Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_243.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_243."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_243 Jméno autora: Mgr. Miroslav Hruška Třída/ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10/2012

2 Vzdělávací oblast: Finanční účetnictví Tématická oblast: Náklady a Výnosy Předmět:Účetnictví Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Prezentace k seznámení studentů s náklady Klíčová slova: Náklady Druh učebního materiálu: Prezentace

3 Členění nákladů

4 Náklady můžeme členit podle několika kritérií: 1. Podle nákladových druhů - jde o rozdělení podle stejnorodých účtových skupin nákladů ( dle účtové osnovy ). Na základě účtové osnovy si účetní jednotka sestaví účtový rozvrh.

5 Výňatek z účtového rozvrhu 50 – Spotřebované nákupy 501 – Spotřeba materiálu 502 – Spotřeba energie 503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 – Prodané zboží 51 – Služby 511 – Opravy a udržování 512 – Cestovné 513 – Náklady na reprezentaci 518 – Ostatní služby atd.

6 2. Podle vykazování hospodářského výsledku a)Provozní náklady (účtové skupiny 50 až 55) - patří zde náklady, které souvisí s běžnou podnikatelskou činností (souvisí se zajištěním provozu). Příklady: spotřeba materiálu, spotřeba energie, nájemné, cestovné, odpisy DM, mzdové náklady, pojištění atd.

7 b) Finanční náklady (účtová skupiny 56 až 57) - jedná se o náklady, které se týkají finančního majetku. Příklady: spotřeba cenin, úroky z úvěrů, bankovní poplatky, kurzov é ztráty, pokladní schodek pořizovací ceny prodaných CP.

8 c) Mimořádné náklady -jedná se o náklady, které jsou neočekávané (nepředvídatelné) Příklady: škody v důsledku živelných pohrom, náklady na změnu metody, tvorba mimořádných rezerv.

9 3. Podle vztahu k objemu výroby: a) fixní náklady (neměnné) - nejsou závislé na objemu výkonu. Patří zde např.:daňové odpisy DM, nájemné, údržba a správa budov). b) variabilní náklady (proměnlivé) - mění se s objemem výkonu. Například:spotřeba materiálu mzdy výrobních dělníků soc. a zdrav. pojištění, které hradí firma za tyto dělníky

10 4. Podle kalkulace a) Přímé náklady - lze přesně určit spotřebu na kalkulační jednici. Například: spotřebu základního materiálu, úkolová mzda atd. b) Nepřímé náklady (režijní) - nelze přímo určit na jednici výkonu. Například:odpisy DM, nájemné, opravy a udržování spotřeba energie (osvětlení) atd.

11 5. Podle místa vzniku Jedná se o členění nákladů podle hospodářských středisek Hospodářské středisko je relativně samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar, který sleduje své náklady, výnosy a zjišťuje výsledek hospodaření. Příklady vnitropodnikových útvarů (HS): –Středisko správy –Středisko výroby –Středisko dopravy –Středisko odbytu atd. Na základě těchto informací se provádí hodnocení hospodárnosti a efektivnosti jednotlivých výkonů.

12 Náklady hospodářského střediska lze rozdělit na: –prvotní - náklady převzaté z finančního účetnictví –druhotné - náklady vznikající ze styků s ostatními středisky

13 6. Z hlediska stanovení vyměřovacího základu, pro výpočet daně z příjmů a)Daňově účinné náklady - jedná se o náklady, které jsou dle ZDP daňově uznatelné (slouží na dosažení a zajištění příjmů „výnosů“) Například:mzda zaměstnanců 521/331 spotřeba materiálu501/112 spotřeba energie502/321 nájemné518/321 úhrada silniční daně 531/211 atd.

14 6. Z hlediska stanovení vyměřovacího základu, pro výpočet daně z příjmů b) daňově neúčinné náklady jedná se o náklady, které ZDP neuznává jako daňově účinné. Podrobněji budeme řešit pří výpočtu daně. Například: nákup občerstvení 513/211 pokuta od FÚ545/345 darovací daň538/345 dary 543/221 atd.

15 Vysvětlete: Jak členíme náklady podle vztahu k objemu výroby? Jaké máme náklady podle vykazování hospodářského výsledku?

16 Zdroje: Ing. Pavel Štohl – Učebnice účetnictví 2. díl pro střední školy a veřejnost, vydavatel vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2011


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_243."

Podobné prezentace


Reklamy Google