Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav Vinter odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : U r č o v á n í d r u h u d ř e v a

2 Všeobecná charakteristika
U všech přírodních materiálů je druhové určování spojeno s kouzlem odkrývání tajemství přírody a vyžaduje kromě nezbytných znalostí také praxi a cit. Při určování druhu dřeva je nutno si podrobně všímat všech jeho znaků, které můžeme smysly rozeznat, to znamená : letokruhů, jádra , dřeně, dřeňových paprsků, suků, pryskyřičných kanálků, vad, barvy, vůně, kresby, lesku, hmotnosti, tvrdosti aj.

3 Všeobecná charakteristika
Určené znaky se porovnávají se známou charakteristikou druhů dřev tak dlouho, až se dosáhne spolehlivého určení na základě srovnání a vylučování. Nezbytnou pomůckou při praktickém určování je ostrý nůž, kapesní lupa a vzorkovnice.

4 Jehličnaté stromy Anatomická stavba dřeva jehličnatých stromů je jednoduchá a dřevo není nikdy pórovité, Letokruhy jsou obvykle výrazné, s patrným rozdílem mezi vrstvou dřeva jarního (světlé ) a letního ( tmavé ). Dřeňové paprsky u zdravého dřeva jsou nezřetelné. Charakteristickým znakem většiny jehličnatých dřev je obsah pryskyřice, s její typickou vůní. Pryskyřičné kanálky jsou viditelné na příčném řezu lupou, někdy i pouhým okem.

5 Jehličnaté stromy Pryskyřice se nevyskytuje ve dřevě jedle, tisu a jalovce. Suky u jehličnatých stromů bývají většinou výrazné, prostoupené pryskyřicí, s dobře znatelnými letokruhy. Na podélných řezech se objevuje zvlášť u borovice a modřínu výrazná kresba = fládr.

6 Jehličnaté stromy Dřeva jehličnatá se označují velkými písmeny, jak je uvedeno při rozdělení podle původu : Jehličnatá domácí : smrk SM, jedle JD, borovice BO, modřín MD…. Jehličnatá zdomácnělá : douglaska DG, vejmutovka VJ ….

7 Jehličnaté stromy Podle přítomnosti jádra ve dřevě se jehličnany dělí na dřeva : Jehličnatá s jádrem – BO, MD, DG, VJ, Jehličnatá bez jádra – SM, JD Hospodářky nejvýznamnější jehličnatých dřevem je u nás smrk.. Cenným a hledaným dřevem jsou borovice a modřín. Ze zdomácnělých jehličnanů dává největší přírůstky douglaska.

8 Postup při určování dřeva jehličnatých stromů
Při praktickém určování vzorku dřeva se postupuje jako při určování ostatních přírodnin. Porovnávají se charakteristické znaky dřev se znaky a vlastnostmi sledovaného vzorku. Vzorky se porovnávají vylučovací metodou tak dlouho, až se s největší pravděpodobností prokážou stejné znaky vzorku a známé charakteristiky. Konečný průkaz potvrdí vzorkovnice.

9 Příklad určení vzorku Pečlivým prohlédnutím vzorku na všech řezech se musí nejdříve zjistit, zda jde o dřevo jehličnaté nebo listnaté, tvrdé nebo měkké. Pokud je na vzorku odlišeno jádro od běli, je další postup usnadněn. Z dalšího určování je možno vyloučit smrk a jedli Pokud je na vzorku jen dřevo bělové, je nutno postupovat velmi opatrně. Důležité je určit, zda jde skutečně o dřevo bělové, nebo o zralé dřevo smrku nebo jedle.

10 Příklad určení vzorku Pokud je vzorek jen dřevem jádrovým, je opět možno vyloučit z dalšího určování smrk a jedli. Při počátečním určování dřev nepostačí nikdy jen jeden charakteristický znak. Začátečníkům činí značné potíže rozlišit např. smrk od jedle, borovici od modřínu aj. Pravidelným cvičením v určování dřev se počáteční nejistota brzy odstraní.

11 Rozpoznávání dřev listnatých stromů
Makroskopická a mikroskopická stavba listnatých dřev, jako vývojově nejvyšších rostlin, je složitější a rozmanitější než stavba dřev jehličnatých. Některá listnatá dřeva vynikají krásnou kresbou i barvou, jiná jsou naopak nevýrazná, téměř bez zřetelných makroskopických znaků. Letokruhy listnatého dřeva nebývají tak výrazné jako u jehličnanů, s výjimkou dřev kruhovitě pórovitých, u nichž jsou tracheje soustředěny převážně v jarním dřevě letokruhu; vrstva jarního dřeva na příčném řezu je na první pohled výrazně pórovitá , a tedy světlejší než dřevo letní.

12 Rozpoznávání dřev listnatých stromů
Na podélných řezech vytváří vrstva jarního pórovitého dřeva výraznou kresbu, zvanou fládr. Dřeva, kde přechod mezi jarním dřevem není tak výrazný a tracheje jsou více méně ve dřevě rozptýleny stejnoměrně, se nazývají roztroušeně pórovitá. I u listnáčů se vyskytují dřeva s jádrem a bez jádra. Navíc však se u některých dřev bez jádra vyskytuje někdy tzv. nepravé jádro.

13 Rozpoznávání dřev listnatých stromů
U některých listnatých dřev bývají dřeňové paprsky dobře viditelné na všech řezech a slouží proto jako dobrý rozlišovací znak. Listnatá dřeva neobsahují nikdy pryskyřici, jen větší nebo menší množství tříslovin. Suky u nich nebývají nikdy tak výrazné jako u jehličnanů. Pro potřeby určování druhů dřev se listnatá dřeva dělí na kruhovitě a roztroušeně pórovitá s nezřetelnými a zřetelnými póry (všechny druhy ořešáků).

14 Dřeva kruhovitě pórovitá
Dub Jasan Jilm Akát Jírovec Šeřík Moruše

15 Dřeva roztroušeně pórovitá
Patří sem většina lesních i ovocných dřevin a keřů. Podle tvrdosti dřeva je lze rozdělit na dřeva : Roztroušeně pórovitá tvrdá : buk, javor, habr, bříza, ořešák, jabloň, hrušeň, třešeň aj. Roztroušeně pórovitá měkká : lípa, topol, olše, jíva aj.

16 Postup při určování dřeva listnatých stromů
Postup při určování vzorku je podobný jako u jehličnanů. Příklad určení vzorku : Pečlivým prohlédnutím vzorku na všech řezech se musí nejdříve zjistit, zda jde o dřevo jehličnaté nebo listnaté. Pokud se spolehlivě zjistí např. výrazné póry, málo výrazné letokruhy, dřeňové paprsky, vůně po tříslovinách, mouce aj., je možno tvrdit, že jde o dřevo listnaté.

17 Postup při určování dřeva listnatých stromů
Dále je nutno zjistit, zda jde o dřevo kruhovitě nebo roztroušeně pórovité. Pórovitost se pozná na všech řezech, nejlépe však na řezu příčném, kde tracheje tvoří výrazně světlý nebo pórovitý proužek dřeva.. Další určení druhu metodou vylučovací a srovnávací vede poměrně rychle k cíli.

18 Kontrolní otázky : Jaká je všeobecná charakteristika listnatého dřeva ? Popište rozdíl mezi dřevem roztroušeně pórovitým a kruhovitě pórovitým. Charakterizujte dřevo dubu a jasanu. Charakterizujte dřevo jilmu a akátu. Charakterizujte dřevo buku a javoru. Charakterizujte dřevo habru a břízy. Charakterizujte dřevo lípy, olše a topolu. Popište postup při určování listnatého dřeva.

19

20


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google