Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_140

2 Uhlovodíky, uhlí, zemní plyn
Jméno autora: Ing. Klára Šírová Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Tematická oblast: Chemie kolem nás Předmět: Chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Uhlí a zemní plyn Klíčová slova: Uhlovodíky, uhlí, zemní plyn Druh učebního materiálu: prezentace

3 Uhlí Uhlí patří mezi pevná fosilní paliva.
Jedná se o směs makromolekulárních látek, která vznikala dlouhodobým rozkladem rostlin. Z hlediska prvkového složení v uhlí převládá uhlík, dalšími prvky jsou vodík, kyslík, dusík a síra. Nejstarší uhlí je antracit a obsahuje až 90 % uhlíku, černé uhlí asi 80 % uhlíku a nejmladší hnědé uhlí zhruba 70 % uhlíku. [1] [2] černé uhlí briketa hnědého uhlí

4 Využití uhlí Velká část uhlí se využívá jako palivo.
Chemicky se zpracovává především uhlí černé. Při zpracování se používá vysokoteplotní karbonizace (pyrolýza), což je tepelný rozklad bez přístupu vzduchu. Vznikají produkty: - pevné – koks, retortové uhlí - kapalné – dehet, čpavková voda - plynné - svítiplyn [3] dehet

5 Svítiplyn (koksárenský plyn)
Je to pevné palivo. Používá se jako redukční činidlo při výrobě železa nebo jiných kovů. Je významnou surovinou při výrobě acetylenu a vodního plynu. Dehet Je to tmavá páchnoucí kapalina. Je zdrojem aromatických sloučenin. Zpracovává se frakční destilací na lehký, karbolový a antracenový olej. Zbytek se nazývá dehtová smůla, která se používá k výrobě briket a izolačních materiálů. Svítiplyn (koksárenský plyn) Obsahuje methan, oxid uhelnatý, amoniak a další plyny. Amoniak se odstraňuje vypíráním. Čistý se používá jako průmyslové palivo. Dříve se používal v domácnostech, ale pro jedovatost byl nahrazen zemním plynem.

6 Zemní plyn V přírodě obvykle doprovází ložiska ropy a uhlí.
Je to plynná směs s převládající složkou methanem (60 – 97 %). Plyny jako dusík, oxid uhličitý nebo sulfan se musí před použitím odstranit. Složky zemního plynu jsou surovinami pro velké množství organických látek. Velké množství se spotřebuje k výrobě topného plynu, který se používá mimo jiné v domácnostech. [4] [5] plamen zemního plynu v domácnosti přívod plynu je značen žlutě

7 Procvičování Uveďte tři základní druhy uhlí.
antracit, černé uhlí a hnědé uhlí Jaké chemické prvky jsou v uhlí nejvíce zastoupeny? Z hlediska prvkového složení v uhlí převládá uhlík, dalšími prvky jsou vodík, kyslík, dusík a síra. Jaké produkty získáváme při zpracování uhlí? pevné – koks, retortové uhlí, kapalné – dehet, čpavková voda, plynné - svítiplyn

8 Co je to dehet a k čemu se využívá?
Je to tmavá páchnoucí kapalina. Je zdrojem aromatických sloučenin. Zpracovává se frakční destilací na lehký, karbolový a antracenový olej. Zbytek se nazývá dehtová smůla, která se používá k výrobě briket a izolačních materiálů. Který produkt při výrobě uhlí se používá jako redukční činidlo při výrobě železa? koks Co je to zemní plyn a co obsahuje? Je to plynná směs s převládající složkou methanem (60 – 97 %). Plyny jako dusík, oxid uhličitý nebo sulfan se musí před použitím odstranit. Proč se svítiplyn už nepoužívá v domácnostech? Je jedovatý, obsahuje oxid uhelnatý.

9 Použitá literatura a obrázky
[online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: PEČOVÁ, Danuše. Organická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google