav Jelínek vedoucí jednotky Provoz Tramvaje Petr Hloch vedoucí odd. rozvoje a preference dopravy ing. Jindřich Prior vedoucí odb. přípravy provozu ing. Markéta Hlaváčková vedoucí odb. řízení a kontroly ing. Jan Kutílek vedoucí odb. informačního servisu ing. Jiří Černík vedoucí odb. jízdních řádů Magdaléna Hornová vedoucí odb. přepravní kontroly Josef Hocek V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

23 Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců technického úseku (org
Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců technického úseku (org. stav k ) technický ředitel ing. Tomáš Jílek vedoucí jednotky Správa vozidel Autobusy ing. Jiří Pilař vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje ing. Jan Doubek vedoucí dočasné jednotky Dopravní cesta ing. Jiří Bezdíček V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

24 Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců obchodně-ekonomického úseku (org. stav k 1.1.2005)
obchodně-ekonomický ředitel ing. Václav Pomazal vedoucí odb. financování ing. Marie Pilařová vedoucí odb. fin. účetnictví a controllingu ing. Miroslav Karas vedoucí odb. odbytu a tarifů MHD Mgr. Oldřich Hanuš vedoucí jednotky Ekonomika Autobusy ing. Jiří Pařízek vedoucí jednotky Ekonomika Tramvaje Miloš Pirkl V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

25 Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců obchodně-ekonomického úseku (předpokládaný org. stav k ) obchodně-ekonomický ředitel ing. Václav Pomazal vedoucí odb. daní a financování ing. Marie Pilařová vedoucí odb. manažerské ekonomiky ing. Jiří Pařízek vedoucí odb. účetnictví ing. Pavla Maříková vedoucí odb. ekonomiky (expertní činnost) ing. Miroslav Karas vedoucí odb. odbytu, tarifů MHD a komerčních záležitostí Mgr. Oldřich Hanuš V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

26 Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců personálního úseku (org
Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců personálního úseku (org. stav k ) personální ředitel ing. Jaroslav Ďuriš vedoucí odb. personální strategie vedoucí odb. zaměstnaneckého ing. Václav Procházka vedoucí odb. sociální péče a kolektivního vyjednávání Helena Fliegelová vedoucí odb. výchovy a vzdělávání zaměstnanců ing. Jarmila Macková V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu

27 Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců bezpečnostního úseku a dalších útvarů (org. stav k ) bezpečnostní ředitel Dr. Antonín Fedorko vedoucí odb. právního JUDr. Vlasta Kotrbová vedoucí jednotky ICT ing. Josef Hromádka vedoucí jednotky Vnitropodniková doprava Adolf Bouček vedoucí odb. Zastávky ing. Milan Lacina V Praze dne Informace o postupu Transformačního projektu


Stáhnout ppt "Informace o postupu Transformačního projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google