Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Peter Griffin ja zhruba č ty ř iceti letý mu ž. Pracuje jako d ě lník v továrn ě na hra č ky. Jeho nejoblíben ě jší č inností je koukání na televizi,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Peter Griffin ja zhruba č ty ř iceti letý mu ž. Pracuje jako d ě lník v továrn ě na hra č ky. Jeho nejoblíben ě jší č inností je koukání na televizi,"— Transkript prezentace:

1

2 Peter Griffin ja zhruba č ty ř iceti letý mu ž. Pracuje jako d ě lník v továrn ě na hra č ky. Jeho nejoblíben ě jší č inností je koukání na televizi, co ž jeho inteligenci ani jeho ladným k ř ivkám moc neprospívá. Jedna z mála v ě cí co ho od televize zvedne ja bu ď to hospoda a nebo ryba ř ení.

3 Brian není ledajaký pes, chodí po dvou, pije martini a má rád ž eny. Mluví č ty ř mi sv ě tovými jazyky. Pak mu ale hrábne a za č ne aportovat, honit ko č ky a utíkat p ř ed vysava č em! Jeho identita je zkrátka lidská jen č áste č n ě. Brian je Peter ů v nejlepší p ř ítel, a č koliv je Brian mnohem inteligentn ě jší ne ž Petr. Brian krátce pracoval jako hleda č drog na letišti, č íšník, ř e ž isér pornofilm ů, telemarketer, obchodní zástupce a taxiká ř. Je t ěž ký ku ř ák, t ěž ko ho uvidíte bez martini a cigarety.

4 Stewie je nejmenší č len rodiny má megalomanské touhy i nenávist. Roztomilému robátku sice všichni rozumí, ale v ě tšinou ho ignorují nebo ho neberou vá ž n ě. Stewie má dva cíle, zabít matku a ovládnout sv ě t. Stewie Griffin je génius, kdy ž dokázal navrhovat sofistikovanou technologii. P ř ání dobýt sv ě t je reakce na to, ž e je bezmocné dít ě, které je totáln ě závislé na dosp ě lých. Jeho touha, aby dobyl sv ě t, se zakládá na jeho touze po kontrole nad jeho vlastním ž ivotem.

5 Lois Griffinová je Peterova ž ena, narodila se do bohaté rodiny Pewterschmidt ů. Lois je ž enou v domácnosti, nestará jen o domácnost, ale vlastn ě úpln ě o všechno. Do rodinného rozpo č tu p ř ispívá tím, ž e u č í hru na piano. Ráda zpívá a umí karate. Lois se poprvé setkala s Peterem ve sportovním klubu, kde pracoval Peter jako roznaše č ru č ník ů. Do Petera se zamilovala proto, ž e se jí líbila d ě lnická t ř ída, bezstarostná hloupost oproti lidem jejího sociálního kruhu.

6 Meg Griffinová je st ř edoškola č ka vrstevníky neoblíbená, kterou stále neopustila puberta a plá č. Krásy mnoho nepobrala, trochu svým vzhledem p ř ipomíná kluka. Budoucnost vidí ve zm ě n ě svého t ě la v mu ž ské. K tomu by se také ráda p ř ejmenovala z Meg na Rona.

7 Chris Griffin je starší sin z rodiny Griffin ů chodí na st ř ední školu Jamese Woodse. Je hloupý, zábavný a má um ě lecké nadání. Lomcuje s ním puberta. Nemá ž ádné p ř átele – s výjimkou stromu –, všichni mu d ě lají naschvály a posmívají se mu. Obává se zlé opice, která sídlí u n ě j ve sk ř íni. Takové báchorce však nikdo nep ř ikládá význam.


Stáhnout ppt "Peter Griffin ja zhruba č ty ř iceti letý mu ž. Pracuje jako d ě lník v továrn ě na hra č ky. Jeho nejoblíben ě jší č inností je koukání na televizi,"

Podobné prezentace


Reklamy Google