Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská úprava lesa Legislativa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská úprava lesa Legislativa"— Transkript prezentace:

1 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Úkoly HÚL: Zjišťovat pravidelně stav lesa a jeho produkční schopnosti V souladu s právními normami vyhotovovat návrhy hospodářských opatření a stanovit závazné ukazatele plánů a osnov Sledovat vývoj stavu lesa a na základě zjištěných poznatků vyvozovat závěry pro další hospodářskou činnost

2 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Vývoj péče o lesní majetky v Českých zemích 1350 Maiestas Carolina 1379 Chebský lesní řád 1754 Waldordnung 1852 lesní zákon 1960 lesní zákon 1995 zákon o lesích

3 Hospodářská úprava lesa Legislativa
= lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

4 Hospodářská úprava lesa Legislativa
PUPFL LESNÍ POZEMKY b) JINÉ POZEMKY

5 Hospodářská úprava lesa Legislativa
PUPFL LESNÍ POZEMKY porostní půda (pozemky s porosty + produktivní holiny + lesní průseky a nezpevněné lesní cesty do š = 4m + dočasné lesní skládky a další zařízení dočasného charakteru sloužící LH a myslivosti do 0,04 ha) bezlesí (pozemky lesních průseků a cest, dočasné lesní skládky, lesní školky na lesních pozemcích, semeniště, plochy nad produktovody a pod elektrovody, okusové plochy pro zvěř a jiná dočasná zařízení sloužící LH a myslivosti, pozemky s dočasně odstraněnými lesními porosty na základě rozhodnutí SSL)

6 Hospodářská úprava lesa Legislativa
PUPFL b) JINÉ POZEMKY Zpevněné lesní cesty Drobné vodní plochy (nejsou-li součástí zem.půdního fondu a zároveň s lesem souvisejí nebo slouží LH) Ostatní plochy Pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole) mimo zastavěné pozemky a příjezdní komunikace Lesní pastviny a políčka pro zvěř (nejsou-li součástí zem.půdního fondu a zároveň s lesem souvisejí nebo slouží LH)

7 Hospodářská úprava lesa Legislativa
PUPFL Orgán SSL může nařídit označení příslušnosti pozemků k PUPFL (zejména tam, kde to není na první pohled jasné) za účelem informování návštěvníků, aby se chovali jako v lese.

8 Hospodářská úprava lesa Legislativa
PUPFL nejsou lesní školky a plantáže lesních dřevin založené na pozemcích mimo PUPFL (nerozhodne-li orgán SSL jinak).

9 Hospodářská úprava lesa Legislativa
PUPFL O pochybnostech, zda jde o PUPFL, rozhoduje orgán SSL.

10 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Funkce lesa = přínosy podmíněné existencí lesa = produkční a mimoprodukční.

11 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Funkce lesa produkční = produkce dřeva, lesních plodů, zvěřiny, …

12 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Funkce lesa mimoprodukční = vodohospodářská, půdoochranná, rekreační, …

13 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Lesní porosty = stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa (na rozdíl od stromů a keřů rostoucích jednotlivě nebo ve skupinkách např. v parcích).

14 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Porost = základní jednotka prostorového rozdělení lesa vylišitelná v terénu a zobrazitelná na mapě.

15 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Hospodaření v lese = obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa (meliorace a hrazení bystřin, lesní doprava, myslivost, …).

16 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Zalesnění = založení lesního porostu. Jde také o vznik lesního porostu na původně nelesní půdě prohlášené za PUPFL.

17 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Obnova lesa = soubor opatření vedoucích ke vzniku následného lesního porostu (tj. tam, kde už PUPFL byl).

18 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Zajištění lesního porostu = dosažení takového stavu lesního porostu, který nevyžaduje intenzivní ochranu a počet jedinců a jejich rozmístění po ploše dává předpoklady pro vznik stanovištně vhodného lesního porostu.

19 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Výchova lesa = opatření ovlivňující druhovou a prostorovou skladbu, růst, vývoj, zdravotní stav, odolnost a kvalitu lesního porostu s cílem zabezpečit plnění funkcí lesa (výchovou není těžba mýtní).

20 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Ochrana lesa = činnosti k omezení vlivu škodlivých činitelů, ochranná opatření proti škodlivým činitelům a zmírňování následků jejich působení (např. lapáky, lapače, nátěry proti okusu a ohryzu, ochranné postřiky, budování zpevňovacích prvků proti bořivému větru, ožínání, nátěry odřených oddénků po přibližování, …).

21 Hospodářská úprava lesa Legislativa
Škodliví činitelé = škodlivé organismy, nepříznivé povětrnostní vlivy, imise a fyzikální nebo chemické faktory, způsobující poškození lesa. Škodlivé organismy = původci chorob lesních porostů a rostlinní nebo živočišní škůdci lesních porostů.


Stáhnout ppt "Hospodářská úprava lesa Legislativa"

Podobné prezentace


Reklamy Google