Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská digitální úložiště a perspektivy důvěryhodného digitálního úložiště v rámci Národní digitální knihovny Bohdana Stoklasová Anna Nerglová Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská digitální úložiště a perspektivy důvěryhodného digitálního úložiště v rámci Národní digitální knihovny Bohdana Stoklasová Anna Nerglová Národní."— Transkript prezentace:

1 Evropská digitální úložiště a perspektivy důvěryhodného digitálního úložiště v rámci Národní digitální knihovny Bohdana Stoklasová Anna Nerglová Národní knihovna ČR

2 Obsah Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Národní digitální knihovna jako těžiště Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních i elektronických dokumentů v knihovnách ČR. Etapa 1: do roku 2010 Důvěryhodné digitální úložiště – funkce, předpoklady důvěryhodnosti Evropský projekt Digital Preservation Europe Evropská digitální úložiště – výsledky srovnávací studie Perspektivy Národní digitální knihovny jako důvěryhodného digitálního úložiště Diskuse

3 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Jan Birger Ostby, Director General, Norwegian Archive, Library and Museum Authority: Archivy, knihovny a muzea nejsou zřizovány samy pro sebe, ale k tomu, aby sloužily svým uživatelům a celé společnosti. Pokud chceme hodnotit význam našich institucí, hodnocení se musí opírat především o jejich význam pro veřejnost a vliv na společnost. Pro uživatele není podstatné, zda jsou zdroje poznání a zkušeností uloženy v archivech, knihovnách nebo muzeích. Chtějí především získat přístup ke zdrojům, které hledají a využít je bez ohledu na to, do které kategorie institucí spadají.

4 Národní digitální knihovna jako těžiště Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních i elektronických dokumentů v knihovnách ČR. Etapa 1: do roku 2010 Nutnost vymezení rámce důvěryhodného centrálního digitálního datového úložiště v rámci Národní digitální knihovny Národní digitální knihovna jako těžiště Koncepce Česká digitální knihovna jako širší kontext

5

6

7 Proč potřebujeme důvěryhodné digitální úložiště Pro trvalou ochranu a zpřístupnění digitálních dokumentů nezbytné Nutno zajistit autenticitu dokumentů, ošetřit migraci, případně emulaci, ochranu proti neoprávněnému přístupu, poškození atd. Nutnost plánování akcí souvisejících s ochranou digitálních dat – důležitost metadat (nejen popisných, ale i technických, strukturálních a administrativních)

8 Hlavní funkce důvěryhodného digitálního úložiště Referenční model OAIS http://www.ndk.cz/dokumenty/650x0b1.pdf/view http://www.ndk.cz/dokumenty/650x0b1.pdf/view Analogie s uložením a zpřístupněním klasických dokumentů, ale složitější a „zranitelnější“

9

10 Podmínky mezinárodní certifikace Trusted Digital Repositories : Attributes and Responsibilities (RLG,OCLC, 2002) http://www.ndk.cz/dokumenty/repositories.pdf/view An Audit Checklist for the Certification of Trusted Digital Repositories : Draft for public comment (RLG, NARA, 2005) http://www.ndk.cz/dokumenty/rlgnara-repositorieschecklist.pdf/view

11 Podmínky mezinárodní certifikace Trusted Digital Repositories : Attributes and Responsibilities (RLG,OCLC, 2002)

12 Důvěryhodné úložiště musí Přijmout odpovědnost za dlouhodobou péči o svěřené digitální dokumenty a za jejich zpřístupnění současným i budoucím uživatelům Organizačně zajistit dlouhodobou životnost nejen pro vlastní úložiště, ale i pro svěřené digitální informace Prokázat finanční zajištění v současnosti i trvale udržitelný rozvoj

13 Důvěryhodné úložiště musí Navrhnout systém pro správu digitálního úložiště v souladu s obecně platnými konvencemi a standardy v zájmu zaručení trvalé správy, zpřístupnění a zabezpečení uložených digitálních dokumentů Stanovit metodiku hodnocení důvěryhodnosti systému Jasně a srozumitelně prezentovat svoji odpovědnost za dlouhodobou ochranu a zpřístupnění dokumentů uživatelům i subjektům, které své dokumenty v úložišti deponují

14 Důvěryhodné úložiště musí Disponovat strategií, pracovními postupy a službami, které jsou snadno hodnotitelné a měřitelné

15 Podmínky mezinárodní certifikace An Audit Checklist for the Certification of Trusted Digital Repositories (RLG, NARA, 2005)

16 Kriteria pro audit a certifikaci Organizace Funkce, postupy, metody Cílová skupina uživatelů a využitelnost informací Technologie, technická infrastruktura

17 A. Organizace 1.Řízení organizace a schopnost „přežití“ (dlouhodobá ochrana a zpřístupnění jako strategické cíle, schopnost přestát krizi bez výrazných ztrát) 2.Organizační struktura a personální zajištění 3.Jasná a srozumitelná dokumentace všech procedur, možnost snadného vyhodnocení 4.Finanční stabilita 5.Kontrakty, licence, odpovědnost

18 B. Funkce, postupy, metody 1.Příjem/získávání obsahu 2.Archivace a správa uložených informací 3.Plánování ochrany: migrace a další strategie 4.Správa dat 5.Správa přístupu

19 C. Cílová skupina uživatelů a využitelnost informací 1.Jasně vymezená a zdokumentovaná cílová skupina uživatelů (její potřeby, znalosti – jazykové, technické atd.) 2.Popisná metadata odpovídající potřebám cílové skupiny uživatelů 3.Způsob a možnosti využití (obsah, doba odezvy, licenční podmínky a smlouvy, dostupnost dat, kontrola dodržování podmínek) 4.Srozumitelnost výstupů pro cílovou skupinu uživatelů (ověřování)

20 D. Technologie a technická infrastruktura 1.Systém – spolehlivost, charakter a systému adekvátní významu úložiště 2.Technologie – HW, SW 3.Zabezpečení, plánování ochrany, krizový plán (disaster & recovery)

21 DPE Digital Preservation Europe

22 DPE Provizorní stránky (ve výstavbě, definitivní 2007, užitečné informace, dokumenty, viz leták DPE) http://www.digitalpreservationeurope.eu

23 DPE - cíle Vytvořit spojující základ pro aktivní spolupráci, výměnu a šíření výsledků výzkumu a vývoje a zkušeností Přispět k rozšíření služeb vázaných na ochranu dokumentů a zvýšení jejich životaschopnosti a spolehlivosti Zvýšit všeobecné povědomí o důležitosti ochrany dokumentů a znalosti i dostupné zdroje pro tuto oblast

24 Vytvořit spojující základ… Omezit duplicitní vývoj a investice Stimulovat výzkum a vývoj standardů Přispět k rozvoji evropského výzkumného prostoru (ERA – European Research Area)

25 Přispět k rozšíření služeb… Podpořit jednotný celoevropský přistup k certifikaci úložišť Stimulovat dopracování funkce ochrany do komerčních systémů Propojit výzkum a praxi v oblasti ochrany dokumentů

26 Zvýšit povědomí … Zvýšit povědomí o ochraně digitálních objektů v souvislosti s jejich životním cyklem Definovat doporučení, metody a nástroje pro praxi i strategický rozvoj Vytvořit rámec pro zvyšování kvalifikace v oblasti ochrany digitálních dokumentů a přispět k jeho praktické realizaci

27 Cílové skupiny a diferencované výstupy

28 DPE – průzkum digitálních úložišť 1.Národní knihovny: NK ČR, 2006 2.Archivy: NA Nizozemska, 2007 3.Univerzity: ???, 2007 Evropské národní knihovny A.Nerglová (NK – oddělení technické podpory NFS) J. Hutař (NK – referát pro digitální knihovnu NFS)

29 Evropská digitální úložiště Dotazník „DPE Survey“ – 7 otázek Osloveno 54 evropských národních knihoven Zpět došlo 34 vyplněných dotazníků

30 Evropská digitální úložiště 1. Patří dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů mezi klíčové strategické priority ve vaší knihovně?

31 Evropská digitální úložiště 2. Máte či plánujete vytvořit důvěryhodné digitální úložiště (splňující kritéria vyjádřená v dokumentu „An Audit Checklist for the Certification of Trusted Digital Repositories“)?

32 Evropská digitální úložiště 3. Dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů je velmi složitý a náročný proces na to, aby jej realizovala jedna instituce. Vaše knihovna v této oblasti spolupracuje/bude spolupracovat s...

33 Evropská digitální úložiště 4. Vytvoření a provoz (správa) důvěryhodného digitálního úložiště je drahou a náročnou záležitostí. Budete vytvářet a spravovat úložiště...

34 Evropská digitální úložiště 5. Systém použitý pro vaše digitální úložiště bude...

35 Evropská digitální úložiště 6. Které výstupy uvedené v „DPE Dissemination Model“ považujete pro vaši knihovnu za nejvíce relevantní?

36 Evropská digitální úložiště

37 7. V Sedmém rámcovém projektu EU (FP7) je navrženo vytvoření „národních center“, která budou zodpovědná za archivaci digitálních dokumentů na národní úrovni a která budou spolupracovat s ostatními podobnými centry v Evropě. Které instituce by podle vašeho názoru měly ve vaší zemi zastávat roli takového „národního centra“?

38 Evropská digitální úložiště

39 Evropská digitální úložiště - závěr Otázka dlouhodobého uchovávání a zpřístupnění dokumentů – prioritní Spolupráce s paměťovými institucemi nebo výzkumnými institucemi Problém softwarového zabezpečení důvěryhodných digitálních úložišť Prezentace výstupů z projektu DPE na webových stránkách – www.digitalpreservationeurope.eu Výsledky průzkumu dostupné na stránkách Národní digitální knihovny – www.ndk.cz

40 Perspektivy Národní digitální knihovny jako důvěryhodného digitálního úložiště 2006: analýza funkcí, návštěvy evropských i mimoevropských úložišť, pracovní skupina, analýza metadat, aktualizace Koncepce, zakoupení HW a základního SW pro provoz úložiště 2007: analýza funkcí, návštěvy dalších úložišť, návrh metadat, příprava RFP pro komplexní systém pro správu úložiště, zahájení jednání s vydavateli, interní audit 2008: výběr a instalace systému, poloprovoz 2009: plné zprovoznění systému 2010: externí audit – mezinárodně certifikované úložiště ??? Schválení a profinancování Koncepce ???

41 Dostupnost prezentace http://www.ndk.cz – Dokumentyhttp://www.ndk.cz Knihovna č.2/2006 (text)

42 ??? Otázky ???


Stáhnout ppt "Evropská digitální úložiště a perspektivy důvěryhodného digitálního úložiště v rámci Národní digitální knihovny Bohdana Stoklasová Anna Nerglová Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google