Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019."— Transkript prezentace:

1 Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019 Číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE Termín realizace projektu: 1. července 2012 – 31. března 2015 Rozpočet projektu: 16.500.000,- Kč 2

3 CÍLE PROJEKTU inovace studijních oborů Ekonomika a management, Stavební management, Konstrukce staveb, Technologie dopravy a přepravy a Strojírenství přístupnost oborů školy pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) vhodné provázání teoretického a praktického vzdělávání (vznik institutu distanční praxe) inovace studijních materiálů (rozšíření on-line výuky, pořízení podpůrných didaktických a kompenzačních pomůcek) nezbytně nutné stavebně technické úpravy školy 3

4 POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN PROJEKTU A)Studenti resp. potenciální studenti VŠTE se SVP –studenti s tělesným postižením (STP) –studenti se sluchovým postižením (SSP) –studenti se zrakovým postižením (SZP) –Studenti s vývojovými poruchami učení (SVPU) –Studenti s vadami řeči (SVŘ) –Studenti se socioekonomickým znevýhodněním (SSZ) B)Akademičtí pracovníci VŠTE C)Pedagogičtí a ostatní pracovníci VŠTE 4

5 KLÍČOVÉ AKTIVITY 1) Integrace studentů se SVP do vzdělávacího procesu na VŠTE 2) Zřízení IPC a jeho začlenění do organizační struktury VŠTE 3) Inovace a úpravy výukových metod u studijních programů VŠTE 4) Tvorba a zakotvení institutu distanční praxe do studijních programů VŠTE 5) Realizace stavebně technického řešení 6) Vyhodnocení projektu a šíření výsledků 5

6 KONKRÉTNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU PRO STUDENTY vydání Opatření rektora ke studiu studentů se specifickými vzdělávacími potřebami cca. 50 vytvořených multimediálních materiálů jako podpora studia (kombinace mluveného slova, obrazu, snímkové prezentace a elektronický text) nákup podpůrných didaktických a kompenzačních pomůcek (Braillská tiskárna, notebooky, hmatový display, digitální čtecí přístroj apod.) 6

7 KONKRÉTNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU PRO STUDENTY stavebně technické úpravy v areálu školy vznik institutu distanční praxe (v rámci tohoto institutu budou mít znevýhodnění studenti možnost bezproblémově absolvovat praxi) veškeré vzniklé úpravy a pomůcky budou recenzovány odborníky z praxe speciální webová prezentace a prezentace na sociální síti facebook 7

8 KONKRÉTNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU PRO STUDENTY další speciální podpůrné materiály pro cílovou skupinu studentů, např.: –video nápovědy pro podporu studia –poradenství a podpora při studiu ze strany Informačně poradenského centra a studijního oddělení –speciálně upravené informační materiály (brožury, databáze speciálních knihoven apod.) 8

9 DĚKUJI ZA POZORNOST 9


Stáhnout ppt "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019."

Podobné prezentace


Reklamy Google