Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

32_04_24 Přísudek Anotace Prezentace: Základní větný člen – přísudek, výklad s animacemi Vzdělávací oblast, vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "32_04_24 Přísudek Anotace Prezentace: Základní větný člen – přísudek, výklad s animacemi Vzdělávací oblast, vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace,"— Transkript prezentace:

1 32_04_24 Přísudek Anotace Prezentace: Základní větný člen – přísudek, výklad s animacemi Vzdělávací oblast, vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura   Tematický okruh, téma Skladba, základní větný člen, přísudek Autor, datum vytvoření Mgr. Monika Nademlejnská, Jazyk český Očekávaný výstup Žáci si upevní učivo o přísudku z nižších ročníků pomocí prezentace, seznámí se s druhy přísudku a sami se pokusí rozlišit jednotlivé druhy Speciální vzdělávací potřeby ne Klíčová slova Skladba, základní větný člen, přísudek slovesný, jmenný Druh učebního materiálu Prezentace Potřebné pomůcky PC a MS Office, dataprojektor nebo IT, sešit, psací potřeby, pastelky Druh interaktivity Výklad , aktivita žáků, samostatná práce Cílová skupina 7. ročník, 12 – 13 let Stupeň a typ vzdělávání 2. stupeň ZŠ Potřebný čas 30 min Řešení ano Celková velikost 352 kB Zdroje vlastní Vytvořeno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

2 PŘÍSUDEK Metodický pokyn: Žáci si zopakují učivo o přísudku.
Upevní si učivo o dělení přísudku a seznámí se s novým druhem – přísudkem slovesným složeným ( zopakují si modální a fázová slovesa). Žáci budou samostatně pracovat do sešitu, vyhledávat přísudky v daných větách a určovat je. Nejprve rozliší, zda je ve větě přísudek slovesný či jmenný, pak se pokusí převést větu na opačný přísudek. Budou si rozšiřovat slovní zásobu. Žáci se pokusí napsat řadu dějových sloves s podobným významem (synonymních) – lze to pojmout i jako soutěž, kdo první vymyslí alespoň 3 slovesa, vítězí. Vytvořeno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

3 PŘÍSUDEK - PŘ je základní větný člen
něco tvrdí, vypovídá o nějaké skutečnosti vyjádřené zpravidla podmětem nejčastěji bývá vyjádřen určitým slovesným tvarem: Marek píše dopis. Marek psal dopis. Marek bude psát dopis. Marek by psal dopis. Vytvořeno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

4 DĚLENÍ: Slovesný jednoduchý – je tvořen pouze slovesem v určitém tvaru PŘsj Např.: Kočka číhá na myš. složený – je složen ze dvou sloves: z určitého tvaru způsobového slovesa (moci, smět, musit, mít, chtít) nebo fázového slovesa (začít, začínat, přestat, přestávat, zůstat, zůstávat) a z infinitivu význam. slovesa PŘss Např.: Musím už jít domů. Zůstaňte stát u přechodu. Vytvořeno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

5 2. Jmenný se sponou – bývá vyjádřen tvarem sponového slovesa (být, bývat, stát, stávat se) a podstatným či přídavným jménem, popř. zájmenem či příslovcem, PŘj Např.: Klára je moje spolužačka. ( podstatné jméno) Petr býval před Vánocemi zvědavý. (příd. jméno) Tento svetr je mi dobře.(příslovce) Ta zahrada je naše. (zájmeno) beze spony – sponu někdy vynecháváme, má-li věta nadčasovou platnost Např.: Pes – přítel člověka. Vytvořeno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

6 3. Vyjádřený citoslovcem – vyskytuje se v živém vyprávění Např
3. Vyjádřený citoslovcem – vyskytuje se v živém vyprávění Např.: Žába žbluňk do rybníka. Vytvořeno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

7 Urči ve větách přísudky. a) Petra doběhla do cíle jako první
Urči ve větách přísudky. a) Petra doběhla do cíle jako první. doběhla – přísudek slovesný jednoduchý b) Jarmila byla v cíli první. byla první – přísudek jmenný se sponou c) Kočka hop na plot. hop – přísudek vyjádřený citoslovcem d) Musím už jít domů. musím jít – přísudek slovesný složený e) Praha – hlavní město ČR. (je) město – přísudek jmenný beze spony Vytvořeno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

8 Přísudky slovesné nahraď jmennými a naopak.
Maminka provádí turisty po Praze. Maminka je průvodkyní v Praze. b) Jana je dobrou recitátorkou. Jana dobře recituje. c) Bill Gates založil firmu Microsoft. Bill Gates je zakladatelem firmy Microsoft. d) Pavel výborně hraje košíkovou. Pavel je výborný hráč košíkové. Vytvořeno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

9 Pokus se napsat řadu dějových sloves s podobným významem.
Hrom uhodil do vedení. Hrom bacil, třískl, praštil do vedení. 2. Pes vyl na měsíc. Pes štěkal, kvílel, zuřil na měsíc. 3. Na nebi svítily hvězdy. Na nebi zářily, blyštěly se, pyšnily se hvězdy. 4. Hlasy dětí do dálky slábly. Hlasy dětí do dálky utichaly, mizely, zanikaly. Vytvořeno v rámci projektu EU peníze školám – Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace


Stáhnout ppt "32_04_24 Přísudek Anotace Prezentace: Základní větný člen – přísudek, výklad s animacemi Vzdělávací oblast, vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace,"

Podobné prezentace


Reklamy Google