Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klinické doporučené postupy v Německu od roku 1993 MUDr. Michaela Špačková Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klinické doporučené postupy v Německu od roku 1993 MUDr. Michaela Špačková Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní."— Transkript prezentace:

1 Klinické doporučené postupy v Německu od roku 1993 MUDr. Michaela Špačková Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci CK DP

2 KDP v Německu od r. 1993 AWMF The Association of the Scientific Medical Societies in Germany (Asociace vědeckých lékařských společností v Německu) –Členem CIOMS (Council for International Organisations of Medical Sciences, WHO) 121 členských společností Orgány; –Valné shromáždění delegátů –Výbor (Board) –Komise (Commission)

3 KDP v Německu od r. 1993 Pracovní postup AWMF Jedná na přímou žádost členských společností a jejich delegátů Delegáti se setkávají dvakrát ročně –k analýze podmínek výzkumu v medicíně –jeho financování –studiu důsledků právních úkonů a doporučení

4 KDP v Německu od r. 1993 Úkoly AWMF Zlepšit podmínky –Základního výzkumu –Vzdělávání –Postgraduální výuky v medicíně Definovat rozvojové oblasti v medicíně Zlepšit přístup veřejnosti ke zdravotnictví Tvorba a implementace klinických doporučených postupů (KDP, od r.1993)

5 KDP v Německu od r. 1993 KDP Definovány IOM (Institute of Medicine, USA) r. 1990 –Systematicky vytvořená doporučení k podpoře rozhodnutí lékařů a pacientů o odpovídající zdravotní péči za daných klinických podmínek Založeny na EBM (Medicína důkazu), Field and Lohr r. 1992 –Kombinuje vědecký důkaz a klinický úsudek Klazinga r. 1994 –Tvorba KDP v kombinaci s vědeckou analýzou a sociální dynamikou společnosti by měla být přizpůsobena konečnému cíli a implementaci KDP

6 KDP v Německu od r. 1993 Federal Medical Council (Spolková zdravotní rada) AWMF ve spolupráci s odpovídajícími členskými společnostmi odpovídá za –Tvorbu –Obsah –Strukturu KDP Tvorba KDP Vychází z již existujících –Manuálů –Doporučení –Algoritmů Konference členských společností AWMF projednávají –Formát KDP –Proces schválení KDP –Hodnocení KDP

7 KDP v Německu od r. 1993 Implementace KDP V kooperaci Federal Medical Council (Spolková zdravotní rada) The Association of the Licence Doctors in Medicine (Asociace lékařů) The Association of the Health Insurance Companies (Asociace zdravotních pojišťoven ) Problémy 1998 Proplácení zdravotních služeb „platba za službu“ nutno převést na systém „platba za komplex služeb “ Zkoordinovat –Proces schválení KDP –Interdisciplinární části KDP

8 KDP v Německu od r. 1993 Evaluace KDP Publikovány na webových stránkách AWMF 1994-1998 AWMF publikovalo –556 KDP na internetu –241 KDP se připravovalo Musí obsahovat –Datum vytvoření –Způsob schválení –Datum příští revize Kontroly účinků KDP v nemocnicích a klinických praxích Kontroly kvality zdravotnické péče

9 KDP v Německu od r. 1993 2 kategorie, 3 úrovně KDP Povinné musí být dodržovány Doplňkové mohou být zavedeny Úroveň 1 (S1) Experts Recommendation Úroveň 2 (S2) Evidence-based nebo Concensuss-based Úroveň 3 (S3) Evidence-based a Concensuss-based

10 KDP v Německu od r. 1993 Elektronické KDP Standardizované (forma algoritmů) Jednoduché Rychlé Flexibilní (aktualizace, změny) Dynamické (p oužití v různých klinických situacích) Online kontrola tvorby (připomínky, návrhy)

11 KDP v Německu od r. 1993 Kritika systému 1.Ekonomické aspekty KDP nejsou nebo jsou jen velmi spoře zohledněny 2.Existuje mezera mezi výzkumem a klinickou praxí 3.KDP pojednávající o závažném klinickém problému ve zdravotním systému by měly být prioritní 4.Pacienti a zdravotní pojišťovny by měly být součástí expertních skupin pro tvorbu KDP 5.EBM by měla být hlavní součástí KDP 6.Nedostatek strategie pro implementaci a monitorování přijatelnosti a efektivity KDP 7.Specifické KDP by měly být testovány před uvedením do praxe

12 KDP v Německu od r. 1993 Právní odpovědnost Sociální právo Regulace financování zdravotních výkonů pojišťovnami KDP nástrojem k vytvoření systému hodnocení lékařů a definují nadbytečné výkony Zákonná odpovědnost Kritická, neboť právníci mohou použít KDP jako zlatý standart ke zhodnocení profesionálních pochybení KDP jsou pouze doporučení! Lékařské právo KDP nebudou součástí lékařského práva, neboť by se stali povinnými a nedovolili individuální přístup k léčbě

13 KDP v Německu od r. 1993 Financování KDP S3 KDP stojí 150-300 tisíc eur, S1-2 KDP levnější Přímé náklady –Personální, věcné, profesionální atd. Nepřímé náklady –Pracovní čas účastníků Zpočátku žádné nebo nejasné financování Od r.2006 každá oblast jinak (např. finanční podpora Ministerstva pro vědu a vzdělávání, AGMW, DGK atd.)

14 KDP v Německu od r. 1993 Nejen AWMF I jiné společnosti v Německu připravují KDP AKDAE (Drug Commission of the German medical Association) Das Programm für Nationale VersorgungsLeitlinien (joint initiative) pro podporu kvality zdravotní péče Regionální společnosti


Stáhnout ppt "Klinické doporučené postupy v Německu od roku 1993 MUDr. Michaela Špačková Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní."

Podobné prezentace


Reklamy Google