Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Jelínková Harantová Odbor 21 G Ř C Fáze 4 NCTS – praktické zkušenosti 10.4.2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Jelínková Harantová Odbor 21 G Ř C Fáze 4 NCTS – praktické zkušenosti 10.4.2015 1."— Transkript prezentace:

1 Lenka Jelínková Harantová Odbor 21 G Ř C Fáze 4 NCTS – praktické zkušenosti 10.4.2015 1

2 Lhůty v procesu šetření Výzva CÚ odeslání p ř i ř ešení nesrovnalostí zjišt ě ných CÚ ur č ení kód výsledku kontroly = A5/B1 zpráva o odchylkách s výzvou k vysv ě tlení nesrovnalostí (C_I_ODCH) Lh ů ta 10 dní 10.4.2015 2

3 Lhůty v procesu šetření Výzva CÚ odeslání p ř i neukon č ené tranzitní operaci Šet ř ení je zahájeno: Okamžit ě (podez ř ení o neukon č ení tranzitu) 6 dn ů po IE006 + 7 dn ů 7 dn ů od lh ů ty pro p ř edložení zboží CÚ ur č ení Žádost o p ř edložení d ů kazu o ukon č ení tranzitu (C_I_PAT) HP uvede skute č ný CÚ ur č ení Šet ř ení u Cú ur č ení HP p ř edloží alternativní d ů kaz Vy ř ízení tranzitní operace Bez odpov ě di/zásilka neznámá Do 1 m ě síce zahájí CÚ odeslání proces vym ěř ení a výb ě ru celního dluhu Lh ů ta 28 dní 10.4.2015 3

4 Zasílání bezpečnostních dat v tranzitu (Vstupní/výstupní SCP) 10.4.2015 Možnost použití NCTS pro vstupní/výstupní SCP Dopln ě ní dat ve zpráv ě D_N_POD Data SCP: p ř íloha 30a NK 2454/93 Tisk TBDD: p ř íloha 45e NK 2454/93 Vstup zboží do Č R ( č l. 183a NK 2454/93) Pouze CÚ na letišti – nepoužitelné Výstup zboží z Č R ( č l. 91 a 163 NR 2913/92) TCP na zboží opoušt ě jící území Spole č enství (p ř eprava v režimu tranzitu do nebo p ř es t ř etí zemi) Bez vývozního celního prohlášení Zamezení (eliminace) p ř íslušných kontrol na výstupních a vstupních CÚ 4

5 Výjimky od zasílání bezpečnostních dat v tranzitu (vstupní/výstupní SCP) P ř eprava zboží do/ze ŠVÝCARSKA P ř eprava zboží do/ze NORSKA Dohoda EU-CH, EU-NO Data nejsou zasílána Není použit TBDD Informace na webu CS Č R 10.4.2015 5

6 Děkuji za pozornost 10.4.2015 6 Dotazy, p ř ipomínky??? Lenka Jelínková Harantová harantova@cs.mfcr.cz +420 261 332 215


Stáhnout ppt "Lenka Jelínková Harantová Odbor 21 G Ř C Fáze 4 NCTS – praktické zkušenosti 10.4.2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google