Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGIE A PALIVA Obr. 1 Obr. 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGIE A PALIVA Obr. 1 Obr. 2."— Transkript prezentace:

1 ENERGIE A PALIVA Obr. 1 Obr. 2

2 Energie Energie je základem života na Zemi.
Energie je schopnost konat práci. Značí se E, jednotkou je joul (J). Hlavním zdrojem energie jsou redoxní reakce, které probíhají při spalování vhodných látek – paliv.

3 Paliva Palivo je všeobecné označení pro chem.prvek, chem.látku nebo jejich směs, mající schopnost za vhodných podmínek začít a udržet chem.reakci spalování. Při spalování se chem.energie obsažená v palivu přeměňuje na tepelnou energii, kterou je možné dále využít: paliva, pohonné hmoty, výbušniny, jaderné palivo (neuvolňuje energii chemicky).

4 Paliva Paliva: přírodní x umělá fosilní (pravěká) x současná
Vlastnosti paliv: výhřevnost, zápalnost, dostupnost, cena, doprava, skladovatelnost. Skupenství paliv: Plynná – vodík, zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn Kapalná – benzín, nafta, petrolej, topný olej, mazut, alkoholy Pevná – uhlí, koks, brikety, dřevo

5 Uhlí Černé uhlí a antracit Hnědé uhlí a lignit Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

6 Uhlí Uhlí je hořlavá hornina z odumřelých rostlin. Obsahuje vázaný uhlík a další prvky. Chemicky se zpracovává zahříváním za nepřístupu vzduchu. Tento děj se nazývá karbonizace (zuhelnatění). Provádí se v koksárnách a plynárnách.

7 Uhlí Hlavní produkty karbonizace uhlí:
Topný plyn – koksárenský plyn, svítiplyn (obsahuje vodík a oxid uhelnatý) Černouhelný dehet Koks – (téměř čistý uhlík)

8 Ropa Obr. 1 Obr. 2

9 Ropa Ropa je kapalná, hořlavá přírodní surovina složená ze směsi uhlovodíků. Těžba ropy se provádí vrty do zemské kůry. Vytěžená ropa se zbavuje hrubých příměsí a dále se zpracovává metodou frakční destilace v průmyslových destilačních kolonách. Během frakční destilace se oddělují látky na základě rozdílné teploty varu.

10 Produkty destilace plynné produkty – uhlovodíkové plyny (propan, butan) -palivo, chem.suroviny benzin – palivo, rozpouštědlo petrolej – palivo, rozpouštědlo, svícení plynový olej – motorová nafta Diesel mazut – palivo minerální oleje – mazadla, parafín, vazelína asfalt

11 Ropa Ložisko ropy a její těžba Frakční destilace l Obr. 1 Obr. 3

12 Zemní plyn Zemní plyn je plynná hořlavá přírodní surovina. Jeho základní složkou je plyn methan. Při hoření zemního plynu nevzniká popel ani saze (je ekologický). Používá se jako palivo, k výrobě vodíku, sazí, acetylenu. Obr Obr. 2

13 Jaderná energie Termojaderné (termonukleární) reakce, při kterých se přeměňují jádra atomů. Marie Curie Sklodowská – radioaktivita látek, smolinec (Jáchymov) – radium a polonium Obr. 1 Obr. 2

14 Použité zdroje: BENEŠ, Pavel a kol.Základy praktické chemie pro 9. ročník základní školy. Praha:Fortuna,2003. ISBN Wikipedie, Internetová encyklopedie [online]. Praha, 2002 [cit ]. Dostupné z WWW: < Snímek 1:MisePlus+: [online] [cit ]. Jak vzniká elektrická energie - Informace o energii - misePlus+:. Dostupné z WWW: < Snímek 1:MisePlus+: [online] [cit ]. Jak vzniká elektrická energie - Informace o energii - misePlus+:. Dostupné z WWW: . [online] [cit ]. Jak vzniká elektrická energie - Informace o energii - misePlus+:. Dostupné z WWW: < Snímek 5:obrázek 1:LOŽISKA NEROSTŮ multimediální učební text: [online] [cit ]. černé uhlí:. Dostupné z WWW: < Snímek 5:obrázek 2:LOŽISKA NEROSTŮ multimediální učební text: [online] [cit ]. Antracit:. Dostupné z WWW: < Snímek 5:obrázek 3:LOŽISKA NEROSTŮ multimediální učební text: [online] [cit ]. Lignit:. Dostupné z WWW: < Snímek 5:obrázek 4:LOŽISKA NEROSTŮ multimediální učební text: [online] [cit ]. Hnědé uhlí:. Dostupné z WWW: < Snímek 8:obrázek 1:LOŽISKA NEROSTŮ multimediální učební text: [online] [cit ]. Ropa:. Dostupné z WWW: < Snímek 8:obrázek 2:LOŽISKA NEROSTŮ multimediální učební text: [online] [cit ]. Ropa:. Dostupné z WWW: < Snímek 11:obrázek 1:Obsah: [online] [cit ]. Horeni:. Dostupné z WWW: < Snímek 11:obrázek 2:Světprůmyslu.cz | ZPRÁVY Z PRŮMYSLU: [online] [cit ]. Světprůmyslu.cz | Těžba ropy v Iráku je nejvyšší za 20 let:. Dostupné z WWW: < Snímek 11:obrázek 3:Oleje Agip, Castrol, Mobil, Mogul, Motul, Selenia, Shell a Total: [online] [cit ]. ZAJÍMAVOSTI | Výroba základových olejů | Oleje Agip, Castrol, Mobil, Mogul, Motul, Selenia, Shell a Total:. Dostupné z WWW: < Snímek 12:obrázek 1:Industriální park Plzeň Ejpovice - I.P.P.E. s.r.o.: [online] [cit ]. Industriální park Plzeň Ejpovice - Ceníky:. Dostupné z WWW: < Snímek 12:obrázek 2:Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA: [online] [cit ]. Nový plynovod má spojiť SR a Maďarsko v Ďarmotách - Ekonomické správy - Ekonomika - Webnovin. Dostupné z WWW: < Snímek 13:obrázek 1:Zateplení, vytápění, solární elektrárny - Ekologické bydlení: [online] [cit ]. Jaderná energie Ekologické bydlení:. Dostupné z WWW: < Snímek 13:obrázek 2:Jaderná Elektrárna: [online] [cit ]. Jaderná Elektrárna:. Dostupné z WWW: <


Stáhnout ppt "ENERGIE A PALIVA Obr. 1 Obr. 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google