Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : Konstrukční spojování dílců a součástí ze dřeva a dřevních materiálů - 04

2 4.7 Rohové a středové spoje plošných dílců z masivního dřeva
Obliba nábytku z masivního dřeva v současné době opět vzrůstá. Jako materiál pro výrobu plošných nábytkových dílců slouží konstrukční desky vyrobené z masivního dřeva, a to spárovky a biodesky. Spárovka je konstrukční deska zhotovená spojením užších přířezů řeziva do větší plochy. Zachovává si všechny příznivé i nepříznivé fyzikální a mechanické vlastnosti přírodního dřeva jako tepelné vlastnosti, pružnost a pevnost, ale také náchylnost ke změnám rozměrů a tvaru (sesychání, bobtnání a borcení) při změnách vlhkosti vzduchu. Biodeska je konstrukční deska vyrobená překližováním tří vrstev úzkých přířezů řeziva- lamel předem spojených do větších ploch (jako spárovky). Směr vláken jednotlivých vrstev biodesky je vzájemně kolmý a tím je značně omezena možnost borcení desky při změně vlhkosti vzduchu. Kladné vlastnosti masivního dřeva si přitom deska ponechává. Nejčastějším způsobem spojování dílců z těchto konstrukčních desek je spojení na ozuby, používá se také svlakový spoj a v menší míře spojeni na pero a drážku.

3 4.7.1 Spojení na ozuby Spojení na ozuby je jedním z nejstarších truhlářských spojů, určené právě pro desky z masivního dřeva, protože umožňuje spojeným dílcům sesychat a bobtnat bez přílišného borcení. Přesně a kvalitně provedené ozuby působí jako dekorativní prvek výrobku a jsou důkazem toho, že se jedná skutečně o výrobek z masivního dřeva. Ozuby jsou samosvorné spoje, při spojování se nemusí stahovat ve stahovacím přípravku.

4 Spojení na ozuby Podle tvaru ozubů rozlišujeme ozuby rybinovité a přímé. a) Rybinovité ozuby jsou z obou stran zešikmené. Zešikmení je 75-80°. Podle viditelnosti na výrobku se člení na otevřené, polokryté a celokryté (obr. 4.25): - otevřené ozubv jsou viditelné z obou stran spoje. Délka ozubů odpovídá tloušťce desky. Šířka ozubu uprostřed se rovná asi polovině tloušťky spojovaných desek. Vzdálenost středů rozporů (mezer ozubů) má být 1,5 až 2 krát větší než je tloušťka desky. Ozuby se rýsují na vodorovné dílce, rozpory na svislé dílce. Pomůckou k narýsování ozubů je přípravek v podobě rovnoramenného trojúhelníka s poměrem stran 1:3.

5 Spojení na ozuby Velikost a počet ozubů se řídí druhem dřeva. U měkkého dřeva se volí obvykle větší ozuby, u tvrdého dřeva menší a hustější ozuby. V šířce desky má být lichý počet ozubů. Po narýsování se ozuby naříznou pilkou a meziprostory se vydlabou. K dlabání se používá hraněné dláto. Dlabání se provádí z jedné strany do poloviny tloušťky materiálu a po otočení se dlabe z druhé strany, aby se na protější straně nevyštípla vlákna. Opracované plochy se potom obrousí; - polokryté ozuby se používají tam, kde spoj nemá být z jedné strany viditelný, například pro spojení boků zásuvky s čelem. Ozuby neprocházejí celou tloušťkou materiálu. Krytí z opačné strany tvoří asi jednu čtvrtinu až jednu třetinu tloušťky desky. Rohy ozubů se nedořezávají, dočišťují se dlátem; - celokryté ozuby tvoří spoj, který není viditelný ze žádné strany. Krytí ozubů tvoří na obou dílcích jednu čtvrtinu až jednu t`retinu tloušťky desky a je zkosené pod úhlem 45° (na pokos). Tento způsob spojení je velmi náročný na zručnost a přesnost, proto se málo používá.

6 Spojení na ozuby b) Sdružené čepy (přímé ozuby)jsou otevřené, tj. viditelné z obou stran. Způsob zhotovení je podobný jako při spojování na ozuby, častěji se však zhotovují strojně frézováním. Šířka rozporů se stanovuje v rozmezí 0,5 až 1 násobek tloušťky desky. Sdružené čepy se používají k rohovému i středovému spojení desek z masivního dřeva (obr. 4.26). U středového spoje se nejdříve narýsují a zhotoví čepy na vodorovném dílci. Na svislém dílci se v požadované výšce narýsuje pomocí úhelníku kolmice k boční ploše (hraně) a čepy se orýsují. Aby byl spoj přesně osazen,je nutné narýsování otvorů z obou stran desky. Dlaby se zhotovují ručně.

7 4.7.2 Spojení na svlak Svlakové spoje se používají u desek z masivního dřeva jako rohové i středové spoje a především ke zpevňování spárovek a jejich zajištění proti borcení. U rohových spojů musí být svlaková drážka vzdálená nejméně 30 mm od čelního okraje desky, aby se okraj desky v místě drážky neulomil a aby byla zajištěná potřebná pevnost spoje. Drážka je hluboká jen asi do jedné třetiny tloušťky desky, aby nebyl průřez desky v místě svlakového spoje příliš zeslaben. Svlaková drážka (rybina) se rýsuje po šířce desky, od přední hrany se však nechává asi 20 mm krytí, aby svlakový spoj nerušil zepředu vzhled výrobku. Drážka se ročně nařezává pilkou svlakovkou, případně čepovkou. Po naříznutí pilkou se zhruba vydlabe a dno se dočistí hoblíkem kocourem. Ve strojní výrobě se svlaková drážka frézuje rybinovací frézou na horní frézce. Svlak se vyhobluje svlakovníkem nebo se vyfrézuje. Sklon svlakuje 75-80°.

8 Spojení na svlak Svlak může být jednostranný nebo oboustranný (obr. 4.27). Pro spojení boků skříně s vodorovnými dílci (se dnem, půdou, vodorovnou mezistěnou) se obvykle používá jednostranný svlak, protože jeho průřez je méně zeslaben než u oboustranného svlaku. Oboustranný svlak se více používá pro spojení svislé mezistěny s korpusem. Místo svlakového spoje lze použít spojení zapuštěním celé tloušťky dílce do drážky. Je to jednodušší spojení než svlakové, protože drážky mají průřez pravoúhlý a také odpadá zhotovení svlaků.

9 4.7.3 Spojení na pero a drážku
Spojení na pero a drážku je méně pevné než spojení na ozuby. Používá se ke spojování dílců z masivního dřeva, laťovek i překližek při výrobě zásuvek, regálů, případně zárubní. Spoje mohou být rohové i středové. Spojovací pero může být vlastní, zhotovené v čele dílce vyhoblováním nebo vyfrézováním, anebo vložené (kapitola Vložená pera). Vlastní pero by mělo být s ohledem na pevnost spoje umístěno svisle. Je-li pero vodorovné, může se okraj dílce při větším zatížení spoje v místě pera ulomit. Tloušťka pera činí jednu čtvrtinu až jednu třetinu tloušťky desky. Hloubka drážky odpovídá asi jedné čtvrtině tloušťky desky. V hloubce drážky se ponechává technologická spára 1 mm.

10 Spojení na pero a drážku
Místo vlastního pera se více používá pero vložené (obr. 4.28), zhotovené z překližky, DVD, masivního dřeva, nebo z plastické hmoty. Je-li pero z masivního dřeva, zhotovuje se z příčného dřeva, protože je namáháno na střih a zatěžující síla má tedy působit kolmo na délku vláken. Pro spojení na pokos se mohou používat pera úhlová ze dřeva nebo plastu. Vzhledem k náročnosti na přesnost se spojeni na pero a drážku používá především pro rozšiřovací spoje, ve spojení rohovém je nahrazováno lamelami.

11 4. 8. Rohové a středové spoje plošných dílců z
4.8 Rohové a středové spoje plošných dílců z velkoplošných konstrukčních desek Velkoplošnými konstrukčními deskami rozumíme materiály překližované nebo aglomerované. V nábytkářské výrobě se podle typu nábytku vyskytují spoje rozebíratelné a nerozebíratelné (lepené). 4.8.1 Rozebíratelné spoje Rozebíratelné spoje se používají u montážního dílcového nábytku, který se dodává v jednotlivých dílcích a montuje se až u zákazníka do různých typů nábytkových sestav, nebo u velkých vícedílných skříní, které by se ve smontovaném stavu obtížně balily a přepravovaly. Tyto druhy nábytku se spojují nábytkovým spojovacím kován(m s uplatněním šroubů, kovových čepů apod.(obr. 4.29). Používají se především různé typy excentrických spojek, šrouby se zápustnou či závrtnou maticí, šrouby s válečkovou matieí, spojovací šrouby, spojovací úhelníky, atd. (kapitola Spojení šrouby)

12 4.8.1 Rozebíratelné spoje Rozebíratelné spoje se používají u montážního dílcového nábytku, který se dodává v jednotlivých dílcích a montuje se až u zákazníka do různých typů nábytkových sestav, nebo u velkých vícedílných skříní, které by se ve smontovaném stavu obtížně balily a přepravovaly. Tyto druhy nábytku se spojují s uplatněním šroubů, kovových čepů apod.(obr. 4.29). Používají se především různé typy excentrických spojek, šrouby se zápustnou či závrtnou maticí, šrouby s válečkovou maticí, spojovací šrouby, spojovací úhelníky, atd. (kapitola Spojení šrouby)

13 4.8.2 Nerozebíratelné spoje
K nejpoužívanějším způsobům nerozebíratelného spojování nábytku patří kolíkové spoje. Kolíky se používají k rohovým i středovým spojům (obr. 4.30). Mohou být umístěny svisle i vodorovně. Pro dosažení požadované pevnosti spoje je důležitá správná volba velikosti kolíků a jejich vzdálenost od sebe. Průměr kolíku se volí podle tloušťky spojovaných desek. Při tloušťce materiálu do l6 mm stačí k dosažení pevného spoje kolíky o průměru 6 mm. Při běžně používaných tloušťkách materiálu do 20 mm se používají kolíky o průměru 8 mm a pro spojování tlustších materiálů slouží kolíky o průměru 10 mm. Délka kolíku má být asi pětinásobkem jeho průměru. Při spojování dílců na pokos musí být kolíky kratší, jejich délka by však měla být nejméně dvojnásobkem tloušťky desky..

14 4.8.2 Nerozebíratelné spoje
Vzdálenost os, tj. rozteč otvorů pro kolíky, závisí na tom, zde se spoj provádí ručně nebo strojně. Při ručním kolíkování bývá dle potřeby, obvykle mm, při strojním vrtání je rozteč daná vzdáleností os vrtacích vřeten, která je 32 mm. Středy otvorů pro kolíky se vyznačují na přímku narýsovanou rejskem v polovině tloušťky čelní strany dílce. Osy otvorů se rýsují pomocí úhelníku a středy se vyznačí truhlářským šídlem. Podélná osa otvorů pro kolíky na ploše druhého spojovaného dílce se rovněž rýsuje rejskem a příčné osy se vyznačí ostrou tužkou pomocí úhelníku. Středy otvorů se předvrtají šídlem. Vzdálenost otvorů od čela se na ploše svislého dílce volí tak, aby po spojení čelo svislého dílce nelícovalo s plochou vodorovného dílce. Z estetických důvodů se nechává osazení plochy od čelního kraje asi 1-2 mm. Otvory se vrtají tak hluboké, aby v nich po spojení dílců zůstala technologická spára 2 mm proti délce kolíku. V ploše dílce má být kolík zapuštěn nejméně jednou třetinou své délky, aby se při zatížení spoje z plochy nevyštípl. Zbylé nejvíce dvě třetiny délky kolíku jsou zapuštěny v čele druhého spojovaného dílce.

15 Kontrolní otázky : 1. Které řezivo je vhodné pro výrobu spárovky?
2. Které řezivo není pro výrobu spárovky vhodné a proč? 3. Uveďte zásady, které je třeba při výrobě spárovky dodržet a zdůvodněte proč. 4. Co jsou podrozměrné přířezy konstrukčních desek a jak je lze využít? 5. Vysvětlete, co je nekonečný vlys a uveďte důvody jeho výroby. 6. Definujte rám a vyjmenujte druhy rámů. 7. Uveďte postup při zhotovení rohových spojů na čep a rozpor, čep s perem a dlab, na kolíky. 8. Uveďte postup při zhotovení středového spoje na čep a dlab. 9. Uveďte postup při zhotovení rohového spoje desek na otevřené ozuby. 10. Vysvětlete, proč a jak se zpevňují spárovky.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google