Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář 1. Předmět ekonomie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář 1. Předmět ekonomie"— Transkript prezentace:

1 Seminář 1. Předmět ekonomie
Základy ekonomie Seminář 1. Předmět ekonomie

2 Doplňte následující tvrzení:
Ekonomii můžeme jednoduše vymezit jako vědu o tom, jak lidé … a … . Ekonomii můžeme jednoduše vymezit jako vědu o tom, jak lidé vyrábějí a spotřebovávají.

3 Doplňte následující tvrzení:
Mikroekonomie zkoumá chování …… ekonomických subjektů (hlavně spotřebitelů a firem) převážně na …… trzích. Mikroekonomie zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů (hlavně spotřebitelů a firem) převážně na dílčích trzích.

4 Doplňte následující tvrzení:
Makroekonomie zkoumá tržní systém (ekonomiku) jako ….. a sleduje procesy uvádějící tento systém do ….. , procesy vyvolávající ….. (např. nezaměstnanost nebo inflaci) a procesy odstraňující tyto poruchy (zejména hospodářskou ….. státu, resp. vlády). Mikro a makroekonomie spolu tvoří ….. a propojený celek. Makroekonomie zkoumá tržní systém (ekonomiku) jako celek a sleduje procesy uvádějící tento systém do rovnováhy , procesy vyvolávající poruchy (např. nezaměstnanost nebo inflaci) a procesy odstraňující tyto poruchy (zejména hospodářskou politiku státu, resp. vlády). Mikro a makroekonomie spolu tvoří jednotný a propojený celek.

5 Co si představujete pod pojmem ekonomie a co pod pojmem ekonomika?
Ekonomie = společenská věda o tom, jak lidé a společnost rozhodují o využívání vzácných zdrojů (s alternativním využitím) k výrobě užitečných statků a jak tyto vyrobené statky rozdělují mezi různé osoby a skupiny ve společnosti ke spotřebě přítomné i budoucí. Ekonomika = národní hospodářství; ekonomická „realita“

6 Nalezněte příklady neoddělitelnosti a propojenosti makro a mikrosféry v ekonomickém životě.
Například zvýšení daní má vliv na celou ekonomiku (SR získá více příjmů a vláda může lépe realizovat svou hosp. politiku) i na jednotlivé subjekty (podniky se začnou chovat jinak v závislosti na zvýšené daňové zátěži). Makroekonomické opatření má tak vliv na makrosféru i mikrosféru.

7 Rozhodněte, zda je tvrzení pravdivé či nepravdivé:
Makroekonomie sleduje rozhodovací procesy a celou ekonomiku pouze „očima“ jednoho dílčího ekonomického subjektu (např. domácnosti nebo firmy). Mikroekonomie si klade různé otázky, např. kolik má jednotlivá firma nakoupit zdrojů a kolik kusů finální produkce má vyrobit za časovou jednotku. Ekonomie je věda přírodní a proto musí vždy v co nejširší míře využívat matematický aparát. Arogance, pohrdání názory druhých a neschopnost vědecké diskuse mezi představiteli jednotlivých ekonomických proudů je na škodu řešení aktuálních ekonomických problémů. Pitnou vodu ve městech můžeme označit jako ekonomický statek, který býval dříve statkem volným. Z hlediska užití můžeme ekonomické statky rozdělit na kapitálové statky (meziprodukt) a na statky spotřební.

8 Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že:
je obecnější řeší větší množství otázek klade si jiné otázky hledá jiné odpovědi na stejné otázky zabývá se jen některými otázkami, zatímco mikroekonomie řeší vše

9 Pečlivě odlište sklon a strmost
Pečlivě odlište sklon a strmost. Nakreslete dvě přímky, které jsou různě strmé, ale mají stejný sklon. Čím je strmost ovlivněna? Sklon závisí na měřítku os (ΔY/ ΔX), strmost je „vnější zdání sklonu“ odvozované od vizuální „strmosti“ křivky 6 4 P Q

10 Odlište posun celé křivky a posun po křivce. Uveďte konkrétní příklady.
Q A P B Q A P B Posun křivky - způsoben jinými faktory než změnou proměnné (zde je proměnnou cena P) Posun po křivce - způsoben změnou proměnné (zde je proměnnou cena P)

11 Liší se pojem vzácnosti v ekonomickém smyslu a ve smyslu výskytu (geografickém)? K vysvětlení použijte příkladu hadů ve Vietnamu a u nás. Liší, i když je nějaký statek vzácný ve smyslu geografickém, tak aby byl vzácný i ekonomicky, musel by být také užitečný. Ačkoliv jsou u nás hadi geograficky vzácnější než ve Vietnamu, nejsou pro nás v ekonomickém smyslu tolik užiteční jako ve Vietnamu a tudíž jsou méně ekonomicky vzácní.

12 Uveďte příklady volných statků: které jsou produktem přírody
voda, sluneční záření, … které jsou produktem výroby v určitém smyslu některé druhy odpadů (PET lahve, …) Existují dnes vůbec nějaké statky, které můžeme označit vždy za volné? Je to relativní… Zařadili byste volný čas mezi statky volné? Ne, není ho neomezené množství…

13 Jestliže školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně Kč a vy máte možnost vydělat si Kč, pokud budete místo studia někde zaměstnáni, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole (pokud se tedy rozhodnete pro studium) jsou:

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Seminář 1. Předmět ekonomie"

Podobné prezentace


Reklamy Google