Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová závěrečná zkouška ve spolupráci škol a firem POSPOLU Olga Kofroňová, NÚV 17.2. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová závěrečná zkouška ve spolupráci škol a firem POSPOLU Olga Kofroňová, NÚV 17.2. 2015."— Transkript prezentace:

1 Nová závěrečná zkouška ve spolupráci škol a firem POSPOLU Olga Kofroňová, NÚV 17.2. 2015

2 Rámec projektu Pospolu  leden 2013 - červen 2015  realizuje MŠMT ve spolupráci s NÚV a sociálními partnery  projekt je systémový s cílem navrhnout doporučení na podporu spolupráce firem a škol při přípravě žáků v odborném vzdělávání  studie „Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem“  diskuse k návrhům

3 R RVP- ŠVP plánování odborný výcvik -praktické vyučování stáže učitelů ve firmách odborníci z praxe ve výuce realizace nová závěrečná zkouška profilová maturitní zkouška mistrovská zkouška evaluace pedagogická resp. metodická podpora legislativní zajištěnífinanční zajištění

4 Zdroje informací: -šetření u zaměstnavatelů a škol -srovnávací analýza OV ve vybraných evropských zemích -pilotáž partnerství škol a firem -monitoring partnerství škol a firem -případové studie Návrhy doporučení pro systémovou rovinu: Návrh nových prvků OV podporujících spolupráci škol a firem -umožnit a podpořit …. -nastavit minimální standardy

5 Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem kategorie H realizace praktické části JZZZ na pracovišti firmy cca 20% firemní zadání praktické části NZZ školní část NZZ ve spolupráci s firmou cca 20% samostatná odborná práce (SOP)

6 Firemní zadání – “volná karta“ -nová možnost pro usnadnění realizace praktické části NZZ na pracovištích firem -odborný obsah zadání stanoví ředitel školy ve spolupráci s firmou -- zadání musí odpovídat standardům NZZ:  kompetence požadované RVP  časový rozsah  bodové ohodnocení  materiálně technické zajištění  zajištění BOZP - NÚV schválí - „zadání splňuje parametry platné pro praktickou zkoušku stanovená v JZZZspříslušného oboru“. -

7 Školní – firemní část závěrečné zkoušky -délka řešení témat praktické zkoušky nevyčerpá celou dobu stanovenou vyhláškou - zařazení této části a vytvoření zadání je v kompetenci ředitele školy ve spolupráci s firmou - hodnocení této části zkoušky ovlivní celkové hodnocení max. v rozmezí jednoho klasifikačního stupně

8 Samostatná odborná práce ve spolupráci s firmou -písemné zpracování komplexního úkolu, který úzce souvisí s výkonem praktických činností v rámci daného oboru -žák může prokázat hlubší a ucelenější znalost určité odborné problematiky - je zadávána před ZZ, nejdříve v lednu daného roku, na zpracování se poskytuje min. 1 měsíc -žáci mohou zpracovávat témata SOP ve vazbě na OV ve firmách -obhajoba je součástí praktické části závěrečné zkoušky -

9 Případové studie -

10

11 K diskusi: Portfolio kompetencí resp. výkaz odborných kompetencí žáka ? Proč ANO? -známka z OV nevypovídá dostatečně o tom, jaké konkrétní kompetence žák zvládl -průběžné hodnocení kompetencí umožní včas v průběhu studia zjistit problém -v případě OV na pracovišti firmy, potvrzení toho, co se tam žák naučil -umožnilo by provázat průběžné a závěrečné hodnocení žáků Portfolio kompetencí jako předpoklad připuštění žáka k ZZ resp. část závěrečného hodnocení žáka

12 Děkuji za pozornost olga.kofronova@nuv.cz


Stáhnout ppt "Nová závěrečná zkouška ve spolupráci škol a firem POSPOLU Olga Kofroňová, NÚV 17.2. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google