Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELKÁ MORAVA 7. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELKÁ MORAVA 7. ročník."— Transkript prezentace:

1 VELKÁ MORAVA 7. ročník

2 - 1. stát na našem území ( jádro v okolí řeky Moravy a Dyje)

3 - úrodná oblast…zemědělství (nadprodukce) …řemesla, obchod…vznikají opevněná hradiště = sídlo kmenových knížat - některá hradiště zanikla, jiná se rozrostla, zdokonalovalo se opevnění…oblast se sjednotila v celý stát

4 - první kníže doložený jménem byl MOJMÍR
(rod Mojmírovci) - připojil roku 833 sousední nitranské knížectví a vyhnal nitranského knížete Pribinu - s franckou říší udržoval dobré vztahy, odváděl jejímu panovníkovi mírový poplatek

5 RASTISLAV – odmítl platit mírový poplatek… válka s Franky…vyhrál a zajistil samostatnost
- dále však se na VM šířilo křesťanství z francké říše a VM byla podřízena nejbližšímu biskupství v Pasově - proto požádal papeže o zřízení vlastního arcibiskupství, ten odmítl, nechtěl rozhněvat Franky - proto se Rastislav obrátil na byzantského císaře Michala III.

6 - byzantský císař poslal na Moravu dva věrozvěsty, bratry z řecké Soluně KONSTANTINA A METODĚJE, aby šířili víru ve slovanské řeči - byla to příležitost rozšířit vliv ve střední Evropě

7 - oba velmi vzdělaní a ovládali slovanský jazyk
- Konstantin do slovanské řeči přeložil část Bible a texty k bohoslužbám - jazyk musel trochu upravit = staroslověnština

8 - pro zapsání staroslověnštiny bylo vytvořeno nové písmo = HLAHOLICE –
1. slovanské písmo

9 - ukázka hlaholice - řečtina nemá např. č,ř,ž,š – ale ve slovanských jazycích jsou běžné, proto byl se zápisem staroslověnštiny problém a vznikla hlaholice

10 - kněží francké říše neradi viděli úspěch Konstantina a Metoděje…
- kněží francké říše neradi viděli úspěch Konstantina a Metoděje….stěžovali si papeži, že používají při bohoslužbách místo latiny staroslověnštinu - oba proto museli do Říma, aby se u papeže obhájili…měli úspěch a papež dokonce jmenoval Metoděje arcibiskupem - na Moravu se vrátil jen Metoděj, Konstantin v Římě zůstal, onemocněl, vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril

11 - z rukou arcibiskupa Metoděje přijal křest i první český kníže Bořivoj a jeho žena Ludmila

12 - po Metodějově smrti roku 885 papež zakázal slovanské bohoslužby, kníže Svatopluk nechtěl odporovat a vyhnal Metodějovy žáky ze země, odešli směrem k Bulharsku

13 Rekonstrukce kostela - za knížete Svatopluka se rozšířilo území Velké Moravy, pod její vliv se dostalo i vznikající české knížectví…vztahy s Bořivojem byly velmi dobré - stavěly se paláce a kostely na hradištích ze dřeva i z kamene

14 - poslední zmíňka o Velké Moravě je z roku 906
- rozvíjela se řemesla ( i umělecká) - Velká Morava se stala významnou obchodní křižovatkou, do světa putovaly kožešiny, vosk, stříbro, kůže…a dovážela se sůl,koření a drahé látky - po smrti knížete Svatopluka se jeho synové hádali o vládu mezi sebou, země byla oslabená a toho využili kočovní Maďaři ke vpádu - poslední zmíňka o Velké Moravě je z roku 906

15 Archeologové odkryli největší hradiště :
Mikulčice šperky

16 Staré Město – archeologické nálezy :
náušnice

17 - našly se šperky, mince, zbraně, dokonce zlatá mince Michala III.
- v Mikulčicích i základy kamenného paláce a 12 kostelů, hradby…

18 Válková Veronika : Dějepis 7 pro ZŠ - středověk a raný novověk
Použitá literatura: Válková Veronika : Dějepis 7 pro ZŠ - středověk a raný novověk


Stáhnout ppt "VELKÁ MORAVA 7. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google