Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková
PARALINGVISTIKA VY-32-INOVACE-PED-311 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: barva hlasu, výška hlasu, hlasitost, dynamika, rytmus, tempo, důraz, pauza, mlčení

2 Úvodem jedná se neobsahovou složku, což znamená, že není důležité, co říkáme, ale jak to říkáme z hlasu je možné usoudit místo nebo oblast našeho původu, přibližný věk, ale i osobnostní rysy jako je sebevědomí nebo plachost hlas, stejně jako obličej, je tedy výrazem naší osobnosti a vyjadřuje naše rozpoložení svůj hlas běžně nevnímáme a tudíž ani nehodnotíme když ho pak např. slyšíme na nějaké nahrávce, připadá nám cizí a často i nepříjemný

3 Výsledky výzkumu lidský hlas je schopný síly až 60dB reálný hovor má asi 40-50dB, nad hranici 50dB je síla hlasu únavná šepot je asi 15dB tempo a rychlost řeči závisí na délce slov daného jazyka průměrná délka ruského, maďarského a slovenského slova je 2,3 slabiky, českého 2,2 slabiky, francouzského a německého slova 1,8 slabiky a anglického slova 1,4 slabiky

4 ženy s vyšším hlasem dosahují větší rychlosti řeči než muži s hlubším hlasem
ženy jsou schopné během dne vyslovit průměrně 26 000 slov, muži 10-20 000 slov barva hlasu je dána geneticky a je tudíž nezměnitelná stejně tak vnímání hlasu druhého člověka se u každého posluchače mění stejný hlas tak může být pro někoho příjemný a pro někoho méně

5 výška hlasu hlasy mužů jsou obecně hlubší než hlasy žen všichni ale máme schopnost mluvit hlasem vyšším i nižším, než je naše přirozená výška člověk mluvící monotónním hlasem své posluchače dozajista nezaujme, jelikož jeho projev bude únavný a nudný pro projev je tedy velmi důležitá dynamika hlasu zatímco vysoký hlas budí dojem emocionality a nevyrovnanosti, hluboký hlas je výrazem sebekontroly a autority

6 hlasitost řeči neboli intenzita hlasu má na posluchače velký vliv příliš hlasitý projev je spojován s hněvem nebo rozrušením, a naopak příliš tichý projev budí dojem nízkého sebevědomí mimořádně tichý hlas může znít výhružně a je často projevem „mluvení sama pro sebe“

7 dynamika představuje zesílení nebo zeslabení hlasitosti řeči přispívá k upoutání pozornosti člověk může záměrným ztišením hlasu upoutat pozornost na to, co bude řečeno následně dynamika tak především vychází z vnitřního zaujetí pro daný obsah

8 rytmus řeči je založen na střídání přízvučných a nepřízvučných slabik je významnou složkou projevu záměrnou změnou rytmu řeči lze získat pozornost tempo řeči neboli rychlost, jakou je obsah sdělován člověku, který mluví příliš rychle, nemusejí ostatní rozumět, zejména sděluje-li obsahově náročnou látku bude-li ale mluvit příliš pomalu, pak zřejmě dojde u posluchačů ke ztrátě pozornosti

9 důraz by měl být promyšleně používaný a kladen především na slova, která chceme, aby si posluchači zapamatovali pokud zdůrazníme špatné slovo, můžeme vytvořit zcela odlišný dojem, než který jsme zamýšleli mlčení má stejnou komunikační sílu jako slovní vyjádření zatímco u posluchače může vyjadřovat lhostejnost nebo vzdorovitost, řečník může využít mlčení k posílení autority a sjednání pořádku

10 pauza je přerušení řeči, které obecně trvá do dvou vteřin delší přerušení je pak již mlčení pauza může být fyziologická (související s dechem), logická (vyznačující hranice vět a úseků) a psychologická (tlumočí určitý podtext). Ocitne-li se řečník v situaci, kdy tzv. „ztratí nit“ řeči, měl by se vyvarovat různých vokalizací typu: „ehm, hmm, ééé „ apod. Tyto vokalizace bývají projevem bezradnosti, nejistoty nebo nervozity, což může mít negativní vliv na jeho autoritu.

11 Zkouška na závěr „pohrajte“ si slovně s těmito větami POPRAVIT NIKOLIV OMILOSTNIT ZDE SE PRACUJE ZBYTEČNĚ NERUŠTE

12 POUŽITÉ ZDROJE: NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN BEČVAŘÍKOVÁ, Lenka. Pedagogická neverbální komunikace. Diplomová práce. Hradec Králové. 2006


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"

Podobné prezentace


Reklamy Google