Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení ústní prezentace Mgr. Petra Janečková šk. r. 2007/2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení ústní prezentace Mgr. Petra Janečková šk. r. 2007/2008"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení ústní prezentace Mgr. Petra Janečková šk. r. 2007/2008 janeckova@fame.utb.cz

2 1. Verbální složka obsah: struktura, rozčlenění, jasný začátek i konec (mít připravenu poslední větu) navázat na znalosti posluchačů a zároveň říct něco nového zřetelný cíl a téma sdělení, čeho mělo projevem být dosaženo věty: krátké, gramaticky správné při tečce klesnutí hlasem a krátká přestávka slovní vata = nadbytečné vycpávkové slova nebo zvuky (př. vlastně, ééé) plynulost výkladu: doplněná vhodnými přestávkami živost výkladu: zaujmout posluchače (živé příklady, racionální argumentace) zapojit otázkou posluchače do diskuze (řečnickou či skutečnou) vyvrcholení v závěru přiměřená artikulace

3 2. Nonverbální složka přiměřená gesta, výraz tváře, postoj intonace: přesvědčující, sugestivní, ne monotónní, ale i podbarvená citově občas důrazy přízvuk v češtině je na první slabice, příp. na předložce plynulost výkladu: vhodné přestávky přiměřené tempo a hlasitost řeči sledování reakcí publika a reagování na ně (př. zesílením hlasu při rušení) i věty čteného textu říkat s pohledem do publika (nejprve si je v duchu „přečtu") přesvědčivost 3. Paraverbální složka 4. Kontakt s publikem

4 5. Názorné pomůcky (příklady, grafy, tabulky, schémata apod.) přehlednost, jednoduchost, jednoznačnost, event. čitelnost usnadnění sdělnosti prezentace využití pro argumentaci 6. Dodržení času 7. Diskuze / zodpovězení dotazů pokusit se zodpovědět všechny dotazy jasně a přesvědčivě upřímnost řečníka i v případech, kdy se mýlil či odpověď nezná dotazy nebagatelizovat, zbytečně nezaujímat obrannou pozici 8. Celkový dojem

5 Zásady pro příspěvek k diskuzi Mgr. Petra Janečková šk. r. 2007/2008 janeckova@fame.utb.cz

6 1.ujasni si, co chceš říct něco nového, další informaci přidat se k řečenému názoru navázat na řečené podpořit další diskuzi provokovat ukázat, že řečenému rozumíš přesvědčit druhé vyplnit prázdné mlčení vypadat aktivně, aby se neřeklo

7 2.řekni to po promyšlení si osnovy příspěvku zformuluj příspěvek, aby měl „hlavu a patu" buď jasný, stručný, zajímavý mluv nahlas uveď příklad (zaujme city) i věcná či vědecká fakta a argumenty (zaujme rozum) na konci věty klesni hlasem a udělej krátkou přestávku nepoužívej vycpávková slova při delším příspěvku na konci shrň vše podstatné měj připravenou poslední větu

8 3.včas přestaň hovořit nemluv zbytečně neprotahuj příspěvek, pokud zaznělo vše podstatné hlavní argument nerozmělňuj vedlejšími odbočkami ukončí příspěvek klesnutím hlasu, aby byl konec zřejmý poslední větu nech doznít a dál už nic nedodávej


Stáhnout ppt "Hodnocení ústní prezentace Mgr. Petra Janečková šk. r. 2007/2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google