Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z nemovitých věcí Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z nemovitých věcí Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z nemovitých věcí Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314 Datum vytvoření: 18. 12. 2013 Vzdělávací oblast: Ekonomika Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

2 Anotace Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí s daní z nemovitých věcí (předmět daně, poplatníci daně, sazby pro výpočet daně, základ daně, termíny přiznání a placení daně) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

3 Metodické pokyny Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Na konci prezentace jsou otázky se správným řešením. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

4 Daň z nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí tvoří dvě dílčí daně:  daň ze staveb  daň z pozemků Obě daně mají odlišný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku. Jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

5 Předmět daně z pozemků Předmětem daně z pozemků jsou:  pozemky na území České republiky, které jsou vedené v katastru nemovitostí  jsou-li na pozemku umístěny stavby, pak předmětem daně není plocha, která je touto stavbou zastavěna  pozemky jsou rozděleny do skupin, pro které se pak liší stanovení základu daně a sazby daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

6 Předmět daně z pozemků Pozemky jsou rozděleny na tyto skupiny: A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady B – luka, pastviny C – hospodářské lesy D – rybníky s chovem ryb E – zastavěná plocha a nádvoří F – stavební pozemky G – ostatní plochy (hřiště, okrasné zahrady, uliční zeleň) VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

7 Předmět daně ze staveb Předmětem daně ze staveb jsou:  stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo které kolaudaci podléhají a jsou užívány  dále byty a nebytové prostory, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, včetně podílu na společných částech stavby  stavby jsou rozděleny do skupin, pro které se pak liší stanovení základu daně a sazby daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

8 Předmět daně ze staveb Stavby jsou rozděleny na tyto skupiny: H – obytný dům I – ostatní stavby tvořící příslušenství obytného domu – (např. kůlny, bazény, skleníky) J – stavby k individuální rekreaci K – stavby k individuální rekreaci plnící doplňkovou funkci (např. kůlny, stodoly) L – garáž M – stavby pro podnikatelskou činnost – např. lesní a vodní hospodářství N – stavby pro podnikatelskou činnost – např. průmysl, doprava O – stavby pro podnikatelskou činnost – např. obchod, služby VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

9 Poplatníci daně z nemovitých věcí  poplatníkem daně z nemovitých věcí je většinou její vlastník  ve výjimečných případech může daň platit nájemce nebo uživatel stavby či pozemku  spoluvlastníci stavby platili daň až do roku 2010 společně a nerozdílně, od roku 2011 ale může každý platit jen svou část VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

10 Základ a sazby daně z nemovitých věcí  základ daně a sazby se liší podle místa, kde nemovitost leží  ve větších městech bývá cena pozemků a staveb i sazby daní vyšší  vypočtený základ a daň finanční úřad ověří a daň předepíše daňovým výměrem  uděláme-li tedy chybu, můžeme ji obvykle bez postihu napravit VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

11 Sazby daně z nemovitých věcí - stavby VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

12 Sazby daně z nemovitých věcí - pozemky VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

13 Termíny daňového přiznání  daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období  daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období a nedošlo ke změně vlastníka, velikosti pozemku a staveb  daňové přiznání se nepodává znovu ani tehdy, pokud se změní sazby daní, ceny pozemků a staveb VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

14 Placení daně  po podání daňového přiznání finanční úřad zašle daňový výměr, podle kterého daň uhradíme  tento daňový výměr je nám automaticky zasílán každý rok, pokud nedojde ke změně vlastníka, velikosti pozemku či staveb  tím nám finanční úřad připomene, že je čas uhradit tuto daň VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

15 Placení daně  pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května běžného zdaňovacího období  pokud je daň vyšší než 5000 Kč, můžeme ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období  pokud celková daň z nemovitých věcí u jednoho poplatníka a u jednoho správce daně činí méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

16 Otázky 1. Co tvoří daň z nemovitých věcí? daň z nemovitých věcí je tvořena daní ze staveb a pozemků 2. Do jakého termínu musí být zaplacena daň z nemovitých věcí? do 31. května 3. Jak často je nutné podávat daňové přiznání? daňové přiznání stačí podat pouze jednou, pokud nedojde ke změně vlastníka 4. Jaký je termín pro podání daňového přiznání? do 31. ledna zdaňovacího období VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

17 Otázky 5. Co je předmětem daně z pozemků? pozemky na území České republiky, které jsou vedené v katastru nemovitostí 6. Co je předmětem daně ze staveb? stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo které kolaudaci podléhají a jsou užívány 7. Kde zaplatím větší daň z nemovitých věcí – Praha x Znojmo? Praha - ve větších městech bývá cena pozemků a staveb i sazby daní vyšší 8. Je bazén předmětem daně ze staveb? ANO je, tvoří příslušenství obytného domu VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314

18 Zdroje KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN 978-80-87204-61-0. Http://www.mesec.cz. [online]. [cit. 2013-12-18]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/dane/dan-z-nemovitych-veci/pruvodce/ http://www.mesec.cz/dane/dan-z-nemovitych-veci/pruvodce/ Http://www.podnikatel.cz. [online]. [cit. 2013-12-18]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-338- 1992-sb-o-dani-z-nemovitosti/uplne/http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-338- 1992-sb-o-dani-z-nemovitosti/uplne/ VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1314


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z nemovitých věcí Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google