Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká Morava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká Morava."— Transkript prezentace:

1 Velká Morava

2 Název Velká Morava- byzantský císař Konstantin Porfyrogenetos, 10. stol.
Záhadný počátek i konec Krátké trvání Období mezi koncem Sámovy říše a vládou Mojmíra I. ?

3 První „stát“ na našem území
Okolo 830 – 906 Kolem r. 833 moravský kníže Mojmír I. vypudil nitranského knížete Pribinu a obě knížectví spojil (Pribina později zavražděn)

4

5 Mojmírovci Mojmír I – zakladatel rodu Rastislav Svatopluk
Mojmír II/ Svatopluk II.

6 Rozsah říše: zelená plocha za Rastislava, linie za Svatopluka

7 Jádro „velkomoravské říše“ – jihovýchodní Morava a jihozápadní Slovensko
Střediska : rozlehlá, opevněná hradiště/ hradiska Nejznámější: Mikulčice u Hodonína Staré Město u Uherského Hradiště Pohansko u Břeclavi Nitra Bratislava

8 hradiště Obyvatelstvo- asi 6 000-10 000
Na vyvýšeninách, palisády, knížecí palác, hospodářské budovy dřevěné Bohatě vybavené hroby velmožů První kamenné kostely (nalezeno asi 20 kostelů)

9 Kostelíky – lámaný pískovec, malta, omítka, uvnitř malované
Rekonstrukce kostela ve Starém Městě, Na valách

10 Mikulčice dnes

11 Jaké prameny nás informují o VM ?
O vnitřní a zahraniční politice? O církevních záležitostech? O každodenním životě?

12 Vysoká úroveň šperkařství,zbrojířství, hrnčířství, …

13 nákončí

14

15 Gombíky - granulace, zlato, stříbro, měď, sklo, účel?

16 Sokolník na koni (Staré Město u Uherského Hradiště)

17 Trvalý zápas o zachování nezávislé státní existence
Východofrancká říše zasahuje vojensky Navíc pronikání křesťanství z francké říše (latinští misionáři) K větší nezávislosti má přispět samostatná církevní organizace (= osamostatnit zemi dosud podřízenou biskupovi v Pasově)

18 Za pomoci Východofranské říše byl Rastislav zbaven moci a oslepen, novým vládcem se stal jeho synovec Svatopluk. (dosazen východofranckým králem) Později též uvězněn. Na Moravě povstání. Svatopluk vyslán potlačit, válka, Moravané vyhráli. V roce 874 uzavřel Svatopluk s Východofranskou říší smír, ve kterém se zavázal k placení poplatku („tribut pacis“ = poplatek za mír). Svatopluk- dvojitý zrádce 

19 Za Svatopluka dosáhla Velkomoravská říše svého největšího územního rozsahu -Morava, Slovensko, Čechy, Polsko, Slezsko, Panonie.

20 Na Svatoplukově dvoře byl v roce 885 pokřtěn český kníže Bořivoj a jeho manželka Ludmila z rukou Metoděje; Bořivoj byl Svatoplukem jmenován správcem v pohanských Čechách.

21

22

23 Cyrilometodějská mise
Snaha vymanit se z východofranckého a bavorského vlivu Získat samostatnou církevní organizaci / biskupa = politickou nezávislost Žádost do Říma Papež odmítl (spojenec Franků)

24 863- příchod dvou soluňských Slovanů – bratří Konstantina a Metoděje
Pozváni knížetem Rastislavem Vysláni byzantským císařem Michalem III. Nepřinesli křesťanství, ale šířili ho srozumitelným jazykem

25

26 K&M v Římě

27 staroslověnština Konstantin sestavil z řečtiny zvláštní písmo hlaholici, přizpůsobené fonetickým potřebám slovanských jazyků Přeložil bohoslužebné texty do staroslověnštiny Založili slovanské písemnictví

28 hlaholice

29 Většina znaků pochází z řečtiny. Písmo zaniklo.

30 Osudy bratrů Metoděje jmenoval papež arcibiskupem, při návratu na Moravu zajat a vězněn bavorskými kněžími, na přímluvu papeže propuštěn, zemřel na Moravě 885, pohřben někde na Velehradě Konstantin odešel do Říma, onemocněl,vstoupil do kláštera, přijal jméno Cyril, r. 869 v Římě zemřel

31 Osudy staroslověnštiny
Představovala průlom do tří uznávaných liturgických jazyků Latina Řečtina Hebrejština Bratři obviňováni z kacířství Nejstarší literární památka kolem r.900- Kyjevské listy Český kníže Bořivoj vrátil zemi pod správu východofrancké diecéze Bohoslužby v jazyce srozumitelném všem ! Po Metodějově smrti Svatopluk jeho žáky vyhnal Odešli do Bulharska- vytvořili nové písmo- cyrilici -vyvinula se azbuka Dnes: Rusko, Bulharsko, Srbsko, Ukrajina

32 Kyjevské listy- nejstarší staroslověnský hlaholský text, podle jedné teorie vznikl na Velké Moravě, pergamen, objeveny v 19.st. v Jeruzalémě

33 Kde v Praze?

34 Památník v Soluni

35 „Život Konstantinův“ „Život Metodějův“ ? Sousoší v Sofii

36 Osud Velké Moravy Po Svatoplukově smrti 894
- období vnitřní nejednoty- říše se rozpadá v důsledku mocenských sporů (dva synové- Mojmír II. A Svatopluk II. O třetím není zmínka – legenda a Svatoplukových prutech- Porfyrogenetos/ antický motiv ) Nájezdy kočovných maďarských kmenů, porážka (jedna rozhodující bitva? Dlouhodobější obrana?) Kolem r. 906 mizí záznamy o Velké Moravě

37 Legenda o třech prutech


Stáhnout ppt "Velká Morava."

Podobné prezentace


Reklamy Google