Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Autor: Mgr. Bláhová Eva Název: VY_32_INOVACE_13A_3_Ropa Téma: 13A_CH9.roč. Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Autor: Mgr. Bláhová Eva Název: VY_32_INOVACE_13A_3_Ropa Téma: 13A_CH9.roč. Datum."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Autor: Mgr. Bláhová Eva Název: VY_32_INOVACE_13A_3_Ropa Téma: 13A_CH9.roč. Datum ověření: VM ověřen dne 13.2.2013 v 9.A Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3215 Anotace: DUM je ur č en k výkladu a procvi č ení u č iva. Ž áci se seznamují se zdroji energie – tentokrát s ropou. Na záv ě re č ných snímcích si u č ivo zopakují a procvi č í. Materiál slou ž í také k zápisu. Tento materi á l byl vytvořen r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Operačn í ho programu Vzděl á v á n í pro konkurenceschopnost

2 KAPALNÉ ZLATO ZEM Ě

3  Ropa = nafta, zemní olej, č erné zlato  hn ě dá a ž nazelenalá ho ř lavá kapalina  vyskytuje se spole č n ě se zemním plynem tvořená směsí uhlovodíků – tedy uhlíkem a vodíkem Jaké jsou chemické značky těchto prvků? P ř ibli ž né slo ž ení ropy: Uhlík : 84–87 % Vodík: 11–14 % Kyslík: a ž 1 % Síra: a ž 4 % Dusík: a ž 1 %

4  vznikla rozkladem zbytk ů prav ě kých rostlin a ž ivo č ich ů zapadlých do bahna a bez p ř ístupu kyslíku  nachází se ve svrchních vrstvách zemské k ů ry  nalezišt ě ropy jsou pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách a ž 8 km pod zemským povrchem

5 Těžební věž Čerpání ropy pomocí pumpy Kdysi existovaly lokality, kde ropa p ř irozen ě vyv ě rala na zemský povrch. Nyní se ropa získává pomocí vrt ů. Zemní plyn zajiš ť uje pot ř ebný tlak, a tak m ůž e ropa samovoln ě vytékat. S postupem č asu tlak klesá a ž k bodu, kdy musí nastoupit metody, jako je č erpání ropy pomocí pump

6  Vytěžená ropa se nejprve zbaví hrubých příměsí – písek a voda  Potom se zpracovává metodou – FRAKČNÍ DESTILACE Frakční destilace probíhá v průmyslových destilačních kolonách

7  Zopakuj si: Co je destilace? Co je frakce? Frakční destilace – metoda, při níž se na základě rozdílné teploty varu směs (ropa) rozdělí na jednotlivé složky neboli frakce

8  Plynné uhlovodíky – nap ř. sm ě s propan- butan  Benzín  Petrolej  Plynový olej – pou ž ití ve sm ě si s petrolejem jako nafta pro Dieselové motory  Mazut – pou ž ití k topení nap ř. v teplárnách nebo na lodích

9 Saúdská Arábie Rusko USA Írán Č ína Kanada Mexiko Kuvajt A zem ě, které jsou č leny organizace OPEC OPEC = sdružení zemí vyvážejících ropu Vyhledej na internetu, které zem ě jsou č leny OPEC

10  Jak se ropa dopravuje?  Jaká je cena ropy? Ropovod Který ropovod dováží ropu k nám do ČR? Ropa se prodává na barely 1 barel = 159 l Cena ropy je velice prom ě nlivá, v sou č asnosti asi 110 USD za barel Co všechno m ůž e ovliv ň ovat cenu ropy?

11  Na záv ě r posu ď te výhody a nevýhody vyu ž ití ropy jako zdroje energie.

12 Použití zdroje: METEOR2017. www. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Petroleum_cm05.jpg BRUDERSOHN. www. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erd%C3%B6l_Bohrturm.jpg FLCELLOGUY. www. Wikipedia.cz [online]. [cit. 11.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_well.jpg www.office.microsoft.com Citace: Anotace: Tento materi á l byl vytvořen r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Operačn í ho programu Vzděl á v á n í pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Autor: Mgr. Bláhová Eva Název: VY_32_INOVACE_13A_3_Ropa Téma: 13A_CH9.roč. Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google