Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemní komunikace Ing. Karel Zíka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemní komunikace Ing. Karel Zíka"— Transkript prezentace:

1 Pozemní komunikace Ing. Karel Zíka
Silniční doprava Pozemní komunikace Ing. Karel Zíka Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Pozemní komunikace tvoří dopravní cesty pro silniční vozidla, chodce, případně jiná vozidla.
Podle významu a technického vybavení dělíme komunikace do čtyř skupin: dálnice silnice místní komunikace účelové komunikace

3 1. Dálnice Určena pro provoz motorových vozidel, zejména pro potřeby rychlé dálkové vnitrostátní i mezinárodní dopravy. Vybavení a uspořádání dálnice: směrové oddělení pomocí dvou jízdních pásů (každý pro jeden směr) v každém směru (pásu) minimálně dva jízdní pruhy mimoúrovňové křižování s jinými dopravními cestami přísné požadavky na směrové a sklonové poměry (stoupání, klesání, poloměry oblouků) odstavné pruhy, zpomalovací a zrychlovací pruhy obslužná zařízení (čerpací stanice, motoresty, odpočívadla…)

4 1 osvětlení v místech zhuštěné intenzity dopravy
vlastní dálniční údržba a policie vlastní dálniční telekomunikační síť s telefonními stanovišti pro přivolání pomoci Dálnice se značí písmenem D a číslem, např. D1. Číslo dálnice je uvedeno bíle na červené tabulce. 1 Obrázek © Karel Zíka

5 dálnice D1 (u Říčan) Obrázek © Karel Zíka

6 odstavný pruh jízdní pruhy Obrázek © Karel Zíka

7 2. Silnice Veřejně přístupná komunikace určená pro provoz silničních vozidel a chodců. Silnice se rozdělují do tří tříd: silnice I. třídy – zejména pro dálkovou dopravu, mají označení I/číslo komunikace (1 – 99), např. I/3 Zvláštní kategorií je rychlostní silnice, která se stavebně podobá dálnici, ale patří mezi silnice I. třídy! Značí se písmenem R a číslem, např. R10. silnice II. třídy – k propojení krajů a větších měst v kraji, mají označení II/číslo komunikace (100 – 999), např. II/107 silnice III. třídy – pro spojení obcí a jejich napojení na ostatní komunikace, mají označení III/číslo komunikace (1000 – 99999), např. III/25163

8 3 107 Číslo komunikace je uvedeno bíle na modré tabulce.
K silnicím III. třídy se tabulka neumísťuje. 3 107 Obrázek © Karel Zíka

9 Číslo mezinárodního tahu je uvedeno bíle na zelené tabulce.
Je-li pozemní komunikace zařazena do evropského silničního systému, má kromě svého národního označení ještě mezinárodní označení E a číslo, např. E50. (Mukačeve – Košice – Trenčín – Brno – Praha – Plzeň – Nűrnberg – Paris – Brest) E 50 Číslo mezinárodního tahu je uvedeno bíle na zelené tabulce. Obrázek © Karel Zíka

10 Příklad příčného řezu pozemní komunikací v náspu.
Příčný řez silnicí Příklad příčného řezu pozemní komunikací v náspu. Parametry komunikace závisí na jejím významu a předpokládaném zatížení vozidly. Obrázek © Karel Zíka

11 3. Místní komunikace Veřejně přístupná komunikace, sloužící převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace (dále Mk) se člení do čtyř tříd: Mk I. třídy – obvykle vystavěná jako rychlostní místní komunikace, určená zejména pro rychlou dopravu; má obdobný charakter jako dálnice Mk II. třídy – sběrná komunikace s převažující dopravní funkcí, je omezen přístup ze sousedních nemovitostí Mk III. třídy – obslužná komunikace s funkcí obsluhy jednotlivých nemovitostí ve městě Mk IV. třídy – nepřístupná motorovým vozidlům nebo přístupná za omezujících podmínek (např. pěší zóna)

12 4. Účelové komunikace Pozemní komunikace, která nemusí být veřejně přístupná. Slouží k propojení nemovitostí pro potřebu vlastníků, k obsluze lesních a zemědělských ploch.

13 IV. třídy - nemotoristické Mk
Shrnutí ! Rychlostní silnice patří do kategorie silnic I. třídy dálnice silnice I. třídy II. třídy III. třídy místní komunikace I. třídy - rychlostní Mk II. třídy - sběrné Mk III. třídy - obslužné Mk IV. třídy - nemotoristické Mk účelové komunikace Obrázek © Karel Zíka

14 Vlastnictví pozemních komunikací
Vlastníkem dálnic silnic I. třídy silnic II. třídy silnic III. třídy místních komunikací účelových komunikací stát (prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD) kraj, na jehož území se silnice nacházejí obec, na jejímž území se komunikace nacházejí fyzická nebo právnická osoba

15 Křížení pozemních komunikací
Vzájemné křížení pozemních komunikací může být: mimoúrovňové – mosty, nadjezdy, podjezdy, apod.; bezpečnější, plynulejší, ale stavebně a finančně náročnější způsob úrovňové – křižovatky Rozlišujeme 3 základní typy úrovňových křižovatek:

16 styková křižovatka (tříramenná)
Obrázek © Karel Zíka

17 b) průsečná křižovatka (čtyřramenná)
Obrázek © Karel Zíka

18 c) okružní křižovatka Obrázek © Karel Zíka

19 Výhody okružní křižovatky:
plynulejší provoz nižší rychlost projíždějících vozidel (méně nehod, menší následky nehod, zklidnění dopravy) levnější výstavba (oproti světelné křižovatce) snadné otáčení vozidel snadné zaústění i více než 4 větví využití jako architektonický prvek Nevýhody okružní křižovatky: obtížnější průjezd dlouhých vozidel delší dráha přecházení chodců

20 Obrázek © Karel Zíka

21 Obrázek © Karel Zíka

22 Úkoly Pozemní komunikace Délka v kilometrech
1) Najděte údaje o síti pozemních komunikací v ČR a vyplňte tabulku: Pozemní komunikace Délka v kilometrech Dálnice Silnice I. třídy - z toho rychlostní silnice Silnice II. třídy Silnice III. třídy Silnice celkem Místní komunikace Obrázek © Karel Zíka

23 Pozemní komunikace Délka v kilometrech 729 54 989 74 919 Řešení
Délka pozemních komunikací v ČR (rok 2010) Pozemní komunikace Délka v kilometrech Dálnice 729 Silnice I. třídy - z toho rychlostní silnice 6 198 370 Silnice II. třídy 14 622 Silnice III. třídy 34 169 Silnice celkem 54 989 Místní komunikace 74 919 Řešení Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic Český statistický úřad Pozn.: Údaje zjištěné žáky nemusí být zcela totožné – záleží na zdroji informací.

24 2) Do červených políček doplňte čísla dálnic:
v provozu v plánu nebo ve výstavbě Zdroj: [ ] - [cit ] - dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na www: Úprava: Karel Zíka.

25 Řešení v provozu v plánu nebo 8 ve výstavbě 11 1 5 1 3 1 2
Zdroj: [ ] - [cit ] - dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na www: Úprava: Karel Zíka.

26 II. tř. I. tř. III. tř. Řešení Řešení
3) K následujícím číslům silnic doplňte třídu: 101 ……….. 34 ……….. 6 ……… ……… ……….. 4) V mapě ČR nebo na internetu vyhledejte trasu mezinárodního silničního tahu E 55 po území ČR (vypište města). Cínovec – Teplice – Praha – Benešov – Tábor – – České Budějovice – Dolní Dvořiště II. tř. I. tř. III. tř. Řešení Řešení

27 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Zdroje Král, V.: Základy dopravy. Učebnice VOŠ a SPŠD. Praha 1, Masná 18 (rok vydání neuveden). Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Oficiální stránky Ředitelství silnic a dálnic: Oficiální stránky Českého statistického úřadu: Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Pozemní komunikace Ing. Karel Zíka"

Podobné prezentace


Reklamy Google