Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: III/2 Název: Tvarosloví na 2.st. ZŠ, Slovesa I. Anotace: Prezentace seznamuje s druhy sloves, slouží k procvičování tvoření různých tvarů sloves Autor: Mgr. Jana Vojtěchová Datum vytvoření DUM:23.11.2011 Jazyk: čeština Ročník: VI., VII. Předmět: Český jazyk a literatura Očekávaný výstup: Žáci dokáží třídit slovesa, tvořit jejich tvary dle zadání Klíčová slova: slovesa, slovesné tvary jednoduché a složené, určité a neurčité, plnovýznamové a neplnovýznamové Druh učebního materiálu: PPT prezentace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Tvarosloví 9 Slovesa I.

3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Slovesa Vyjadřují děj, činnost, proces, stav a změny stavu Tvoří základ české věty Jsou ohebným slovním druhem - časují se

4 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Dělení: A Jednoduché: zpívám, namaluji Složené: psal by, je namalováno B Určité: lze u nich určit osobu Neurčité: nelze u nich určit osobu

5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Určité slovesné tvary Oznamovací způsob přítomného, minulého a budoucího času (píše, psal, napíše) Rozkazovací způsob (piš, pišme, pište) Podmiňovací způsob (psal by, psali bychom, byli byste psali)

6 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Neurčité slovesné tvary Příčestí a) l-ové (dělal, psal,...) b) příčestí trpné (dělán, psán,...) Přechodník přítomný (Nakupujíc telefonuje.) Přechodník minulý (byv poznán, byvši nalezena) Infinitiv – základní tvar sloves, zakončen na -t, - ti nebo -ct, -ci

7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Druhy sloves Plnovýznamová slovesa dělíme podle významu: 1) stavová – vyjadřují stav – náležet, mít, existovat, patřit,... 2) dějová – a) akční: změna v ději – zbohatnout, omládnout, ohluchnout, zkrásnět,... b) neakční: stálý děj – zpívat, milovat, svítit, sněžit, …

8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Druhy sloves Neplnovýznamová slovesa 1) slovesa být a bývat ve slož. tvarech (byl jsem, budu malovat, byl bych spal,...) 2) sponová slovesa – být, bývat, stát, stávat se v přísudku jmenném se sponou (je unavený, býval zedníkem, stal se ředitelem,...) 3) způsobová slovesa – chtít, mít, muset, smět, moci ve spojení s infinitivemplnovýznamového slovesa (chce pracovat, měl zdravit, musela odejít, mohla číst, smíš hrát)

9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Druhy sloves Neplnovýznamová slovesa 4) fázová slovesa – vyjadř. začátek nebo konec děje – začít, začínat, přestat, přestávat (začal se učit,začínalo pršet, přestalo sněžit, přestává sněžit) 5) pouze zvratná slovesa (reflexiva tantum) – nemají jinou formu než se zvratným se (smát se, kát se, blýskat se)

10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Užijte následující slovesa ve větách Běhat Začínat Bývat Slyšet Stát se Být Zajímat se Muset Smět Moci Začít Využít Pochopit Malovat

11 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Rozlište v textu slovesné tvary Skákali jsme panáka. Musíte vyskočit. Byl bych psal domácí úkol, kdybych měl čas. Budu se dívat na televizi. Stal se mým kamarádem. Zpívám rád každý den. Naučím se slovesa.

12 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Zdroje Mašková, Drahuše Mgr., Český jazyk – přehled středoškolského učiva, nakl. Petra Velanová, Třebíč 2005 ISBN:80-902571-5-1


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google