Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY „UMĚNÍ A MULTIMÉDIA“ INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY „UMĚNÍ A MULTIMÉDIA“ INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI."— Transkript prezentace:

1 INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY „UMĚNÍ A MULTIMÉDIA“ INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY PROJEKT Janáčkovy akademie múzických umění v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 „UMĚNÍ A MULTIMÉDIA“ Seminář „EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND – PŘÍLEŽITOST PRO VYSOKÉ ŠKOLY“ 9. – 10. 4. 2008, Brno

2 CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A VÝZVY Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Program podpory A Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách Výzva č. 3 Doba trvání projektu 19. 12. 2006 – 30. 6. 2008 Výše schválené podpory 4.220.930,- Kč

3 STRUČNÝ OBSAH  Akutní nutnost přizpůsobit umělecké studijní obory, které s médii více či méně izolovaně pracují, nově vzniklým podmínkám a potřebám tak, aby absolventi těchto oborů byli schopni zvládnout specifika multimediální tvorby a realizace multimediálních děl.  Vytvoření podmínek studentům příslušných studijních oborů pro získání základního vhledu a dovedností v oblasti multimediální tvorby prostřednictvím výuky multimediálních předmětů a specializovaných kurzů zaštítěných českými i zahraničními odborníky.

4 PARTNEŘI PROJEKTU Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT) Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (FF MU) Způsob spolupráce a financování.

5 CÍLE  Vytvořit síť volitelných předmětů multimediálního charakteru nabízených křížem mezi zúčastněnými fakultami VŠ uměleckého a umělecko-teoretického zaměření.  Rozšířit vhled studenta do světa médií, a tím mu poskytnout možnost širšího uplatnění v praxi a profesionálnějšího přístupu v práci napříč médii.  Poskytnout studentům interpretačních a performerských oborů důležité informace pro realizaci mixmediálních děl.  Seznámit studenty s povahou mixmediálních děl, a tím jim umožnit připravit fundovanějším způsobem vlastní multimediální prezentace na DVD.  Umožnit studentům teoretických oborů přímý kontakt s uměleckou praxí v oblasti multimediální tvorby.

6 CÍLOVÁ SKUPINA Studenti vybraných oborů:  Hudební fakulty JAMU  Divadelní fakulty JAMU  Fakulty výtvarných umění VUT  Filozofické fakulty MU

7 KLÍČOVÉ AKTIVITY REALIZACE  Personální zajištění projektu  Zajištění materiálního a technického zázemí projektu  Příprava nabídky multimediálních předmětů  Příprava a realizace výukových materiálů  Realizace výuky multimediálních předmětů  Propagace  Vyhodnocení projektu  Koordinace projektu

8 NOVÉ MULTIMEDIÁLNÍ PŘEDMĚTY Hudební fakulta JAMU  Základy teorie kompozice I.  Základy teorie kompozice II.  Základy hudební kompozice I.  Základy hudební kompozice II. Divadelní fakulta JAMU  Principy režie a dramaturgie  Jazyky audiovizuálního díla  Základy scénického pohybu  Strukturovaný multimediální dokument

9 Fakulta výtvarných umění VUT  Dějiny multimediálního umění  Základy vizuální kompozice v čase  Základy multimediálních technologií  Správa datových struktur, digitalizace, mediální archivy Filozofická fakulta MU  Hudba a zvuk v kontextu multimédií I., II.  Úvod do estetiky a obecné teorie umění  Proměny souborného uměleckého díla  Umění nových medií: mezi uměním a technikou I., II.

10

11

12 STRUČNÉ SHRNUTÍ  celkový rozpočet: 4.220.930 Kč z toho partneři: 1.149.850 Kč  nejvíce osobní náklady: 3.030.000 Kč  celkem 2 partneři  projektu se účastní přibližně 440 studentů  vzniklo 16 nových předmětů  byla vydána informační brožura „Umění a multimédia“

13 ZÁVĚR Některé z problémů doprovázejících realizaci projektu:  velká administrativní náročnost  evidence nákladů partnerů v ekonomickém systému JAMU  realizace nákupů vybavení ze zahraničí Udržitelnost projektu:  akreditace dvou nových studijních oborů: Multimediální kompozice (HF JAMU) Audiovize a divadelní tvorba (DIFA JAMU)

14 Více informací o projektu: www.jamu.cz/projekty-esf/

15 Děkuji za pozornost! Janáčkova akademie múzických umění v Brně Hudební fakulta Komenského nám. 6 662 15 Brno MgA. Kateřina Polášková projektová manažerka HF JAMU e-mail: polaskova@jamu.cz mobil: +420 777 830 451


Stáhnout ppt "INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY „UMĚNÍ A MULTIMÉDIA“ INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI."

Podobné prezentace


Reklamy Google