Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenského 1720 Staré Město 686 03 „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenského 1720 Staré Město 686 03 „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických."— Transkript prezentace:

1 Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenského 1720 Staré Město 686 03 „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ“

2 A ve kterých vyučovacích předmětech jsme projekt především realizovali? Něco málo o nás … Naše škola je největší základní školou v okrese UH I. a II. stupeň navštěvuje přes 700 žáků Do projektu se zapojilo 9 učitelů a koordinátorka Na pokusech jsme odpracovali cca 2450 hodin

3

4 Pozitiva projektu … Zpestření výuky, účinnější motivace k učení Využití nových forem vzdělávání žáků Přímé zapojení žáků do edukačního procesu Názornost pokusů (díky softwaru a zobrazení přes dataprojektory) Přímé ověření učiva praktickou formou Materiální vybavení škol (cenová nedostupnost této měřící techniky pro školy) Široké spektrum senzorů NeuLog Použitelnost mimo specializované učebny Nové trendy ve výuce – BOV (badatelsky orientované vyučování) Využitelnost ve vyučovacích hodinách v budoucnu

5 Negativa projektu … Početnost předmětů (někdy třídy viděly senzory i třikrát za den – F, Ch, Př) Úplná absence metodiky k pokusům na začátku celého projektu Prázdná knihovna (první pokusy takřka po roce projektu) Nedostatečné softwarové vybavení notebooků (grafika, virová ochrana, …) Částečná funkčnost některých senzorů (např. vitální kapacita plic, tlak krve, …) Zlepšení praktických dovedností žáků (viz. název projektu) prakticky nemožné (jeden typ senzoru … pracují 1-2 žáci … ostatní se účastní pouze pasivně) Časová náročnost na přípravu pokusů Složitá administrativa při vykazování pokusů

6 Děkujeme za pozornost … Kolektiv učitelů přírodovědných předmětů ZŠ Staré Město

7 INFORMATIKAINFORMATIKA Pracovali jsme se stavebnicí LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 Stavebnice obsahuje programovatelnou kostku - součástí stavebnice byly 4 senzory (dotykový, zvukový, světelný a ultrazvukový). V začátcích jsme robota programovali pomocí NTX kostky, pak jsme se snažili robota ovládat pomocí mobilu díky technologii Bluetooth. Při našich schůzkách jsme se snažili objevovat další možnosti této stavebnice, něco nového robota naučit. Po seznámení s robotem jsme začali vytvářet programy na počítači v prostředí programu Lego Mindstroms Education NXT Programming. Pomocí SW lze přizpůsobit chování robota. Postupně jsme se seznamovali s jednotlivými senzory a snažili se najít jejich možná využití. Pomocí robota jsme si vyzkoušeli také různé typy pohybů. Nejvíce se nám líbila práce s ultrazvukovým a světelným senzorem.

8 FYZIKAFYZIKA Fyzika byla dotována nejvyšším počtem hodin, které měly být odučeny. Bylo možno využít široké spektrum čidel. V hodinách fyziky jsme nejvíce využívali senzor teploty a povrchové teploty, proudový a napěťový senzor, senzor magnetického pole, vlhkosti a světla. Na vlastní náklady škola zakoupila senzor pro měření hluku. V souvislosti s tímto měřením se také hodně využíval bateriový modul pro pokusy bez připojení. Hodně nám to ulehčilo měření, protože jsme nemuseli být stále připojení k počítači nebo notebooku. Myslím, že hodnocení pokusů bylo veskrze pozitivní a pro žáky hodně zajímavé, často jsme se setkávali s jejich kladným hodnocením.

9 CHEMIECHEMIE Senzory NeuLog jsme v chemii používali k demonstraci pokusů pro motivaci žáků. Jejich využití jsme našli i ve volitelném předmětu Chemické hry a pokusy. Mezi nejčastěji využívané senzory bychom zařadili senzor teploty, pH metr, senzor O 2 a také senzor CO 2. Manipulace s nimi byla snadná, rychlá a pro žáky názorná a srozumitelná. Ve volitelných hodinách, kde je nižší počet žáků ve třídě, bylo více prostoru pro práci se senzory samotnými žáky. Mohli si vyzkoušet nové metody práce při výuce chemie. Všechny senzory budeme využívat i nadále pro zpestření výuky chemie.

10 PŘÍRODOPISPŘÍRODOPIS Na začátku realizace projektu jsme netušili jaké senzory budeme schopni v hodinách přírodopisu využít. Na rozdíl od fyziky a chemie, kde je výuka na pokusech často přímo postavena, jsme si museli své pokusy nejprve vymyslet. Náročná byla především příprava těchto pokusů doma. Z nejčastěji využívaných senzorů lze jmenovat senzor oxidu uhličitého, senzor povrchové teploty, senzor salinity a senzory pro fyziologii lidského těla. Nejtěžší bylo připravit pokusy pro žáky 9. ročníku, kde je učivem neživá příroda (geologie, mineralogie a petrologie). Celkově hodnotíme zařazení senzorů do výuky pozitivně. Žáci měli možnost se na vlastní oči přesvědčit o tom, jak některé věci fungují. V některých hodinách určitě zůstanou našimi pomocníky …

11 INFORMATIKAINFORMATIKA

12 FYZIKAFYZIKA

13 CHEMIECHEMIE

14 PŘÍRODOPISPŘÍRODOPIS


Stáhnout ppt "Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenského 1720 Staré Město 686 03 „Zlepšení podmínek pro výuku a praktických."

Podobné prezentace


Reklamy Google