Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa.

2 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Ve vhodných podmínkách je žádoucí využívat přirozené obnovy (mimo fenotypovou kategorii D).

3 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Při mýtní úmyslné těžbě nesmí velikost holé seče překročit 1 ha a její šíře na expon. HS jednu výšku těženého porostu a na ostatních stanovištích dvojnásobek výšky těženého porostu.

4 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Šířka holé seče není omezena při domýcení porostních zbytků a porostů o souvislé výměře menší než 1 ha.

5 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů V odůvodněných případech může orgán státní správy při schvalování LHP (nebo LHO) nebo na žádost vlastníka lesa povolit výjimku ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče na HS 13 (bory na píscích), na HS 19 (lužní stan.) do 2 ha bez omezení šíře a na dopravně nepřístupných svazích delších než 250 m do velikosti 2 ha (nejedná-li se o exponované HS).

6 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Zákaz snižovat úmyslnou těžbou zakmenění porostu pod 0,7. Tento zákaz neplatí, jestliže se prosvětlení provádí ve prospěch následného porostu nebo za účelem zpevnění porostu (clonné seče, rozluky a závory, …).

7 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Zákaz přiřazovat další holou seč k mladým porostům na celé ploše nezajištěným, pokud by celková výměra nezajištěných porostů překročila stanovenou velikost a šířku (bez ohledu na vlastnickou hranici). Nejmenší přípustná vzdálenost holé seče od holin na celé ploše nezajištěných nesmí být menší než průměrná výška obnovovaného porostu.

8 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů K obnově lesa a zalesňování je možné použít pouze reprodukční materiál splňující podmínky přenosu pro konkrétní místo výsadby a u kterého je doložen původ. Pro zalesňování pozemků prohlašovaných za PUPFL zpracuje vlastník pozemku za spolupráce s OLH projekt zalesnění, který je přílohou k žádosti o prohlášení pozemku za PUPFL.

9 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do 2 let od jejího vzniku a porosty na ní zajištěny do 7 let. V odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování LHP nebo LHO nebo na žádost vlastníka schválit lhůtu delší.

10 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Minimální hektarové počty sazenic (dle druhů dřevin).

11 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Za obnovený nebo zalesněný pozemek je považován takový stav lesní kultury nebo náletu, jestliže na něm roste nejméně 90 % minimálního počtu životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše (max. 15 % pomocných dřevin). Rovnoměrné rozložení nemusí být dodrženo v 8. a 9. LVS a u lesa ochranného a některých případů lesa zvláštního určení.

12 Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Při posuzování zajištěnosti lesního porostu se hodnotí tato kritéria: 1.Stromky vykazují trvalý výškový přírůst. 2.Stromky jsou po ploše rovnoměrně jednotlivě nebo skupinově rozmístěny a jejich počet neklesl pod 80 % min. počtu pro obnovu nebo zalesnění (bez pomoc. dřevin). 3.Stromky jsou odrostlé působení buřeně a nejsou výrazně poškozeny.


Stáhnout ppt "Hospodářská úprava lesa Obnova lesních porostů Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně."

Podobné prezentace


Reklamy Google