Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 18 – Všeobecná (celková) rovnováha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 18 – Všeobecná (celková) rovnováha"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 18 – Všeobecná (celková) rovnováha
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 18 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Pro dosažení celkové rovnováhy je nezbytná rovnost „společné“ MRS a „společné“ MRPT. V případě dokonalé konkurence nastolování všeobecné rovnováhy zajišťuje působení mechanizmu relativních cen. Při zmenšení dostupných zdrojů se křivka produkčních možností posune směrem doprava. Na smluvní křivce boxu směny jsou shodné sklony indiferenčních křivek obou spotřebitelů. [PRAVDA] [PRAVDA] [NEPRAVDA] [PRAVDA]

3 MIEK1 – Cvičení 18 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Předpoklad dokonalé konkurence na trhu práce není nezbytný pro model 2 x 2 x 2. Při pohybu podél konkávní PPF rostou náklady obětované příležitosti. Dokonale konkurenční ekonomika je vždy společensky optimální a nejlepší tržní strukturou. [NEPRAVDA] [PRAVDA] [NEPRAVDA]

4 MIEK1 – Cvičení 16 Za předpokladu konkávního tvaru křivky PPF mezní míra transformace produktu (MRPT) při pohybu po PPF směrem dolů: roste klesá nemění se průběh MRPT nijak nesouvisí s tvarem PPF nelze jednoznačně určit

5 MIEK1 – Cvičení 16 Za předpokladu konkávního tvaru křivky PPF mezní míra transformace produktu (MRPT) při pohybu po PPF směrem dolů: roste klesá nemění se průběh MRPT nijak nesouvisí s tvarem PPF nelze jednoznačně určit

6 MIEK1 – Cvičení 16 Podmínku efektivnosti spotřeby pro dva spotřebitele lze zapsat ve tvaru: (MRSXY)A= (MRSXY)B (MRPTXY)A = (MRPTXY)A (MRTSKL) X = (MRTSKL) Y (MRPTXY)A = MRSXY MUX/PX = MUY/PY

7 MIEK1 – Cvičení 16 Podmínku efektivnosti spotřeby pro dva spotřebitele lze zapsat ve tvaru: (MRSXY)A= (MRSXY)B (MRPTXY)A = (MRPTXY)A (MRTSKL) X = (MRTSKL) Y (MRPTXY)A = MRSXY MUX/PX = MUY/PY

8 MIEK1 – Cvičení 16 Množina bodů efektivní alokace finální produkce může být vyjádřena pomocí: smluvní křivky výroby smluvní křivky směny izokosty pravidla minimálních nákladů sklonu PPF

9 MIEK1 – Cvičení 16 Množina bodů efektivní alokace finální produkce může být vyjádřena pomocí: smluvní křivky výroby smluvní křivky směny izokosty pravidla minimálních nákladů sklonu PPF

10 MIEK1 – Cvičení 16 Která z následujících nabídek není předpokladem 2x2x2 modelu všeobecné rovnováhy? existence dvou zdrojů existence dvou spotřebitelů existence dvou produktů existence dvou trhů existence dokonalé konkurence na všech trzích

11 MIEK1 – Cvičení 16 Která z následujících nabídek není předpokladem 2x2x2 modelu všeobecné rovnováhy? existence dvou zdrojů existence dvou spotřebitelů existence dvou produktů existence dvou trhů existence dokonalé konkurence na všech trzích

12 MIEK1 – Cvičení 16 Pro dosažení všeobecné rovnováhy je nutná:
efektivnost směny efektivnost výroby výrobně spotřební efektivnost současná efektivnost výroby, směny a produkt – mixu (výrobně spotřební efektivnost) efektivnost dílčího trhu

13 MIEK1 – Cvičení 16 Pro dosažení všeobecné rovnováhy je nutná:
efektivnost směny efektivnost výroby výrobně spotřební efektivnost současná efektivnost výroby, směny a produkt – mixu (výrobně spotřební efektivnost) efektivnost dílčího trhu

14 MIEK1 – Cvičení 16 Kolik trhů obsahuje model 2x2x2? 2 3 4 5 6

15 MIEK1 – Cvičení 16 Kolik trhů obsahuje model 2x2x2? 2 3 4 5 6

16 MIEK1 – Cvičení 16 Pokud oba spotřebitelé mají zcela shodné preference, pak smluvní křivka směny bude mít tvar: pravého úhlu lomenice paraboly přímky nelze jednoznačně rozhodnout

17 MIEK1 – Cvičení 16 Pokud oba spotřebitelé mají zcela shodné preference, pak smluvní křivka směny bude mít tvar: pravého úhlu lomenice paraboly přímky nelze jednoznačně rozhodnout

18 MIEK1 – Cvičení 16 Na osách krabicového schématu výroby sledujeme:
množství výstupů množství vstupů náklady na výrobu ceny vstupů ceny výstupů

19 MIEK1 – Cvičení 16 Na osách krabicového schématu výroby sledujeme:
množství výstupů množství vstupů náklady na výrobu ceny vstupů ceny výstupů

20 MIEK1 – Cvičení 16 Bod nacházející se pod PPF signalizuje:
efektivnost ve výrobě neefektivní využití zdrojů nedosažitelný bod nevyužití zdrojů mohou platit odpovědi b) i d)

21 MIEK1 – Cvičení 16 Bod nacházející se pod PPF signalizuje:
efektivnost ve výrobě neefektivní využití zdrojů nedosažitelný bod nevyužití zdrojů mohou platit odpovědi b) i d)

22 MIEK1 – Cvičení 16 Bod všeobecné rovnováhy:
musí ležet na PPF nebo na smluvní křivce musí ležet na PPF, ale nikoli na smluvní křivce nemusí ležet na PPF, ale musí ležet na smluví křivce nemusí ležet na PPF ani na smluvní křivce musí ležet v průsečíku PPF a smluvní křivky

23 MIEK1 – Cvičení 16 Bod všeobecné rovnováhy:
musí ležet na PPF nebo na smluvní křivce musí ležet na PPF, ale nikoli na smluvní křivce nemusí ležet na PPF, ale musí ležet na smluví křivce nemusí ležet na PPF ani na smluvní křivce musí ležet v průsečíku PPF a smluvní křivky

24 MIEK1 – Cvičení 16 Pokud lze zvýšit výrobu statku Y aniž se současně sníží výroba statku X, pak se jedná o: efektivnost výroby efektivnost směny neefektivnost výroby neefektivnost směny bod všeobecné rovnováhy

25 MIEK1 – Cvičení 16 Pokud lze zvýšit výrobu statku Y aniž se současně sníží výroba statku X, pak se jedná o: efektivnost výroby efektivnost směny neefektivnost výroby neefektivnost směny bod všeobecné rovnováhy

26 MIEK1 – Cvičení 16 Teorie dílčí ekonomické rovnováhy:
zkoumá tržní systém jako celek zohledňuje ,, zpětnou vazbu“ mezi trhy určuje podmínky rovnováhy na všech trzích současně všechny předchozí odpovědi jsou správně žádná z odpovědí není správná

27 MIEK1 – Cvičení 16 Teorie dílčí ekonomické rovnováhy:
zkoumá tržní systém jako celek zohledňuje ,, zpětnou vazbu“ mezi trhy určuje podmínky rovnováhy na všech trzích současně všechny předchozí odpovědi jsou správně žádná z odpovědí není správná

28 MIEK1 – Cvičení 16 V případě konstantních výnosů při výrobě produktů X a Y bude mít hranice produkčních možností (PPF) tvar: konkávní konvexní přímky nespojité čáry vlnovky

29 MIEK1 – Cvičení 16 V případě konstantních výnosů při výrobě produktů X a Y bude mít hranice produkčních možností (PPF) tvar: konkávní Konvexní Přímky nespojité čáry vlnovky

30 MIEK1 – Cvičení 18 Správně doplňte Teorie dílčí ekonomické rovnováhy zkoumá ___________ cen a množství na jednom ______ izolovaném trhu (tato metodologie je spojena se jménem A. Marshalla). Analýza celkové (všeobecné) rovnováhy určuje podmínky rovnováhy na všech trzích ________, bere v úvahu vzájemnou propojenost a podmíněnost trhů („_______ vazbu“ mezi trhy) – z hlediska historie tohoto metodologického přístupu lze jmenovat zejména L. M. E. Walrase. Jednoduchým modelem všeobecné rovnováhy je model _____; předpokládající ______ uzavřenou ekonomiku, existenci dvou _________ faktorů, dvou _______ a dvou __________ za podmínek dokonalé konkurence na všech ____ uvažovaných trzích determinaci dílčím současně zpětnou 2x2x2 barter výrobních výrobků spotřebitelů šesti

31 MIEK1 – Cvičení 18 Správně doplňte
Podmínka všeobecné rovnováhy vyžaduje současnou rovnováhu výroby a ______. Je nutné dosažení efektivnosti ve ______ a efektivnosti ______. Pozn.: zde ztotožňujeme stav celkové rovnováhy („Walrasovské“) se stavem „Pareto-efektivnosti“ (předpoklady a podrobný výklad – viz ekonomii blahobytu v doporučené rozšiřující literatuře). Efektivnosti ve výrobě je dosaženo právě tehdy, když jsou zdroje využity v ______ rozsahu a ______ jednotlivých zdrojů je pro všechny vyráběné produkty ______. Situaci efektivnosti ve výrobě můžeme ilustrovat pomocí ________ křivky boxu ______ nebo pomocí hranice produkčních _________ (křivky PPF) směny výrobě směně plném MRTS stejná smluvní výroby možností

32 MIEK1 – Cvičení 18 Správně doplňte Podmínkou efektivní směny (resp. spotřeby) je rovnost _____ mezi jakýmikoli dvojicemi zboží pro ________ spotřebitele. Body efektivní alokace finální produkce leží na ________ křivce boxu ______. Současnost rovnováhy výroby a směny (sladění preferencí spotřebitelů s výrobními možnostmi firem) vyjadřuje efektivnost _____________. Této efektivnosti je dosaženo, pokud míra poměru dvou zboží, ve které jsou nahraditelná ve ________ (MRS) se shoduje s mírou, ve které jsou nahraditelné ve ______ (MRPT). Stav všeobecné rovnováhy se prosazuje pomocí působení __________ mechanizmu. V ekonomické realitě však často nastává konflikt mezi ___________ a ____________. MRS všechny smluvní směny produkt-mixu spotřebě výrobě celkového efektivností spravedlností


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 18 – Všeobecná (celková) rovnováha"

Podobné prezentace


Reklamy Google