Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK JAKO OBČAN STÁTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK JAKO OBČAN STÁTU"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OBČAN STÁTU
Mgr. Michal Oblouk

2 OBČAN STÁTU občan je člověk, který patří do určitého státu (obce), je jeho příslušníkem být občanem státu znamená, mít vůči němu určitá zvláštní práva a povinnosti, které nemají druzí lidé (cizinci): státní občanství – příslušnost občanská práva a povinnosti – jsou uvedené v Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod a Zákoně o státním občanství úředním dokladem státního občanství je průkaz totožnosti – v ČR občanský průkaz, cestovní pas, příp. osvědčení (potvrzení) o státním občanství ČR Češi jsou také občany Evropské unie

3 NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
narozením – je-li alespoň jeden z rodičů občanem České republiky osvojením – je-li alespoň jeden z osvojitelů občanem České republiky nalezením na území České republiky – neprokáže-li se, že dítě získalo narozením státní občanství jiného státu určením otcovství – nemanželské dítě cizinky nebo ženy bez státního občanství se stává občanem České republiky, pokud je otec státním občanem České republiky udělením – cizinci musí splnit tyto podmínky: 5 let trvalý pobyt, propuštění ze státního svazku cizího státu, 5 let čistý trestní rejstřík, znalost češtiny „Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat všechny zákony a jiné obecně závazné právní předpisy. Slibuji, že budu plnit všechny povinnosti státního občana České republiky.“

4 POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
prohlášením – státní občan České republiky pobývající v zahraničí, který současně vlastní státní občanství jiného státu, se může českého státního občanství vzdát prohlášením před zastupitelským úřadem ČR; rodiče se mohou vzdát státního občanství i pro své děti nabytím cizího státního občanství – s výjimkou případů, kdy k nabytí cizího občanství dojde v souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením dítěte, pozbývá státní příslušník ČR české občanství okamžikem, kdy na vlastní žádost nabyl cizí státní občanství nikdo nemůže být zbaven státního občanství proti své vůli

5 PÁR POJMŮ… BIPOLITA – dvojí občanství
APATRIDA – člověk bez státního občanství, bezdomovec v právním smyslu MIGRACE - pohyb obyvatelstva, při němž dochází ke změně bydliště uvnitř státu či států, kde jsou podobné či stejné ekonomické podmínky či platí podobné či stejné politické či náboženské zákony EMIGRACE – vystěhování obyvatelstva (lidé mají na vybranou, pokud ne, jedná se o vyhnanství) IMIGRACE – přistěhování obyvatelstva, pohyb přes hranice státu či států, kde jsou podobné či stejné ekonomické podmínky či platí podobné či stejné politické či náboženské zákony do státu, v němž jsou podmínky z některého zmíněného důvodu výrazně výhodnější REEMIGRACE - pohyb obyvatel, který zahrnuje emigraci a zpětnou imigraci

6 PRÁVA OBČANŮ ČR jsou zaručena Listinou základních práv a svobod
rozhodovat o důležitých politických, ekonomických, sociálních, kulturních a dalších otázkách volit založit politickou stranu svoboda myšlení a náboženského vyznání svobodně vyjadřovat svůj názor na stávku a demonstraci možnost hlasovat o určitých otázkách v referendu vykonávat jakoukoli veřejnou funkci na poskytnutí pomoci, ztratí-li bez vlastní viny možnost živit sebe a svou rodinu na pravidelné dávky starobního důchodu na dávky sociální pomoci státu na bezplatné školné na ochranu na území cizího státu

7 POVINNOSTI OBČANŮ ČR znát a dodržovat zákony platit daně a poplatky
absolvovat povinnou školní docházku být pojištěn na základě Zákona o nemocenském pojištění být pojištěn u některé z veřejných zdravotních pojišťoven

8 PRÁVA OBČANŮ EU právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu na území třetí země, kde členský stát, jehož jsou státními příslušníky, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli jiným členským státem petiční právo k Evropskému parlamentu právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie v jazyce členských zemí a obdržet odpověď ve stejném jazyce

9 ZDROJE Danstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky k%C3%A9_unie


Stáhnout ppt "ČLOVĚK JAKO OBČAN STÁTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google