Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: LITERÁRNÍ SMĚRY V OBDOBÍ NO Autor: Mgr. Lenka Jelínková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: LITERÁRNÍ SMĚRY V OBDOBÍ NO Autor: Mgr. Lenka Jelínková"— Transkript prezentace:

1 Název: LITERÁRNÍ SMĚRY V OBDOBÍ NO Autor: Mgr. Lenka Jelínková
číslo: Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/ Název: LITERÁRNÍ SMĚRY V OBDOBÍ NO Autor: Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. ročník

2 Metodický list - anotace:
Cílem prezentace je podat souvislý přehled o jednotlivých literárních směrech, které ovlivnily tvorbu autorů během národního obrození. Časové začlenění jednotlivých literárních směrů (fáze národního obrození), jejich charakteristika a hlavní představitele. Prezentace uvádí osvícenství, preromantismus, romantismus a realismus, v jeho počátcích. Je zde i vysvětlen pojem – literární směr. Obsahuje podrobnější fakta, je určena pro souhrnné opakování literatury v 9. ročníku, kdy žáci již mají v podvědomí základní data. Ale vyučující mohou tuto prezentaci využít i v 8. ročníku při prvním setkání žáků s danou tématikou. Prezentaci uzavírá ověřovací znalostní test, jenž vychází pouze z informací uvedených v prezentaci, včetně správných odpovědí.

3 Literární směry období NO

4 Literární směr časově a místně vymezená skupina základních uměleckých rysů literárních děl literární směry slouží k periodizaci (časovému rozčlenění) vývoje jednotlivých národních literatur utváření jednotlivých literárních směrů je ovlivněno sociálním, politickým vývojem, literární tradicí daného národa, nadnárodními vlivy a tendencemi

5 Osvícenství století filosofický směr (nový myšlenkový proud), životní postoj, který se objevil ve Francii racionalismus, logika, humanismus = rozum jako jediný zdroj poznání, víra v pokrok, svoboda myšlení rozvoj vědy, techniky a průmyslu – využití vědeckých poznatků v praxi, zlepšení stavu vzdělanosti (osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II.) v literatuře – sepětí filosofie, vědy a literatury - nauková literatura (encyklopedie), filosofický román, satira autoři: Josef Dobrovský, Gelacius Dobner, Fr. M. Pelcl

6 Preromantismus – Sentimentalismus 2. pol. 18. st. – počátek 19. st.
přechodné období mezi klasicismem a romantismem vytváří jej nastupující vrstva – měšťanstvo reakce na chladný klasicismus (z klasicismu přebírá oblibu v antice) a osvícenství odmítání příkazů, řádů, konvencí (zvyklost) důraz na cit, vášeň, fantazii, k přírodě = venkovský způsob života, lidová slovesnost obdiv ke schopnému, podnikavému jedinci autoři: J. Kollár, F. L. Čelakovský, J. Jungmann – snaha o rozvoj národního jazyka, Rukopisy

7 Romantismus 1. pol. 19. st. ve všech evropských literaturách, vzniká v Anglii a Německu v každé zemi své specifické rysy, vychází z dějin jednotlivých národů důraz na cit, fantazii, obdiv k minulosti, tajemnu, přírodě, lidové slovesnosti, exotice člověk jako svobodná osobnost – národ má právo na vlastní sebeurčení protiklad snu a skutečnosti = pocit osamění, odcizení, vyloučení ze společnosti autor často splývá s hlavním hrdinou, časté téma – nešťastná láska, neúspěšné buřičství, smutek, beznaděj autor: K. H. Mácha

8 Realismus 2. pol. 19. st. realis = věcný, skutečný (pravdivý obraz skutečnosti) vzniká ve Francii (po revoluci 1848) – bouřlivé změny, autoři nehledají ideál, ale zaměřují se na soudobé skutečné problémy hlavní hrdina – člověk typický, průměrný, který se vyvíjí, mění se, je ovlivňován (v romantismu – jedinečný, výjimečný) autor nesplývá s hrdinou, stojí jakoby nad děním kritika nedostatků společnosti autoři: B. Němcová, K. Havlíček Borovský

9 Ověřovací test V jakém období probíhá osvícenství?
Na co klade důraz preromantismus a romantismus? Kam nejčastěji utíká romantický hrdina? Kdy začíná ovlivňovat literaturu realismus? Co je hlavním motivem realistické literatury? Kteří autoři jsou představitelé českého preromantismu? Které dílo české literatury je typicky romantické?

10 Odpovědi ověřovacího testu
V 18. století. Důraz klade na cit. Do přírody, na venkov, staré hrady, zříceniny, exotické kraje. 2. polovina 19. století (po roce 1848). Věcný, skutečný, pravdivý obraz skutečnosti, společnosti (kritika). J. Kollár, F. L. Čelakovský, J. Jungmann. Máj.

11 Zdroje a citace: HRABÁK Josef, JEŘÁBEK Dušan, TICHÁ Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis 1976. BALAJKA Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna ISBN SOCHROVÁ Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment 1999. ISBN ČORNEJ Petr, ČORNEJOVÁ Ivana, RADA Ivan, VANÍČEK Vratislav: Dějiny zemí Koruny české II. . Praha: Paseka ISBN VLAŠÍN Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984.


Stáhnout ppt "Název: LITERÁRNÍ SMĚRY V OBDOBÍ NO Autor: Mgr. Lenka Jelínková"

Podobné prezentace


Reklamy Google