Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tabulkové kalkulátory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tabulkové kalkulátory"— Transkript prezentace:

1 Tabulkové kalkulátory

2 Tabulkový kalkulátor MS Excel
Tabulkový kalkulátor je program, který umožňuje vytvářet a spravovat velmi rozsáhlé tabulky Dokáže zpracovávat číselné i textové informace Definuje vazby mezi buňkami tabulky Umožňuje zadávat nejrůznější funkce Umožňuje kombinovat tabulky a grafy Umožňuje optimalizovat úlohy a analyzovat údaje Největší výhodou je, že po změně jedné hodnoty se okamžitě změna projeví ve všech souvisejících buňkách

3 Popis Titulkový pruh – zobrazuje název programu a název spuštěného soubory (tabulky). Pruh menu (hlavní nabídka) – zobrazuje jména jednotlivých nabídek, které jsou přístupné po stisku klávesy F10 nebo Alt. Pole názvů (adresní pole)– zobrazuje adresu aktivní buňky nebo bloku buněk. Aktivní buňka – je to ta buňka, která je označena zvýrazněným obdélníčkem. Řádek vzorců – zobrazuje text nebo vzorec, který je zapsán v buňce. Řádky tabulky – řádky tabulky jsou určeny čísly (1 až 65536). Sloupce tabulky – sloupce tabulky jsou určeny písmeny (A až IV). Buňka – je to obdélníček, do kterého můžete vkládat data. Buňka je umístěna v průsečíku řádku a sloupce. List – jednotlivé listy představují samostatné tabulky, kterých může být 256. Stavový pruh – zobrazuje informace o aktuálním stavu programu.

4 Buňka Tabulka je tvořena sloupci a řádky
Každý sloupec je označen písmenem A-Z, AA-IV – celkem 256 sloupců Každý řádek je označen čísly Buňka je tvořena průsečíkem sloupce a řádku Buňka je nejmenší část tabulky Buňka je označena adresou (adresa se skládá z označení sloupce a řádky – např. A5) Označení buňky lze doplnit o označení listu (List1!A5)

5 Relativní adresa Relativní adresa je označena adresou buňky bez dalších znaků (adresa se skládá z označení sloupce a řádky – např. A5) Při kopírovaní se tato adresa automaticky mění (záleží na umístění zdrojové a cílové buňky)

6 Absolutní adresa Absolutní adresa je označena adresou buňky s předřazeným znakem $ (adresa se skládá z označení sloupce, řádky a znaku $ – např. $A5 nebo $A$5) Znak $ zapíšete kombinací kláves: pravá klávesa ALT+ů Při kopírovaní se tato adresa – určená hned za znakem $ nemění $A5 – adresa sloupce se nezmění, adresa řádku se změní $A$5 – adresa sloupce a řádku se nezmění

7 Tvorba tabulek vložte hodnoty a texty – nepoužívejte při tom žádné volby (typy písma, zarov­nání…). vytvořte a vložte vzorce – opět bez formátování opravte údaje – odstraňte překlepy a další chyby zformátujte tabulky – nastavte velikost, typ a barvy písma, ohraničení tabulky, barvy pozadí přidejte grafy, obrázky a další objekty

8 Klávesy pro pohyb po tabulce
←→ - pohyb mezi buňkami doleva a doprava ↓↑ - pohyb mezi buňkami nahoru a dolů Ctrl + ← - přesune kurzor na první nebo poslední buňku zaplněné části tabulky Ctrl + → - přesune kurzor na první nebo poslední buňku zaplněné části tabulky Home - přesune kurzor do prvního sloupce Tab - přesune kurzor o buňku doprava Page Up - přesune kurzor o obrazovku nahoru Page Down - přesune kurzor o obrazovku dolů

9 Přesouvání a posun v režimu klávesy End
Po stisku klávesy End se na stavovém řádku zobrazí klávesa END. End + klávesa se šipkou - přesune kurzor o jeden blok dat v řádku nebo sloupci End + Home - přesune kurzor na poslední buňku v listu do nejspodnějšího používaného řádku ve sloupci nejvíce vpravo

10 Změna šířky sloupců a výšky řádků
Změna se provádí pomocí myši Najeďte myší na rozhraní sloupců nebo řádků (např. v záhlaví sloupců) Stiskněte levé tlačítko myši Pohybem myši upravte šířku sloupce

11 Označení oblasti buněk
Označení bloku pomocí myši: 1. Nastavte ukazatel myši do rohové buňky budoucí označené oblasti. 2. Stiskněte a držte levé tlačítko myši a pohybem do protilehlého rohu označte požadovanou oblast. 3. Pusťte tlačítko myši.

12 Označení oblasti buněk
Označení bloku pomocí klávesnice: 1. Přesuňte ukazatel do rohové buňky budoucí označené oblasti. 2. Stiskněte a držte klávesu Shift. 3. Pomocí kláves pro pohyb kurzoru označte směrem do protilehlého rohu požadovanou oblast. 4. Uvolněte klávesu Shift.

13 Údaje vkládané do buněk
Číslo Text Datum Čas Logická hodnota Vzorec

14 Oprava údaje v buňce Opravu údaje proveďte takto:
1. Stiskněte klávesu F2, nebo klikněte levým tlačítkem myši do vstupního pole. Pokud ve vstupním poli kliknete dvakrát levým tlačít­kem myši, označí se celý údaj. 2. Proveďte editaci (změnu) údaje – pro mazání využijte klávesy Delete a Backspace, pak zapište správný údaj. Jestliže jste označili celý údaj dvojklikem, jakýkoliv zá­pis původní hodnoty se smaže a zapíše nový. 3. Vložte opravený údaj. Při vkládání opravených údajů nemůžete použít klávesy pro pohyb kurzoru. Ostatní způsoby vkládání fungují (stisk klávesy Enter, kliknutí levého tlačítka myši do tabulky…).

15 Smazání údaje z buňky Smazat celý obsah buňky je snadné – nastavte ukazatel na vybranou buňku a stiskněte klávesu Delete. Smazat můžete najednou i celou označenou oblast.

16 Kopírování údajů 1. Označte kopírovanou oblast buněk, jde-li o kopírování jedné buňky, nastavte na ni ukazatel. 2. Vložte obsah do schránky (Ctrl+C, menu Úpravy funkce Kopírovat…). 3. Přemístěte ukazatel do levého horního rohu oblasti, kam budete kopírovat (ob­last neoznačujte) – kopírujete-li jednu buňku, nastavte ukazatel přímo na cílo­vou buňku. 4. Na pozici kurzoru vložte údaj ze schránky (Ctrl+V, menu Úpravy funkce Vlo­žit…)

17 Kopírování údajů Pokud se pozorně podíváte na ukazatel, všimnete si, že v pravém dolním rohu je čtvereček. Pokud ho přetáhnete na jiné místo, vyplní se tato oblast obsahem buňky, na které se ukazatel nacházel. 1. Nastavte ukazatel na buňku, jejíž obsah chcete kopírovat. 2. Stiskněte levé tlačítko myši v dolním pravém rohu na černém čtverečku. 3. Pohybem myši nastavte požadovanou oblast buněk pro kopírování. 4. Uvolněte levé tlačítko myši. V pravém dolním rohu se zobrazí znak Možností automatického vyplnění, ve kterém můžete zvolit funkce: - kopírovat buňky - pouze vyplnit formáty - vyplnit bez formátování

18 Vyplnění řadou aritmetickou
Při vytváření aritmetické řady postupujte například takto: 1. Vložte do některé buňky počáteční hodnotu. 2. Do sousední buňky ve směru, kde bude řada pokračovat, vložte následující hod­notu. 3. Obě buňky označte jako oblast. 4. Stiskněte levé tlačítko myši na čtverečku v pravém dolním rohu označené oblasti a přetáhněte ho potřebným směrem. Kalkulátor spočítá rozdíl mezi dvěma označenými buňkami a bude tuto hodnotu přičítat k následujícím hodnotám buněk

19 Vyplnění řadou geometrickou
Při vytváření geometrické řady postupujte například takto: 1. Vložte do některé buňky počáteční hodnotu. 2. Označte oblast budoucí řady hodnot včetně počáteční hodnoty. 3. Zvolte menu Úpravy, funkci Vyplnit a funkci Řady… 4. Zvolte typ řady, krok (to je hodnota, kterou kalkulátor buď přičítá nebo s ní násobí), případně i konečnou hodnotu (po jejím dosažení bude řada ukončena) Zvolte tlačítko OK


Stáhnout ppt "Tabulkové kalkulátory"

Podobné prezentace


Reklamy Google