Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slované, Sámova říše, Velká Morava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slované, Sámova říše, Velká Morava"— Transkript prezentace:

1 Slované, Sámova říše, Velká Morava
Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o příchodu Slovanů, Sámově říši a Velkomoravské říši.

2 Základní pojmy stěhování národů Hunové Germáni Slované stařešina
kmenový náčelník žárový hrob hradiště

3 Slované součástí stěhování národů byl v 6. stol. také příchod Slovanů do střední a jižní Evropy Slované pravděpodobně původně sídlili v oblasti jihoruských stepí (pravlast Slovanů) mezi Dněprem a Vislou obr. 1

4 Slované podle jazyka, jímž mluvili, rozlišujeme Slovany západní, východní a jižní východní (Rusové, Bělorusové, Ukrajinci) jižní (Bulhaři, Slovinci, Srbové, Chorvati, Makedonci) západní (Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové) žili v rodech, v jejichž čele stáli stařešinové rody se spojovaly do větších celků – kmenů, které řídili kmenoví náčelníci

5 Slované žili v menších zemědělských sídlištích, pěstovali všechny druhy obilovin a zeleniny chovali hlavně hovězí dobytek a vepře, méně ovce, kozy a drůbež mrtvé pohřbívali v žárových hrobech věřili v přírodní božstva: vládce hromu Perun, ochránkyně země a úrody Mokoša, bohyně smrti Morana

6 Slované na vyvýšeninách, v ohbí řek a při jejich soutocích budovali Slované opevněná hradiště = rozsáhlé plochy obehnané hradbami z kamenů a sypanými valy v hradištích žili jak obyčejní lidé, tak i velmožové slovanská společnost v 8. století: 1) skupina velmožů v čele s náčelníkem 2) svobodní rolníci a bojovníci 3) otroci obr. 2

7 Zápis do sešitu Slované
6. stol. příchod Slovanů do střední a jižní Evropy pravděpodobně z oblasti mezi Dněprem a Vislou podle jazyka Slované západní, východní a jižní žili v rodech, v čele stařešinové rody se spojovaly do kmenů, v čele kmenoví náčelníci zemědělská sídliště, pěstování obilovin a zeleniny, chov hovězího dobytka a vepřů mrtvé pohřbívali v žárových hrobech přírodní božstva: vládce hromu Perun, ochránkyně úrody Mokoša, bohyně smrti Morana stavěli opevněná hradiště = rozsáhlé plochy obehnané hradbami z kamenů a sypanými valy

8 Sámova říše Slované usídlení na našem území žili podmaněni Avary
Informace o této době čerpáme z Fredegarovy kroniky (Historia Francorum), nejvíce však z archeologických vykopávek. Slované usídlení na našem území žili podmaněni Avary pod vedením franského kupce Sáma svrhli avarskou nadvládu roku 631 porazili u pevnosti Wogastisburku silnou armádu franského krále Dagoberta sjednocením slovanských kmenů vznikla Sámova říše (kmenový svaz, ne ještě stát), která však po smrti svého zakladatele (asi 661) zanikla obr. 3

9 Zápis do sešitu Sámova říše Slované žili podmaněni Avary
pod vedením franského kupce Sáma svrhli Avary 631 porazili u Wogastisburku franského krále Dagoberta sjednocením slovanských kmenů vznikla Sámova říše (kmenový svaz, ne ještě stát), po smrti Sáma zanikla

10 Velká Morava rozkládá se na území řek Moravy a Dyje
velmi úrodná oblast zemědělství, řemesla, rozvoj obchodu sídla kmenových knížat – opevněná hradiště jedná se o skutečně první státní útvar na našem území vzniká na počátku 9. století obr. 4

11 Zápis do sešitu Velká Morava na území řek Moravy a Dyje úrodná oblast
zemědělství, řemesla, obchod sídla kmenových knížat – opevněná hradiště první státní útvar na našem území počátek 9. století

12 Mojmír první kníže – rod Mojmírovců
v té době existovala dvě knížectví – moravské a nitranské (kníže Pribina) roku 833 vyhnal z Nitry knížete Pribinu a nitranské knížectví připojil ke svému (Pribina odešel do Panonie v Uhrách, zde vládl jako údělný kníže Franků) Mojmír v Pasově přijal křest a podřídil se franské svrchovanosti (odvod mírového poplatku) obr. 5

13 Zápis do sešitu Mojmír první kníže – rod Mojmírovců
2 knížectví – moravské a nitranské (kníže Pribina) 833 nitranské knížectví připojil ke svému přijal křest a podřídil se Frankům

14 Rostislav synovec Mojmíra, se snažil vymanit z vlivu východofranské říše - odmítl odvádět mírový poplatek franské říši proto hledal jiného, mocného spojence – v byzantské říši požádal císaře Michala III. o vyslání křesťanské mise 863 příchod misionářů ze Soluně Konstantina a Metoděje na Moravu

15 Rostislav Konstantin a Metoděj s sebou přinesli východní křesťanskou liturgii v slovanském jazyce - staroslověnštině, nové písmo - hlaholici, do slovanského jazyka přeložili část Bible oba bratři museli nejprve požádat římského papeže o schválení staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka Konstantin v Římě onemocněl, vstoupil do mnišského řádu jako Cyril a zde zemřel Metoděj se stal prvním arcibiskupem nové diecézie moravskopanonské křest z rukou Metoděje přijal český kníže Bořivoj a jeho žena Ludmila

16 Zápis do sešitu Rostislav (846 - 870)
odmítl odvádět mírový poplatek franské říši našel spojence v byzantské říši 863 příchod misionářů Konstantina a Metoděje na Moravu přinesli s sebou křesťanskou liturgii ve staroslověnštině, písmo - hlaholici, do slovanského jazyka přeložili Bibli Konstantin se stal mnichem jako Cyril Metoděj se stal prvním arcibiskupem  Metoděj pokřtil českého knížete Bořivoje a jeho ženu Ludmilu

17 Svatopluk svrhl svého strýce Rastislava, vydal ho Frankům, kteří jej nechali uvěznit a oslepit uvězněn však byl i Svatopluk po vypuknutí povstání Moravanů proti Frankům byl poslán s franským vojskem na Moravu aby dobyl Frankům území zpět přeběhl však ke „svým“ a Franky porazil

18 Svatopluk stal se mocným vládcem – největší územní zisk Velké Moravy, podmanil si Čechy (knížete Bořivoje), a Panonii jeho sídlem byl Veligrad, „nevýslovná Rastislavova pevnost“, dodnes neznámé hradiště zřejmě na jižní Moravě (Staré Město nebo Mikulčice?) po Metodějově smrti Svatopluk nechal kněží slovanské liturgie vyhnat a začal podporovat latinskou (tj. západní) liturgii namísto slovanské slovanští kněží odešli do Čech, Bulharska nebo na Rus podle pověsti měl tři syny – pověst o třech prutech, které nikdo nezlomí, pokud zůstanou jednotní

19 Zápis do sešitu Svatopluk (870 - 894)
svrhl Rostislava, vydal ho Frankům porazil Franky při povstání Moravanů za jeho vlády největší územní zisk Velké Moravy sídlo Veligrad, dodnes neznámé hradiště nechal vyhnat slovanské kněží  a začal podporovat latinskou liturgii

20 Mojmír II. oslabení státu, odtrhli se Češi, Slezané i Lužice
vnitřní rozbroje a vpád kočovných Maďarů ukončily rozklad říše po roce 906 nemáme o Velké Moravě písemné zprávy centrum budování státu se přesunulo do Čech

21 Zápis do sešitu Mojmír II. odtržení Čech, Slezska i Lužice vpád Maďarů
po roce 906 nemáme o Velké Moravě písemné zprávy centrum státu se přesunulo do Čech

22 OPAKOVÁNÍ Slované Sámova říše Velká Morava Mojmír Rostislav Svatopluk
6. stol. příchod Slovanů do střední a jižní Evropy pravděpodobně z oblasti mezi Dněprem a Vislou podle jazyka Slované západní, východní a jižní žili v rodech, v čele stařešinové rody se spojovaly do kmenů, v čele kmenoví náčelníci zemědělská sídliště, pěstování obilovin a zeleniny, chov hovězího dobytka a vepřů mrtvé pohřbívali v žárových hrobech přírodní božstva: vládce hromu Perun, ochránkyně úrody Mokoša, bohyně smrti Morana stavěli opevněná hradiště = rozsáhlé plochy obehnané hradbami z kamenů a sypanými valy Sámova říše Slované žili podmaněni Avary pod vedením franského kupce Sáma svrhli Avary 631 porazili u Wogastisburku franského krále Dagoberta sjednocením slovanských kmenů vznikla Sámova říše (kmenový svaz, ne ještě stát), po smrti Sáma zanikla Velká Morava na území řek Moravy a Dyje úrodná oblast zemědělství, řemesla, obchod sídla kmenových knížat – opevněná hradiště první státní útvar na našem území počátek 9. století Mojmír první kníže – rod Mojmírovců 2 knížectví – moravské a nitranské (kníže Pribina) 833 nitranské knížectví připojil ke svému přijal křest a podřídil se Frankům Rostislav  odmítl odvádět mírový poplatek franské říši našel spojence v byzantské říši 863 příchod misionářů Konstantina a Metoděje na Moravu přinesli s sebou křesťanskou liturgii ve staroslověnštině, písmo - hlaholici, do slovanského jazyka přeložili Bibli Konstantin se stal mnichem jako Cyril Metoděj se stal prvním arcibiskupem  Metoděj pokřtil českého knížete Bořivoje a jeho ženu Ludmilu Svatopluk  svrhl Rostislava, vydal ho Frankům porazil Franky při povstání Moravanů za jeho vlády největší územní zisk Velké Moravy sídlo Veligrad, dodnes neznámé hradiště nechal vyhnat slovanské kněží  a začal podporovat latinskou liturgii Mojmír II.  odtržení Čech, Slezska i Lužice vpád Maďarů  po roce 906 nemáme o Velké Moravě písemné zprávy centrum státu se přesunulo do Čech

23 Otázky a úkoly Kde byla původní pravlast Slovanů? Které slovanské národy najdeme v dnešní Evropě? Znáš nějakého slovanského boha? Kdo to byl Sámo? Proč vznikl Sámův kmenový svaz? Jak dlouho trval? Který z Velkomoravských knížat nechal povolat Konstantina a Metoděje? Jaký vliv na naši kulturu měli Konstantin a Metoděj? Vysvětli, proč se Konstantinovi někdy říká Cyril.

24 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z:  Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vydání. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN [ ] obr. 1 – rozšíření Slovanů obr. 2 – slovanské hradiště obr. 3 – Sámova říše mapa obr. 4 – Velká Morava obr. 5 – moravské a nitranské knížectví


Stáhnout ppt "Slované, Sámova říše, Velká Morava"

Podobné prezentace


Reklamy Google