Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNY SPOJENÉ SE ZMĚNOU SKUPENSTVÍ – SUBLIMACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNY SPOJENÉ SE ZMĚNOU SKUPENSTVÍ – SUBLIMACE"— Transkript prezentace:

1 ZMĚNY SPOJENÉ SE ZMĚNOU SKUPENSTVÍ – SUBLIMACE
Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 2014 Příroda II

2 OTÁZKA NA ÚVOD otázka: Jaká znáte skupenství látek? 2013 Příroda II 2

3 SKUPENSTVÍ LÁTEK čtyři skupenství látek:
pevné kapalné plynné plazma změna skupenství – fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky 2013 Příroda II 3

4 ZMĚNA SKUPENSTVÍ SUBLIMACE VYPAŘOVÁNÍ TÁNÍ PEVNÁ LÁTKA KAPALNÁ LÁTKA
PLYNNÁ LÁTKA DESUBLIMACE TUHNUTÍ KAPALNĚNÍ 2013 Příroda II 4

5 SUBLIMACE skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn (bez průchodu kapalnou fází) probíhá při jakékoliv teplotě rychlost sublimace závisí na teplotě a tlaku (s rostoucí teplotou sublimují látky rychleji) za normálního tlaku sublimují jód, pevný CO2, led, sníh a všechny vonící a páchnoucí látky 2013 Příroda II 5

6 DESUBLIMACE skupenská přeměna, při které se plyn mění na pevnou látku bez kondenzace (zkapalnění) probíhá při jakékoliv teplotě rychlost desublimace závisí na teplotě a tlaku (s rostoucí teplotou desublimují látky rychleji) 2013 Příroda II 6

7 VYUŽITÍ SUBLIMACE jedna ze základních metod čištění a separování látek (dělení) krystaly získané sublimací (a následnou desublimací) obsahují pouze malé množství nečistot, proto se tato metoda používá k získání velmi čistých chemických látek sublimace naftalenu – tablety proti molům 2013 Příroda II 7

8 PŘÍKLADY sublimace – zmrzlé prádlo (krystalky ledu se mění ve vodní páru), v zimě na horách desublimace – námraza, jinovatka, ledové květy na oknech 2013 Příroda II 8

9 SUBLIMAČNÍ TISK moderní grafická technologie
tvorba barevných fotografií barvy se nanesou na fólii, ze které při zahřívání sublimují na papíru pak páry desublimují 2013 Příroda II 9

10 SKUPENSKÉ TEPLO SUBLIMACE
při sublimaci pevná látka příjme teplo skupenské teplo sublimace Ls – teplo, které přijme pevné těleso o hmotnosti m při sublimaci za dané teploty jednotka: Joule 2013 Příroda II 10

11 MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO SUBLIMACE
měrné skupenské teplo sublimace ls – množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě, při které pevná látka sublimuje jednotka: J / kg 2013 Příroda II 11

12 SUBLIMAČNÍ KŘIVKA závislost tlaku syté páry na teplotě
body znázorňují rovnovážné stavy mezi pevnou látkou a její sytou párou 2013 Příroda II 12

13 ÚKOL 1 Urči měrné skupenské teplo sublimační pro led při teplotě 0 °C. Potřebné konstanty vyhledej v tabulkách. 2014 Příroda II 13

14 ÚKOL 2 Jednou z poměrně rychle sublimujících látek je jód, proto se přechovává v uzavřených nádobách. Proč přestane jódu v uzavřené nádobě po určité době ubývat? 2014 Příroda II 14

15 SHRNUTÍ Sublimace je změna skupenství z pevného na plynné. Příroda II
2014 Příroda II 15

16 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ
Kapalnění, sublimace, desublimace. [online]. [cit ]. Dostupné z: Tvorba výukových materiálů do fyziky: Změny skupenství. [online]. [cit ]. Dostupné z: Sublimace a desublimace. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2014 Příroda II 16

17 POUŽITÉ OBRÁZKY veškeré použité zdroje obrázků [cit ]. dostupné pod licencí Creative Commons na www: < < < < < 2014 Příroda II 17

18 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI VŠEM HEZKÝ DEN 2014 Příroda II


Stáhnout ppt "ZMĚNY SPOJENÉ SE ZMĚNOU SKUPENSTVÍ – SUBLIMACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google