Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skladba – stavba větná Základní větné členy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skladba – stavba větná Základní větné členy."— Transkript prezentace:

1 Skladba – stavba větná Základní větné členy

2 Základní větné členy Přísudek Jak je vyjádřen Příklady
slovesný jednoduchý tvar jednoho slovesa Sedněte si. Petr by určitě přišel. Byla jsem tou otázkou zaskočena. Kde jsi? To se stalo včera. Řekni mu, aby šel. slovesný složený způsobové sloveso (moci, chtít, smět, muset, mít, chtít) nebo fázové sloveso (začít, začínat, přestat, přestávat, zůstat, zůstávat)+ infinitiv Po hodině jsem se musel vrátit domů. Přestaň se už smát. Byl bych mu chtěl všechno říct. Já nechci přestat hrát košíkovou! Směl bych mu pomoct, aby se mohl zúčastnit té soutěže?

3 Základní větné členy Přísudek Jak je vyjádřen Příklady
jmenný se sponou sponové sloveso (být, bývat, stát, stávat se) + jméno Eliška je už zdravá Den ze dne se stával lepším odborníkem. Je mi dobře. Konečně je po dešti. jmenný beze spony v přísudku pouze jméno Mluviti stříbro, mlčeti zlato. vyjádřený citoslovcem v přísudku citoslovce Kočka hop na plot.

4 Základní větné členy Podmět Příklady Podmět vyjádřený:
podstatným jménem zpodstatnělým přídavným jménem zájmenem číslovkou infinitivem neohebným slovním druhem Příbory jsou v horní zásuvce. Navštívili nás naši příbuzní ze Slovenska. My s tím souhlasíme. Oba přišli včas. Baví mě hrát basketbal. Hlasité hepčí přerušilo napjaté ticho. Podmět nevyjádřený (je dostatečně patrný z tvaru slovesa v přísudku). Podmět všeobecný (rozumíme široký okruh lidí, které neumíme nebo nechceme pojmenovat). Co si o tom myslíš? (ty) Vlastní jména píšeme s velkým počátečním písmenem.

5 Cvičení: Vymyslete tři věty, v nichž bude přísudek vyjádřen slovesem ve tvaru: oznamovacího způsobu v čase přítomném, minulém i budoucím. ve tvaru rozkazovacího způsobu v různých osobách ve tvaru podmiňovacího způsobu v 1. a 2. os. j. č. a v 1. os. mn. č.

6 Možnosti řešení: Každý den chodím kolem starého parku.
V mládí jsem rád četl dobrodružnou literaturu. Dnes večer se budu dívat na nový seriál. Uhni! Poběžme! Zmizte! Rád bych si koupil nové auto. Rád bys usnul. Přečetli bychom s radostí všechny články o fotbalu.

7 Cvičení Vymyslete věty, v nichž bude přísudek: slovesný složený
jmenný se sponou jmenný beze spony vyjádřený citoslovcem

8 Možnosti řešení Každou chvíli začne pršet.
Moje maminka se stala dámskou krejčovou. Pes přítel člověka Hrr na ně!

9 Vyhledejte podměty a určete, čím jsou vyjádřeny.
To se v žádném případě nemělo stát. Voda v hrnci už začíná být horká. bylo by nádherné prožít několik měsíců na ostrově v Tichomoří. Naši se na nás budou určitě hněvat. Jako poslední dorazil do cíle Ondřej. Co se stalo, Babiččin pes býval vděčný za každé pohlazení. Kvůli zaorávání mezí a práškování polí by byly koroptve u nás málem vyhubeny. Je zbytečné plakat nad rozlitým mlékem. Kdopak by se na něho zlobil. Vašku, přestaň si už konečně vymýšlet nesmysly! Co bych měl udělat? Po všech špatných zkušenostech se stal vůči všemu nedůvěřivým. Mladí ležáci – staří žebráci.

10 Řešení To se v žádném případě nemělo stát. Voda v hrnci už začíná být horká. Bylo by nádherné prožít několik měsíců na ostrově v Tichomoří. Naši se na nás budou určitě hněvat. Jako poslední dorazil do cíle Ondřej. Co se stalo, Babiččin pes býval vděčný za každé pohlazení. Kvůli zaorávání mezí a práškování polí by byly koroptve u nás málem vyhubeny. Je zbytečné plakat nad rozlitým mlékem. Kdopak by se na něho zlobil. Vašku, přestaň si už konečně vymýšlet nesmysly! (ty) Co bych měl udělat?(já) Po všech špatných zkušenostech se stal vůči všemu nedůvěřivým.(on) Mladí ležáci – staří žebráci.

11 Změňte přísudek jmenný na slovesný tak, aby se nezměnil smysl
Choulostivé dítě je často nemocné. Vlak byl dlouho před odjezdem plný. Chodové bývali strážci šumavských hranic. Podle pověsti byl Přemysl Oráč s kněžnou Libuší zakladatelem rodu Přemyslovců. Všichni si byli vědomi velkého nebezpečí. Přítelova dcera je opět zdráva. Strýc s tetou jsou našimi častými hosty. Choulostivé dítě často onemocní. Vlak se zaplnil dlouho před odjezdem. Chodové strážili šumavské hranice. Podle pověsti Přemysl Oráč s kněžnou Libuší založili rod Přemyslovců. Všichni si uvědomovali velké nebezpečí. Přítelova dcera se už uzdravila. Strýc s tetou nás často navštěvují.

12 Slovesný přísudek změň ve jmenný se sponou. Smysl věty se nezmění.
Karel velel prvnímu družstvu. Otce velice potěšily mé pohlednice z cest po cizích zemích. Pobyt na horách prospěl všem dětem. Manželčin bratr pracuje jako vedoucí velké samoobsluhy. Věruška už od mládí dobře hraje na housle. Jiří horlivě čte knihy. Jeho tvář se zachmuřila. Dívčiny vlasy se černaly jako uhel, její oči se modraly jako pomněnky. Pavel učil na venkovské škole. Hladina Vltavy se leskla jako zrcadlo. Maminčiny koláče vždy nejvíc chutnaly. Karel byl velitelem… Otec byl velice potěšený… Pobyt na horách byl velice prospěšný… Manželčin bratr je vedoucí(m)… Věruška je už od mládí velice dobrá houslistka. Jiří je horlivý čtenář. Jeho tvář byla zachmuřená. Dívčiny… byly černé,…. oči byly modré… Pavel byl učitelem… Hladina Vltavy byla lesklá… Maminčiny koláče byly vždy nejvíce chutné.

13 Nahraď tvary slovesa být plnovýznamovými.
V zahradě bylo několik stromů. U chalupy byla velká zahrada. Na věšáku byl jen jeden kabát. Na nádraží budeme včas. Na stěnách sálu byly krásné obrazy. Na stole byla váza. Na obloze byly bílé obláčky. Housle byly ve skříni. V každé lavici byli dva žáci. Letadlo už bylo na startovací dráze. Na pokraji lesa bylo husté křoví.


Stáhnout ppt "Skladba – stavba větná Základní větné členy."

Podobné prezentace


Reklamy Google