Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO"— Transkript prezentace:

1 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO
Systémové přístupy k řešení vědeckovýzkumné činnosti FBI (projekty, publikace, mobility) 8. prosince 2010

2 Získané projekty VaV Bezpečnostní výzkum MVČR - Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy - Vliv teroristických útoků na vybrané průmyslové provozy s nebezpečím výbuchu prachu - Posouzení a standartizace fyzické ochrany objektu veřejných vysokých škol hlavní řešitel: F.S.C. Bezpečnostní poradenství TAČR - Nové technologie ochrany životního prostředí před negativními následky pohybujících se přírodních hmot - Využití membrán s nano-póry pro snižování zdravotních rizik VOC z malých vodních zdrojů hlavní řešitel: Vodní zdroje Chrudim

3 Získané projekty VaV 3. Projekty MPO - Výzkum a vývoj systému pro záchranu a přepravu osob v traumatickém a/nebo kontaminovaném stavu hlavní řešitel: PROMA REHA, s.r.o. - Výzkum a vývoj víceúčelového robotického transportéru pro záchranu osob a zásahy v krizových situacích, ve zvláště obtížných terénních a/nebo klimatických podmínkách hlavní řešitel: FITE a.s. - Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech hlavní řešitel: KPM CONSULT, a.s. 4. Projekt MŽP Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení

4 Získané projekty VaV 5. Operační programy OP VK: - Inovace studijních programů v oblasti bezpečnosti dopravy - Vzdělávání v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu VaVpI: - INEF – Inovace pro efektivitu a životní prostředí (VEC) - ICTT - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (HGF) 6. Mezinárodní projekty 7.RP - iNTeg-Risk - Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related Risks TEMPUS - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – učební plány a celoživotní vzdělávání (Vysoká škola Novy Sad – Srbsko)

5 Příprava přihlášek projektů
Hledání výzev – máme témata Zjistíme výzvu – vymyslet téma Strategická příprava na úrovni katedry/pracoviště, role tajemníka VaV, diskuze v týmech na pracovištích, informování vedoucího katedry. Prodiskutování na úrovni fakulty - informování se a diskuze na kolegiu děkana, schválení projektů se spolufinancováním. Spolupráce s ostatními fakultami, dalšími institucemi, komunikace a spolupráce s ostatními týmy, využití osobních kontaktů.

6 Řešení projektů Předávání zkušeností z hodnocení přihlášek projektů přijatých i nepřijatých, využití poznatků hodnotitelů 2. Plánování publikací dílčích a celkových výsledků projektů schůzky řešitelských týmů, hlavní řešitel předává informace pro děkana/kolegium děkana, důraz kladen na nejvíce bodované výsledky. Cíl – zvýšit bodové hodnocení fakulty

7 RIV 2010 – vyhodnocení

8 RIV 2010 – vyhodnocení Body na pracoviště VŠB

9 počty bodů na pracovištích v letech
RIV 2010 – vyhodnocení počty bodů na pracovištích v letech

10 RIV 2010 – vyhodnocení Pracoviště body Ekonomická fakulta 3086
Fakulta bezpečnostního inženýrství Fakulta elektrotechniky a informatiky 5675 Fakulta metalurgie a mat. inženýrství 5965 Fakulta stavební Fakulta strojní Hornicko-geologická fakulta

11 RIV 2010 – vyhodnocení Fakulta bezpečnostního inženýrství 2006 16
215 BC 9 Jimp 5 Jneimp 4 Jrec 62

12 RIV 2010 – vyhodnocení Pracoviště lidi body body /1 prac.
Ekonomická fakulta Fakulta bezpečnostního inženýrství Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta metalurgie a mat. inženýrství Fakulta stavební Fakulta strojní Hornicko-geologická fakulta

13 Zvýšení publikační činnosti
Bodové hodnocení vybraných druhů výsledků Jimp - článek v impaktovaném časopise: Jneimp – článek v recenzovaném časopise SCOPUS: 12 Jrec - článek v českém recenzovaném časopise 4 B - odborná kniha - světový jazyk: 40 D - článek ve sborníku evidovaného v databázi ICI : 8 N - certifikované metodiky a postupy: 40 R – software: V - výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace: 50 a dále patenty, poloprovoz, užitný vzor, atd.

14 Zvýšení publikační činnosti
Jimp - seznam impaktovaných časopisů vhodných pro publikování pracovníků FBI PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION SAFETY SCIENCE JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS JOURNAL OF FIRE SCIENCES JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES Fakulta podpoří zajištění kvalitního překladu do anglického jazyka

15 Zvýšení publikační činnosti
Jneimp – článek v recenzovaném časopise časopisy a sborníky konferencí, které jsou zařazeny do světově uznávaných databází SCOPUS ERIH Příkladem časopisu zařazeného do databáze SCOPUS je časopis KOMUNIKÁCIE Žilinské univerzity

16 Zvýšení publikační činnosti
Jrec - článek v českém recenzovaném časopise Bezpečnost jaderné energie Bezpečnostní teorie a praxe Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Data Security Management Gender, rovné příležitosti, výzkum Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, Řada bezpečnostního inženýrství Spektrum Tunel Vojenské rozhledy

17 Zvýšení publikační činnosti
D - článek ve sborníku evidovaného v databázi Conference Proceedings Citation Index databáze ICI Proceedings obsahuje seznam více než konferencí Příkladem zařazených konferencí je například: European Safety and Reliability Conference (ESREL), Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industrie

18 Zvýšení publikační činnosti
Provázání publikací s projekty v CEP - autoři musí promyslet vazbu článku na projekt již v přípravné fázi psaní publikace, - komunikace s řešiteli projektů, - fiktivní projekty: 111/OP pro "Operační programy" 111/RP pro "Rámcové programy EK" 111/VZ pro "Jiné veřejné zdroje" 111/NZ pro "Neveřejné zdroje"

19 Mobility Mobility studentů a pedagogů jsou na FBI realizovány v rámci těchto programů: Program ERASMUS Stipendium MŠMT Granty a projekty V současné době jsou před podpisem připraveny smlouvy s těmito univerzitami: TU Gliwice – Polsko TU Varšava – Polsko TU Nysa - Polsko

20 Mobility Bilaterální smlouvy v rámci programu ERASMUS
• INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA, PORTUGALSKO • INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO, PORTUGALSKO ACADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIALEJ, POLSKO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINĚ, SLOVENSKO • TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, SLOVENSKO • HOCHSCHULE MAGDEBURG-STENDAL(FH), NĚMECKO • FACHHOCHSCHULE FRANKFURT AM MAIN, NĚMECKO • ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIWUES INDUSTRIELLES ET DES MINES D´ALES, FRANCIE • ECOLE DES MINES DE DOUAI - FRANCIE

21 Mobility Mobilita studentů a pedagogů – studijní pobyt
ročně vyjíždí zhruba 6 zaměstnanců a přibližně 8 studentů. Důvodem je malý zájem studovat v zemích jako je Polsko a Slovensko a nedostatek příležitostí studovat na západ od našich hranic. Mobilita není pro studenty finančně lukrativní. Jednou z cest je vysvětlovat význam zahraničních stáží studentům hned při jejich nástupu do 1. ročníku a vést je k jejich zakomponování do osobních studijních plánů.

22 Mobility Mobilita studentů a pedagogů – studijní pobyt
Nezbytné předpoklady: Osobní zapojení pedagogů při navázání spolupráce se zahraničními univerzitami Jazykovou vybavenost pedagogů fakulty Přípravu oborů akreditovaných v cizím jazyce Zvýšit nabídku a kvalitu předmětů vyučovaných v cizím jazyce Motivovat pedagogy i studenty k větší mobilitě Mobilita pracovníků ve výzkumu a vývoji Podobné problémy

23 SVOČ Vyhlášení Studentské vědecké a odborné činnosti na FBI pro akademický rok 2010/2011 SVOČ bude vyhlášena v následujících sekcích: Bezpečnost práce a procesů Havarijní plánovaní a krizové řízení Technická bezpečnost osob a majetku Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Bezpečnostní inženýrství Bezpečnostní plánování Přihlášky - do konce ledna 2011 Odevzdání prácí – duben 2011 Interní a mezinárodní kolo

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO"

Podobné prezentace


Reklamy Google