Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:2. FÁZE NÁRODNÍ OBROZENÍ Autor:Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:2. FÁZE NÁRODNÍ OBROZENÍ Autor:Mgr."— Transkript prezentace:

1 číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:2. FÁZE NÁRODNÍ OBROZENÍ Autor:Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:9. ročník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Metodický list - anotace: Cílem prezentace je podat souvislý přehled o 2. fázi národního obrození. Seznámení s charakteristikou doby, cíli 2. období národního obrození, úkoly obrozenců v oblasti jazykovědy, způsob zpracování historie českého národa, rozvoj literární teorie a otázka slovanské vzájemnosti. Obsahuje podrobnější fakta, je určena pro souhrnné opakování literatury v 9. ročníku, kdy žáci již mají v podvědomí základní data. Ale vyučující mohou tuto prezentaci využít i v 8. ročníku při prvním setkání žáků s danou tématikou. Prezentaci uzavírá ověřovací znalostní test, jenž vychází pouze z informací uvedených v prezentaci, včetně správných odpovědí.

3 2. fáze NO 1806-1830

4 Charakteristika doby vliv napoleonských válek (1805 korunovace Napoleona – italský král, následuje řada bitev a tažení – 1815 bitva u Waterloo) J. G. Herder – filosof, vyzdvihl Slovany jako mírumilovný národ, který má právo na své jazyky a přisuzuje jim světlou budoucnost – posiluje národně osvobozeneckého hnutí v Evropě preromantické nadšení českých buditelů, víra v budoucnost národa x racionalita a skepse Dobrovského

5 Cíle rozvoj básnického i odborného jazyka, rozšíření slovní zásoby vzkříšení epiky podat pravdivý obraz o dobách české historie – období husitství (národní sebevědomí), doby veleslavínské (oslava češtiny) propagace slovanských myšlenek, sounáležitost s ostatními slovanskými národy – podobnost jazyků víra v budoucnost národa – tvorba soudobých hodnotných děl

6 Jazykověda shromáždit a rozšířit slovní zásobu vypracován 1. novodobý český národně kulturní program - propagace myšlenky slovanské vzájemnosti, snaha o nejširší rozvoj a uplatnění českého jazyka a o jeho vyrovnání s vyspělými evropskými jazyky – uveřejněn hlavním představitelem 2. období Jungmannem (obroda jazyka dovršena)

7 Historie, literární historie a teorie podat českou historii na základě faktů, na základě vysoké epické kvality textu František Palacký, Pavel Josef Šafařík vytvořit přehledné dějiny české literatury – důkaz vysoké kvality češtiny v dávných dobách a bohatství české literatury Josef Jungmann

8 Slovanská vzájemnost Panslavismus – teorie o 1 slovanském národu, členové mluví 4 nářečími (ruským, polským, československým a srbochorvatským) uvědomění si rozdílu mezi slavnou minulostí a současnou neutěšenou situací slovanských národů Jan Kolár, František Ladislav Čelakovský

9 Lidová slovesnost čeština přečkala období temna díky lidové slovesnosti (písně, básně, pořekadla, přísloví, pohádky,…) předávána ústně prostým lidem obrazy přírody, prostého člověka – síla, ze které mohou čerpat do budoucna poukazuje na krásu a rozmanitost jazyka (nářeční prvky) František Ladislav Čelakovský

10 Rukopisy Rukopis královédvorský – 1817 Dvůr Králové, 13. století Rukopis zelenohorský – 1818 Zelená Hora u Nepomuku, 10.století význam: důkaz starobylosti české kultury posílit národní sebevědomí spory o jejich pravost trvají do 80.let 19 století – dokázána nepravost pravděpodobní autoři – Václav Hanka, Josef Linda

11 Ověřovací test 1.Která významná osobnost ovlivňovala dějiny Evropy v tomto období? 2.Které období českých dějin buditelé nejčastěji připomínali ve svých dílech? 3.Jaké byly hlavní úkoly jazykovědy 2.období NO? 4.Co znamená PANSLAVISMUS? 5.Který autor byl sběratelem lidové slovesnosti? 6.Byly rukopisy prohlášeny za pravé či nepravé?

12 Odpovědi ověřovacího testu 1.Napoleon Bonaparte. 2.Období husitství a veleslavínskou dobu. 3.Sestavit a rozšířit slovní zásobu. 4.Teorie o 1 slovanském národu, členové mluví 4 nářečími (ruským, československým, polským a srbochorvatským). 5.František Ladislav Čelakovský. 6.Prohlášeny za nepravé.

13 Zdroje a citace: HRABÁK Josef, JEŘÁBEK Dušan, TICHÁ Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis 1976. BALAJKA Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna 1995. ISBN 80-7168-198-9 SOCHROVÁ Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment 1999. ISBN 80-7200-332-1 ČORNEJ Petr, ČORNEJOVÁ Ivana, RADA Ivan, VANÍČEK Vratislav: Dějiny zemí Koruny české II.. Praha: Paseka 1992. ISBN 80-85192-28-4 VLAŠÍN Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984.


Stáhnout ppt "Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:2. FÁZE NÁRODNÍ OBROZENÍ Autor:Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google