Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_02_Velká Morava"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _02 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník Téma: Velká Morava Anotace: Žáci se seznámí se vznikem, působením a zánikem nejstaršího státního útvaru na našem území. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 7. B, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

2 První státní útvar na našem území
VELKÁ MORAVA První státní útvar na našem území VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

3 Písemných pramenů pro poznání našich nejstarších dějin není mnoho.
hl. pramenem: archeologické nálezy z hradišť Dále: písemné prameny z okolních států a archivů papežského státu Jména prvních knížat známe jen z pověstí, první písemně doložená knížata pocházejí až z 9. st. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

4 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Od 6. st. osidlují Slované úrodné krajiny podél velkých toků, např. řek Moravy a Dyje 8. st. - zde byla vybudována řada opevněných hradišť – sídel vládců, středisek výroby a obchodu, útočišť rolníků v nebezpečí poč. 9. st. – z kmenových svazů vznikala knížectví Jak se nazýval kmenový svaz, který vznikl na našem území v 7.st.? VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

5 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
9.st. – nejvýznamnější knížectví – moravské (Mojmír) a nitranské (Pribina) Mojmír Pribina Soupeření vládců skončilo po roce 830, kdy si moravský kníže Mojmír podmanil nitranské knížectví a vyhnal nitranského Pribinu do Panonie. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

6 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Moravské knížectví Nitranské knížectví Velká Morava Vládnoucí dynastie - Mojmírovci VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

7 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Po Mojmírovi dosadil panovník Východofranské říše Mojmírova synovce Rostislava. Ze západu přicházeli na Velkou Moravu východofranští kněží a přinášeli latinskou bohoslužbu. Rostislav ( ) se obával uvedení VM do područí Východofranské říše, proto žádá papeže o zřízení vlastního biskupství. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

8 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Když mu nebylo vyhověno, obrátil se na byzantského císaře Michala III. Císař pověřil misií na Moravu dva kněží. Kteří dva věrozvěsti přicházejí na VM šířit slovanskou víru? Kdo je to věrozvěst? Víš, kdy tito dva kněží přišli na VM? V současnosti slavíme tento den jako státní svátek. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

9 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Konstantin a Metoděj přicházejí na VM učení bratři Konstantin a Metoděj, aby šířili křesťanskou víru v jazyce srozumitelném místnímu obyvatelstvu. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

10 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Staroslověnština Oba bratři pocházeli z řecké Soluně. Znali jazyk zdejších Slovanů a věděli, že je podobný jazyku obyvatel Velké Moravy. Staroslověnština je nejstarší slovanský spisovný jazyk. Stala se jazykem církve ve všech zemích, které přijaly křesťanství z Cařihradu. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

11 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Hlaholice Konstantin vytvořil pro potřeby šíření křesťanství nové písmo – hlaholici. Hlaholice je nejstarší, dnes již neužívané slovanské písmo. Jeho jméno pochází ze staroslověnského slovesa glagolati – hovořit nebo podstatného jména glagolъ – slovo. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

12 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Na Moravě začali K+M šířit křesťanství pomocí náboženských knih přeložených do staroslověnštiny. Vznikají nové kostely a školy, kde učili své žáky číst a psát. Vznikají nejstarší památky slovanského písemnictví. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

13 Se vzdělaností roste moc i význam Velké Moravy.
Rozmach VM a vliv K+M byl trnem v oku východofranských kněží, ale K+M slovanskou bohoslužbu před papežem v Římě obhájili. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

14 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Nemocný Konstantin vstoupil do kláštera, přijal jméno Cyril a brzy zemřel. Na Moravu se vrací pouze Metoděj, povýšený papežem na arcibiskupa moravského. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

15 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Život v hradištích Hradiště – střediska řemeslné výroby, obchodu a vzdělanosti Nejznámější velkomoravská hradiště: Mikulčice, Staré Město VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

16 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Život v hradištích V hradištích se stavěly paláce knížat, kostely. Museli vykonávat vojenskou službu nebo platit panovníkovi daň míru. Řemeslníci získali svobodu, jen když byli cennými specialisty. Nejtěžší práci vykonávali rabi, otroci ze zajatců. Kolem panovníka se soustředili členové rodiny a velmoži, kteří se osvědčili v boji a při správě země, byli osobně svobodní. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

17 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Velká Morava se stala křižovatkou evropských obchodních cest. Vývoz: kůže, kožešiny, vosk, koně, stříbro dovoz: sůl, barviva na látky, masti a oleje, koření, drahé látky VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

18 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Rostislavův synovec Svatopluk lstí zajal strýce a vydal ho do Východofranské říše. Rostislav byl před soudem v Řezně obviněn z porušení vazalského slibu, oslepen a uvězněn v klášteře, kde zemřel. Svatopluka se však Vfř pro jeho ambice obávala, proto byl sesazen. Když se však zvedl odpor proti Vfř, byl Svatopluk vyslán na VM, aby povstání porazil. Postavil se do čela VM a rozšířil její území až k Šumavě a Krušným horám na západě a ke střednímu toku Visly na severu. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

19 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
V roce 885 umírá Metoděj. Po smrti Metoděje roste na VM moc franských kněží, nakonec Metodějovi žáci byli donuceni odejít. Uchýlili se do dnešního Bulharska, kde vzniká další slovanské písmo cyrilice (z řecké abecedy), z kterého se vyvinula dnešní azbuka. Bulharsko Ukrajina Rusko Ve kterých zemích se azbuka dodnes používá? VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

20 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Na smrtelné posteli Svatopluk vyzýval své syny k odporu vůči Frankům. Přestože legenda o třech prutech hovoří o třech jeho synech, z historických zdrojů jsou známí pouze dva. První, Mojmír II., se po otcově smrti stal velkomoravským knížetem. Druhý syn, Svatopluk II., získal v léno nitranské knížectví. VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

21 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Zánik Velké Moravy Brzy po roce 894 došlo mezi syny k rozbroji a započal se rozpad Velkomoravské říše. Mojmír II. Nedokázal zabránit osamostatňování okrajových území. Nakonec říše neodolala náporu Maďarů – poslední zpráva se vztahuje k roku 906. Mapa Maďarska VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

22 Velkomoravská říše zápis
830 – vznik prvního státu na našem území – Velká Morava (spojením moravského a nitranského knížectví) Dynastie : Mojmírovci – příchod Konstantina a Metoděje Důvod: šíření křesťanství ve srozumitelném jazyce Jazyk – staroslověnština Písmo – hlaholice Metoděj povýšen na arcibiskupa moravského Největší rozmach za knížete Svatopluka Hradiště: Mikulčice, Staré Město 906 – zánik díky útokům Maďarů VY 32 INOVACE 02 Velká Morava VY_32_INOVACE_02_Velká Morava

23 VY_32_INOVACE_02_Velká Morava
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Řeka Kříž s knihou Kněz Kněz hlásající Bible Mapa Itálie Hrob Tkadlena Mapa Evropy Vlajka Bulharska Vlajka Ruska Vlajka Ukrajiny Mapa Maďarska VY_32_INOVACE_02_Velká Morava


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_02_Velká Morava"

Podobné prezentace


Reklamy Google