Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co už známe? tání tuhnutí var a vypařování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co už známe? tání tuhnutí var a vypařování."— Transkript prezentace:

1 Co už známe? tání tuhnutí var a vypařování

2 Kapalnění = kondenzace
obrácený proces než je vypařování a var pokud páru stlačujeme nebo ochlazujeme - kondenzuje dochází: na povrchu pevné látky (víko hrnce) na nečistotách ve vzduchu (mlha) uvolňuje se teplo: Kondenzační skupenské teplo Lk měrné skupenské teplo lk je rovno měrnému teplu vypařování při téže teplotě

3 Sublimace přeměna z pevného stavu rovnou na plynný
jód, pevný oxid uhličitý (suchý led), led, sníh … co dalšího?

4 Sublimace přeměna z pevného stavu na plynný
jód, pevný oxid uhličitý (suchý led), led, sníh vonné a zapáchající látky – mýdlo, vonné tablety do šatníku

5 Sublimace LS … skupenské teplo sublimace přijaté tělesem o hmotnosti m při jeho sublimaci za dané teploty t lS … měrné skupenské teplo sublimace, závisí na teplotě, při které látka sublimuje měrné skupenské teplo sublimace ledu při teplotě 0°C je 2,8 MJ∙kg-1

6 Sublimace Nejrychleji sublimující látky – jód, suchý led
Co děláme s látkami, které sublimují? Jak je přechováváme?

7 Sublimace Halleyova kometa – 75 let, 16 km, 1 m, let, 2061

8 Desublimace obrácený proces k sublimaci – teplo je odevzdáváno
přeměna plynných látek na pevné látky páry jódu na krystalky

9 Desublimace vodní pára při teplotách pod 0°C

10 Přeměny skupenství tání KAPALNÁ LÁTKA PEVNÁ LÁTKA tuhnutí sublimace
PLYNNÁ LÁTKA KAPALNÁ LÁTKA PEVNÁ LÁTKA tuhnutí sublimace var, vypařování kondenzace desublimace

11 Sytá pára při vypařování v uzavřené nádobě pára nemůže nikam „odejít“

12 Sytá pára atomy páry se vracejí zpět do kapaliny – kondenzují
1. vypařování převládá, 2. vyrovnání, 3. úplně nasycená pára = sytá pára dynamická rovnováha – oba děje najednou ve stejném množství 3 1 2

13 Sytá pára Voda v uzavřené nádobě a její sytá pára jsou charakterizovány teplotou, tlakem a hustotou. Zvýšíme teplotu: voda se více vypařuje zvýší se tlak, zvýší se hustota syté páry, sníží se hustota vody Snížíme teplotu: voda více kondenzuje sníží se tlak, sníží se hustota syté páry, zvýší se hustota vody

14 Sytá pára Co kdybychom objem uzavřené nádoby zvětšili?

15 Sytá pára Co kdybychom objem uzavřené nádoby zvětšili?
Zvětšíme objem – zmenší se tlak syté páry, voda se začne více vypařovat, než opět dosáhne dynamické rovnováhy, vypařováním se sytá pára vrátila na původní tlak, přičemž teplota se nezměnila Tlak syté páry při stálé teplotě nezávisí na objemu páry Při dané teplotě je tlak syté páry vždy stejný.

16 Křivka syté páry (vypařování)
pro každou teplotu máme odpovídající tlak syté páry bod A je nejnižší teplota a tlak, při kterém jsou kapalina a její sytá pára v rovnováze (trojný bod, viz dále) bod K je kritický bod – vyrovnají se hustoty vody a její syté páry, takže rozhraní zmizí a nelze rozlišit, co je kapalina a co je pára

17 Kritický bod v kritickém bodě má soustava kritickou teplotu tk, kritický tlak pk, kritickou hustotu ρk pro vodu platí:

18 Přehřátá pára Pokud překročíme kritický bod zvyšováním teploty (nebo tlaku) stane se ze syté páry pára přehřátá. Silně přehřáté páry nazýváme plyny a ty již nejdou zkapalnit. Při vyšší teplotě než je teplota kritická (374°C) voda neexistuje jako kapalina, pouze jako plyn. Nejnižší teplota a tlak při které existuje voda je tA = 0,01°C a pA = 610 Pa. Při této teplotě existuje kapalná voda a její sytá pára a objeví se i led. Bod A = Trojný bod.

19 Křivka sublimační Nádobu s vodou a její stou párou ochladíme na 0,01°C, voda se přemění na led, tlak syté páry klesá.

20 Křivka tání Nádobu zcela naplněnou vodou ochladíme na 0,01°C, voda se přemění na led, tlak v nádobě roste. Při tlaku 610 Pa se objeví led. Čím více snižujeme teplotu, tím více roste tlak.

21 Fázový diagram vody


Stáhnout ppt "Co už známe? tání tuhnutí var a vypařování."

Podobné prezentace


Reklamy Google