Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-012
Výkonové zesilovače OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-012

3 Výkonové zesilovače Tyto zesilovače se také nazývají koncové zesilovače anebo koncové stupně, protože tvoří poslední stupeň zesilovacího řetězce. Jejich úkolem je zesílit signál přiváděný ze zdroje přes předzesilovač na požadovaný výkon do zátěže. Zátěž je tvořena obvykle reproduktorovou soustavou. Reproduktorová soustava může být ke koncovému výkonovému stupni připojena buď pomocí výstupních transformátorů, nebo (a to dnes častěji) přímo bez výstupního transformátoru.

4 Výkonové zesilovače Jako koncový zesilovač se nejčastěji používá buď jednočinný nebo dvojčinný koncový stupeň. Dnes se nejčastěji používají koncové stupně s komplementární dvojicí tranzistorů nebo výkonové operační zesilovače. Stále více bývají tyto koncové stupně vyrobeny jako integrované obvody.

5 Jednočinný koncový zesilovací stupeň
výkonové zesilovače s transformátorem – třída A Tyto zesilovače se používají pro menší výkony. Tranzistor se budí signálem z předzesilovače, zesilovač je v zapojení se společným emitorem (SE) a má zátěž připojenou na výstup koncového zesilovače pomocí transformátoru, který přizpůsobuje impedanci zátěže nejvhodnější zatěžovací impedanci výkonového zesilovače. Jednočinný koncový zesilovací stupeň

6 Jednočinný koncový zesilovací stupeň
Čili výstup transformátoru přizpůsobuje malou impedanci reproduktoru (4 – 8 Ω) k optimální zatěžovací impedanci koncového stupně (ta bývá až několik set Ω). Výhodou tohoto zesilovače je jeho jednoduché zapojení a malé nelineární zkreslení výstupního signálu. Nevýhodou je malá účinnost (cca 45 %).

7 Dvojčinný koncový zesilovací stupeň
výkonový zesilovač s transformátorem – třída B Dvojčinný koncový zesilovací stupeň s transformátorem

8 Dvojčinný koncový zesilovací stupeň
Dvoičinný koncový zesilovací stupeň obsahuje dvojici zesilovacích členů zapojených tak, aby se jejich výkony sčítaly. Tento koncový stupeň má oproti jednočinnému zesilovacímu stupni větší účinnost a menší nelineární zkreslení.

9 Výkonové zesilovače bez transformátoru
Výstupní transformátor je největší a nejtěžší součástka dvojčinného koncového zesilovacího stupně u předcházejících zesilovačů. Výstupní transformátor se v koncovém zesilovacím stupni nemusí použít, zapojí-li se zesilovací členy tak, že tvoří vhodnou zatěžovací impedanci.

10 Výkonové zesilovače bez transformátoru
Spojíme-li tranzistory tak, že pro stejnosměrný proud jsou zapojeny sériově a pro zesilovaný signál paralelně, je jejich nejvhodnější zatěžovací impedance pouze několik ohmů. Takové zapojení se nazývá paralelní dvojčinný zesilovací stupeň. Ten může být tvořen buď dvojicí tranzistorů stejného typu (obr. a), nebo dvojicí tranzistorů různého typu (obr. b).

11 Výkonové zesilovače bez transformátoru
Základní zapojení výkonových zesilovačů bez transformátoru

12 Výkonové zesilovače bez transformátoru
Nevýhodou je, že paralelní dvojčinný zesilovací stupeň vyžaduje dvakrát větší napětí než zesilovač v zapojení s výstupním transformátorem. Tranzistory jsou v tomto zapojení značně namáhány velkým proudem. Použije-li se dvojice tranzistorů stejného typu, musí být jejich budící signály navzájem fázově posunuty o 180°. K tomu se používá tzv. invertor (viz následující obrázek)

13 Výkonové zesilovače bez transformátoru
Zapojení dvojčinného zesilovače s invertorem

14 Zesilovač s komplementární dvojicí tranzistorů
Zesilovačem zapojeným ve třídě A v době, kdy jím neprochází žádný signál, prochází trvale velký klidový proud. Nemůžeme dovolit, aby se tímto velkým proudem tranzistor značně zahříval. Abychom zbytečně neplýtvali energií, nesmí tedy tranzistorem procházet trvale velký klidový proud a dále je potřeba dosáhnout toho, aby tranzistorem procházel proud jen při procházejícím signálu.

15 Zesilovač s komplementární dvojicí tranzistorů
Ke splnění těchto požadavků je zapotřebí dvou výkonových tranzistorů zapojených v jednom stupni zesilovače, kdy každý zpracovává jednu půlvlnu budícího střídavého signálu. Využíváme skutečnosti, že tranzistor vodivosti NPN se otevře, jestliže na jeho bázi přivedeme kladné napětí, zatímco tranzistor vodivosti PNP potřebuje k otevření záporné napětí. Zjednodušené zapojení této dvojice tranzistorů je na následujícím obrázku.

16 Zesilovač s komplementární dvojicí tranzistorů
Koncový stupeň s komplementární dvojicí výkonových tranzistorů a) S napájením z jednoho zdroje b) Se symetrickým napájením

17 Zesilovač s komplementární dvojicí tranzistorů
Takovéto dvojici se říká doplňková nebo častěji komplementární dvojice. Komplementární dvojicí tranzistorů se tedy rozumí dva tranzistory – jeden struktury NPN a druhý PNP s prakticky stejnými parametry. Dnes se používají koncové zesilovače především s komplementárními tranzistory. V praktických zapojeních se používají tyto zesilovače vyrobené jako integrované obvody. Přenášené výkony těchto zesilovačů se pohybují ve stovkách Wattů a proto je zapotřebí tyto koncové stupně dobře chladit za pomocí dobrých chladičů.

18 Zesilovač s komplementární dvojicí tranzistorů
Příklad koncového zesilovače s výkonem 2 x 15 až 130 W s integrovaným obvodem TDA 7250

19 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

20 Literatura J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989 M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002 Katalogový list integrovaného obvodu TDA 7250


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google