Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální situace v českém zdravotnictví Leoš Heger Senát PČR, 18. 1. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální situace v českém zdravotnictví Leoš Heger Senát PČR, 18. 1. 2011."— Transkript prezentace:

1 Aktuální situace v českém zdravotnictví Leoš Heger Senát PČR, 18. 1. 2011

2 Důvody pro úsporná opatření na úrovni státu Dopad světové ekonomické krize v ČR: nezaměstnanost konec roku 2010 7,2%, srovnatelné období roku 2008 4,3%

3 Důvody k úsporným opatřením na úrovni rezortu zdravotnictví Rozpočet Ministerstva zdravotnictví kopíruje rozpočet státní – v době úspor je tedy logické jeho snížení. Na rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši 6,8 mld. Kč, což je snížení přibližně o pětinu ve srovnání s rokem 2010. MZ opravdu nebude investovat 16 mld. Kč ani nemá najatou PR agenturu za 1 mil.Kč

4 Důvody k úsporným opatřením na úrovni rezortu zdravotnictví Příjmy pojišťoven silně poklesly ve srovnání se zdravotně pojistným plánem (v roce 2009 212 mld. Kč vs. pojistný plán 224 mld. Kč), výdaje pojišťoven v posledních dvou letech vysoce převyšují jejich příjmy

5 Úspory v rezortu a zdravotní péče v ČR

6 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč

7 Vývoj nákladů systému úhrady za péči mld. Kč

8 Vývoj příjmů systému - zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven (základní fond) mld. Kč

9 Odměňování lékařů v českém zdravotnictví Od roku 1995 postupný, i když pomalý pozitivní vývoj – v roce 1995 plat lékaře 1,909 násobek průměrné mzdy, v roce 2009 plat lékaře 2,08 násobek průměrné mzdy

10 Odměňování lékařů v českém zdravotnictví

11 ooooooooo

12 Děkujeme - odcházíme POŽADAVKY  zvýšení průměrné mzdy lékařů  náprava problémů ve specializačním vzdělávání  zahájení reformy zdravotnictví  boj proti korupci ve zdravotnictví

13 ooooooooo

14 Zvýšení průměrné mzdy lékařů  MZ si je vědomo potřeby navýšit mzdy všech zdravotníků v nemocnicích  m.z. je součástí vlády a nemůže klást nároky na st.rozpočet  snižování mezd a rozpočtové škrty ve veřejném sektoru jsou drastické  nemožnost aktuálních mzdových nárůstů selektivně u lékařů je přiznávána férově a otevřeně od samého začátku dialogu

15 Specializační vzdělávání lékařů  vyhláška o oborech, navýšení počtu kmenů  úprava vzdělávacích programů, zkrácení společné části a stáží na vyšších pracovištích, zastropování cen  novela zákona 95/2004 (zrušení stabilizačních dohod, dotace pro všechny kmeny, možnost změny nemocnice)

16 Reforma zdravotnictví - pilíře  otevření možnosti připlácení a tvorba úhradových standardů  definice lege artis a vytvoření mechanismů regulace nových technologií  vynucení změn v chování zdr.pojišťoven

17 ÚHRADOVÉ STANDARDY

18 PRINCIP ÚHRAD. STANDARDŮ  u dvou stejně účinných postupů bude hrazen levnější  dražší postup bude možno uhradit jako nadstandard  úhradové standardy budou tvořeny postupně a budou přijímány zákonem

19 ÚHRADOVÉ STANDARDY

20 VÝKONY POD HRANICÍ ÚSTAVNÍHO NÁROKU  míra spoluúčasti musí být určena konsenzuálně plomby, kompenz. pomůcky, plenkové kalhotky, teplé prádlo, masáže, rekondiční aktivity  bude záviset  na zdravotní „potřebnosti“  na ceně výkonu  na výskytu v populaci  může mít sociální strop  musí být v zákoně

21 VÝKONY POD HRANICÍ ÚSTAVNÍHO NÁROKU medicinalizace obezita, poruchy růstu, špatná nálada/deprese stavy k celospol. diskuzi inkontinence, pohybové/smyslové defekty, dieta, krytí ran, zub.plomby

22 Zák. 48 / 1997 Sb. podmínky úhradových standardů  převedení „Seznamu výkonů“ z vyhlášky na zákon  tvorba složitějších standardních postupů (nárok pacienta)  vytvoření explicitního seznamu výkonů a postupů, hrazených částečně

23 Zák. 48 / 1997 Sb.  zrušení části „Hovorkových“ paragrafů  úprava mechanismu tvorby cen a úhrad léčiv (nezvládání administrativně složitých pravidel)  zvýšení regul.poplatků za ošetřovací den  oslabení funkce paragrafu „posl. „Fišerové“

24 Postavení a role zdrav. pojišťoven  kvalita  odpovědnost za síť a dostupnost  centrální nákupy  zdravotní připojištění, možnosti konkurence  ?? stanovení cen a úhrad léčiv, standard vs. nadstandard, kontrola nových technologií

25 Zák. 20 / 1966 Sb.  definice typů zdr.péče, otevření prostoru pro zdravotně sociální péči  podmínky registrace z. z.  podchycení tvorby dop.klinických postupů a programů kvality  povinnosti oborů praktického lékařství  lege artis

26 péče přihlíží k potřebám pacienta a úrovni rozvoje medicíny účinnost péče je v dané situaci řádně ověřena a v případě že není exaktně ověřena, je postup bez významného rizika pro pacienta rozsah a technologická úroveň péče respektují finanční zdroje, které má zdravotnický systém v daném období k dispozici DEFINICE lege artis

27 Zák. 20 / 1966 Sb.  zdrav. dokumentace,  e-health  zákon o záchranné službě  zákon o specifických službách

28 REGULACE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Ministerstvo určí nové zdravotnické technologie, u kterých je regulován vstup do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění Ministerstvo po projednání se zdravotními pojišťovnami a příslušnými odbornými sdruženími a komorami vydá vyhlášku s metodikou regulace

29 Možnosti okamžitých zásahů mobilizace zdrojů na účtech zdr. pojišťoven ?? přerozdělení výběru zdravotního pojistného zvýšení efektivity poskytovatelů / nemocnic zvýšení efektivity celého systému (redukce sítě, stop stav na nové kapacity, limitace technologií, řízená péče,...)

30 „JANOTŮV“ BALÍČEK Prodloužení 7% snížení cen a úhrad léčivých přípravků do 31. 12. 2011

31 ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA r. 2011: očekávání (-)5% - (-)2% bilance minimální možnost redukce mzdových nákladů potřeba zachovat rovnováhu segmentů poskytovatelů nekomplikovat novými úhradovými mechanismy (stop stav novým kapacitám a technologiím)

32 ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA (dlouhodobý výhled) rozšiřovat mechanismy „peníze jdou za pacientem“ vybudovat otevřenou systémovou informatiku náklady na kmenové pojištěnce počty klíčových výkonů na 1 mil. obyvatel/rok; srovnání s vyspělými zeměmi a regionální srovnání v ČR posílit ekvitu (geografickou, oborovou, alokační)

33 ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA (rok 2012) finančně posílit nemocniční segment zároveň redukovat nemocniční síť (jednotná sazba drg, volnější pohyb pacientů) omezovat rozvoj sítě a rozšiřování výkonů a nových technologií

34 Zák. 96 / 2004 Sb.  prodloužení registrace sester na 10 let  zvýšení kompetencí zdrav. asistentek  sjednocení sanitářů

35 ooooooooo

36 Boj proti korupci ve zdravotnictví  transparentní výběrová řízení (web. stránky, referenční ceny, minimalizace generálních dodávek, výběr dle ceny, odmítnutí jediné nabídky, el.aukce  omezení neprůhledných naturálních rabatů  omezení sponzorovaní vzdělávacích cest od dodavatelů

37 ooooooooo

38 Zachování akutní nemocniční péče při odchodech lékařů možnosti stažení výpovědí  mzdy (+)20% - (+)100%  omezení přesčasové práce  reformní sliby ministra  usnesení vlády  úspory při zvýšení efektivity  zahájení reformy, boj proti korupci  odstoupení ministra  pád vlády

39 Zachování akutní nemocniční péče při odchodech lékařů možnosti při odchodech lékařů  přesuny pacientů za péčí  koordinace volných kapacit  zvýšení intenzity práce (vyšší platy, asistentská pomoc zbylým lékařům)  přesun do terénních ambulancí (přísliby z.p.)  snížení standardu k r. 2000  oddalování neakutní péče  získávání zahraničních lékařů  výpomoc armády  vyhlášení krizového stavu

40 ooooooooo

41 Výzva ministra zdravotnictví  rozplétat zauzlené věci po 20 letech jde těžko  co se zlepšilo ve zdrav.systému po minulých stávkách, násilných navyšováních tarifních tabulek, oddlužování nemocnic, „rabovacích“ koeficientech, nucené správě VZP,... ?  kdo v posledních patnácti letech udělal letech realizoval po 6 měsících první reformní kroky a zlikvidoval korupci ?  myslíte, že když jdou věci pomalu, je to jen kvůli nekompetenci a zlé vůli ?

42 Výzva ministra zdravotnictví Anarchie byla v módě před 105 lety,

43 Výzva ministra zdravotnictví ale dnes někteří říkají, že opakem boření je tvoření

44 * * *


Stáhnout ppt "Aktuální situace v českém zdravotnictví Leoš Heger Senát PČR, 18. 1. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google