Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY
VY-32-INOVACE-OSZ-211 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Ekonomie, ekonomika, práce, půda, kapitál, statek, výroba, služba

2 Ekonomie – je teoretická vědní disciplína
Ekonomické vědy Ekonomie – je teoretická vědní disciplína Ekonomika – je praktická aplikace ekonomie Dělení standardní ekonomie: Mikroekonomie – zkoumá dílčí segmenty ekonomiky, zabývá se: Chováním dílčích ekonomických subjektů Situací na dílčím trhu Makroekonomie – zkoumá fungování ekonomiky jako celku, zabývá se ekonomickými jevy jako souhrnem

3 Základní ekonomické pojmy
Hlavní snahou člověka je maximální uspokojování svých potřeb, a to spotřebou statků a služeb Statek – každá užitečná věc, která slouží k uspokojování lidských potřeb Volné statky – jsou volně dostupné v přírodě, nejsou vzácné a jsou relativně neomezené (voda, vzduch apod.)

4 Ekonomické statky – (výrobky) jsou výsledkem
výroby, jsou charakteristické svou vzácností Hmotné statky – rohlíky, noty, auta apod. Nehmotné statky – znalost cizího jazyka apod. Služba – každá užitečná lidská činnost, která uspokojuje lidské potřeby (např. výuka, léčení, služby pojišťoven, apod.)

5 Zdrojem uspokojování většiny potřeb a základem existence lidské společnosti je výroba
Výroba – je uvědomělá lidská činnost spojená s přeměnou přírodních zdrojů ve statky a služby Vstupy do výroby – představují různé kombinace výrobních faktorů. Rozlišujeme tři základní výrobní faktory: práce, půda, kapitál

6 Práce - cílevědomá lidská činnost, výsledkem práce je mzda
Práce - cílevědomá lidská činnost, výsledkem práce je mzda. Je primárním výrobním faktorem Půda - je produktem přírody, ale není volným statkem. Zvláštností půdy je její omezenost, rozdílná úrodnost apod. Je primárním výrobním faktorem. Výsledkem plynoucím z půdy je pozemková renta

7 Kapitál – je sekundárním výrobním faktorem,
jde o „výstupy“, které se stávají „vstupy“ do další výroby. Může mít podobu: Hmotnou – např. stroje, zařízení, dopravní prostředky Nehmotnou – technologie, nápad, myšlenka, pracovní postup Finanční –peněžní prostředky

8 Výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok
2) Výstupy výroby tvoří vyrobené statky a služby, které mohou být použity k osobní spotřebě nebo k další výrobě Ekonomické statky (výrobky) a služby tvoří produkty. Stanou-li se tyto produkty předmětem směny (prodeje nebo koupě) na trhu, nazýváme je zbožím

9 Základní ekonomické problémy CO – jaké statky se budou vyrábět a v jakém množství (je výhodnější vyrobit velké množství levných výrobků nebo menší množství vysoce kvalitních?) Odpověď na tuto otázku řeší konkurence na straně poptávky JAK - jak budou statky vyráběny. O tom, kdo je má vyrábět, v jaké kvalitě a jakou technologií rozhoduje konkurence na straně nabídky PRO KOHO – pro koho se budou statky vyrábět. Jak má být to, co je v zemi vyrobeno, rozděleno mezi její jednotlivé členy, to určují příjmy z výrobních faktorů

10 Určete co je statek a co služba
Účes od kadeřníka Rohlík Automobil Pedikúra Prodej vstupenek Nástěnný kalendář Pračka Žehlení prádla Aranžování květin Plastová okna

11 POUŽITÉ ZDROJE: ŠIMKOVÁ, Eva: Základy ekonomie. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus s. ISBN BELLOVÁ, J. et. al: Občanský a společenskovědní základ. Ekonomie. 1. vydání. Kralice na Hané: Computer Media s. ISBN Obrázková galerie Microsoft PowerPoint 2007


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google