Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie – 1. cvičení Ing. Petra Šustová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie – 1. cvičení Ing. Petra Šustová"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie – 1. cvičení Ing. Petra Šustová
Úvod do ekonomie Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus Teorie výroby Tržní struktury, nedokonalá konkurence HDP – jeho měření Nezaměstnanost, inflace, PhilLipsova křivka, hospodářský cyklus

2 MAKRO x MIKRO (ekonomie)
Ekonomie – věda o tom, jak lidé vyrábějí a spotřebovávají Moderní ekonomie se člení na : makroekonomii – zabývá se chováním ekonomiky jako celku, pohledem subjektu, který není účastníkem ekonomického systému, ale vytváří podmínky pro jeho fungování. mikroekonomii – zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů a trhů, zkoumá ekonomický systém očima jednotlivých subjektů.

3 Makro x mikro (ekonomie)
Makroekonomie Kolik firma vyrobí zboží? Kolik zboží se vyrobí v souhrnu celé ekonomiky ? Za jakou cenu bude firma své zboží prodávat? Jaká bude průměrná cenová hladina v ekonomice ? Kolik času bude domácnost věnovat své práci a kolik na volný čas ? Kolik bude v ekonomice nezaměstnaných? Kolik zboží si domácnost koupí? Kolik zboží se do ekonomiky doveze a kolik se z ní vyveze?

4 Základní pojmy Ekonomické statky - neexistují v neomezené míře, jsou výsledkem výroby a jsou vzácné. Ekonomická vzácnost – omezenost zdrojů a užitečnost, nutné posuzovat z hlediska prostoru i času Volný statek - je užitečný, ale volně dostupný Výroba – proces přeměny přírodních zdrojů v ekonomické statky

5 Výrobní faktory Půda A – přírodní zdroje, pozemková renta
Je produktem přírody, ale není volným statkem. Její množství je totiž omezené. Má rozdílnou úrodnost, ne každá půda má stejnou kvalitu a stejně výhodnou polohu. Účastní se daného výrobního procesu. Pozemková renta, jako důchod plynoucí z vlastnictví půdy, se liší v důsledku její kvality. Přírodní zdroje – nerostné suroviny a přírodní materiály – mají stejné vlastnosti jako půda, obdobně nesou rentu.

6 Výrobní faktory Práce L – mzda
Lidská činnost, která je ovlivněna fyzickými a duševními vlastnostmi jedince. Množství práce v celé společnosti je podmíněno počtem lidí schopných a ochotných pracovat. Účinnost lze aktivně ovlivnit růstem kvalifikace a lepším výrobním vybavením. Výsledkem použití práce je mzda.

7 Výrobní faktory Kapitál K – technologie, zisk nebo úrok
Kapitálem nazýváme statky, které byly vyrobeny, aby se podílely na výrobě jiných statků. Kapitál je na rozdíl od práce a půdy výsledkem předchozí výroby, nebyl však vyroben pro bezprostřední spotřebu, ale proto, aby se stal výrobním faktorem. Výsledkem použití kapitálu je zisk nebo úrok.

8 Výrobní faktory Výnosy z výrobního faktoru Výnosy z rozsahu
Vysoká efektivnost výroby je podmíněna vysokými výnosy VF Výnosy z výrobního faktoru= Výstup/Vstup Čím vyšší je hodnota zlomku, tím vyšší jsou výnosy z VF a tím je vyšší efektivnost výroby Výnosy z rozsahu Předpoklad – objem všech VF, které se při určité výrobě používají rostou rovnoměrně. Rostoucí, konstantní a klesající výnosy z rozsahu

9 Výrobní faktory - závěr
Alternativní použití zdrojů rozhodování o tom, co vyrábět a co nikoliv výrobní faktory mají alternativní použití můžeme vyrábět cokoliv, ale ne vše najednou (omezené zdroje k použití) rozhodování zakládá strukturu národního hospodářství, je složité Klíčová volba – využít vzácné zdroje jen pro současnou spotřebu či pro spotřebu budoucí (vyrábět spotřební předměty nebo kapitálové statky)

10 Použití grafů v mikroekonomii
Ekonomické vztahy lze vyjádřit : slovně tabulkou matematicky graficky – nejvíce názorné, snadno srozumitelné, na malé ploše mnoho údajů Sklon přímek – vyjadřuje o kolik se změní jedna veličina, pokud se druhá změní o jednotku.

11 Použití grafů v mikroekonomii
sklon je vždy vyjádřen číslem – výška / základna jde-li o přímku, její sklon je vždy konstantní sklon vyjadřuje, zda jde o přímou nebo nepřímou úměru (poptávka x nabídka) sklon x strmost Směrnice = 0,5/1 = 0,5 Směrnice = -0,5/1 = - 0,5 Y Y 2 2 1,5 1,5 0,5 1 1 - 0,5 0,5 0,5 1 1 X X 1 2 1 2

12 Použití grafů v mikroekonomii
D2 D1 Posun z D1 do D2 je posunem poptávky, který může být způsoben změnami koupěschopnosti obyvatel nebo změnami v cenách substitutů p A Posun z bodu A do bodu B je změnou poptávaného množství v závislosti na ceně při konstantní výši důchodů (koupěschopnosti) a cenách ostatních výrobků B Q

13 Použití grafů v mikroekonomii
S2 S1 Změní-li se ale např. náklady výrobce, posouvá se celá křivka nabídky. p1 Nabídka je závislost nabízené produkce na ceně, mění-li se cena, posouváme se po křivce. p2 Q2 Q1 Q Q2 Q1

14 Veličiny používané v mikroekonomii
veličiny stavové (zásoba) veličiny tokové (objem výroby) Veličiny celkové - Total (TC, TR) Veličiny mezní - Marginal (MC, MR) (dodatečné, přírůstkové, marginální) = změna jedné veličiny / změna druhé o jednotku Veličiny průměrné – Average (AC, AR ) = množství 1. veličiny / množství 2. veličiny

15 Hranice produkčních možností
SÝR A B Křivka produkčních možností C OVOCE

16 Náklady Mluvíme-li o nákladech, je nutné rozlišovat jejich druhy, tj.:
UTOPENÉ NÁKLADY NÁKLADY OBĚTOVANÉ PŘÍLEŽITOSTI MEZNÍ NÁKLADY PRŮMĚRNÉ NÁKLADY

17 Domácí úkol Pomocí ekonomických nákladů vyčíslete, kolik stojí studenta vzdělání na FD ČVUT. Součet ekonomických nákladů se rozpadá na dvě části: a)Součet účetních (explicitních) nákladů – dopravné, nocležné, nákup kancelářských potřeb… b)Náklady obětované příležitosti (implicitní náklady) dané např. alternativou potencionálního výdělku v případě, že student místo studia pracuje.

18 Děkuji za pozornost Nejbohatší odměny dostanou lidé, kteří se nebojí riskovat. Dokonce i želva ví, že se daleko nedostane, když nevystrčí hlavu z krunýře. - Joe Karbo Mail:


Stáhnout ppt "Mikroekonomie – 1. cvičení Ing. Petra Šustová"

Podobné prezentace


Reklamy Google