Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský rozměr informačních služeb pro mládež …nejsme v tom sami!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský rozměr informačních služeb pro mládež …nejsme v tom sami!"— Transkript prezentace:

1 Evropský rozměr informačních služeb pro mládež …nejsme v tom sami!

2 Právo na informace Listina základních lidských práv a svobod (ČR 1992) Úmluva o právech dítěte (ČR 1990) Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (ČR 1992)

3 Hlavní subjekty Council of Europe - Rada Evropy, především prostřednictvím Evropského řídícího výboru pro mládež (CDEJ), www.coe.int www.coe.int European Commission - Evropská komise, především prostřednictvím GŘ pro vzdělávání a kulturu a programu Mládež v akci, http://ec.europa.euhttp://ec.europa.eu Organizace ERYICA, Eurodesk, EYCA = spolupráce 3 sítí

4 EYCA (The European Youth Card Association) slevové karty mládeže EURO<26 propaguje mobilitu, poskytuje informace, podporuje participaci 40 organizací ve 38 zemích kartu poskytují více jak 4 000 000 mladých lidí různé komunikační kanály a cesty k mladým lidem skrz členské organizace sídlo v Bratislavě www.eyca.org

5 Eurodesk (Evropská informační síť pro mládež) Eurodesk funguje na několika úrovních: –regionální : více než 1000 poboček v celé Evropě –národní: 27 zemí EU, Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Chorvatsko a Turecko –Evropská koordinační kancelář (Brusel) poskytuje informace týkající se evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží, studia, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví v Evropě, a obecných informací o EU několik informačních kanálů financován Evropskou komisí

6 Eurodesk možnosti pro Vás časopis Mozaika pravidelný newsletter informace ze stránek www.eurodesk.cz, evropské databáze www.eurodesk.org a Evropského portálu pro mládež http://europa.eu/youth/www.eurodesk.cz www.eurodesk.orghttp://europa.eu/youth/ novinky na FB: www.facebook.com/EurodeskCZwww.facebook.com/EurodeskCZ intranet pro partnery projekt SYTYKIA a HYHO regionální partner Eurodesku - v ČR 30 organizací v České republice je národním partnerem Eurodesku NIDM, národním koordinátorem Anežka Novotná

7 ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) nezisková organizace která zastřešuje národní subjekty zabývající se všeobecnými informačními a poradenskými službami pro mládež sídlo sekretariátu v Lucemburku 26 členských organizací, 5 přidružených organizací, 4 spolupracující organizace ze 31 zemí to zahrnuje více jak 8 000 informačních center pro mládež, 13 000 pracovníků, každoročně přes 23 000 0000 využití služeb

8 Činnost ERYICA partnerská dohoda s Radou Evropy od roku 1997 společný koordinační výbor (Joint Co-ordinating Committee) – 3 zástupci ERYICA, 3 zástupci CDEJ, 1 zástupce poradního výboru po mládež (Advisory Council on Youth – 30 zástupců NNO pracujících s mládeží) dva rozhodující orgány: valné shromáždění, představenstvo finance: členské příspěvky, dotace a granty networking, semináře, školení, projekty, Infomobil NIDM členem, momentálně zástupce v představenstvu organizace kontaktní osoba: Julie Menšík Čákiová, julie.cakiova@nicm.czjulie.cakiova@nicm.cz

9 Důležité dokumenty 1. Council of Europe's Recommendation 90 (7) "Concerning Information and Youth Counselling for Young People in Europe„ – Doporučení Rady Evropy 90 (7) „Týkající se informací a poradenství pro mládež v Evropě“ Council of Europe's Recommendation CM/Rec(2010)8 on Youth Information – Doporučení Rady Evropy CM/Rec (2010)8 o informacích pro mládež European Commission White Paper on Youth (2001) – Bílá kniha o mládeži Evropské komise Council Resolution on Common Objectives for participation by and information for young people – Rezoluce Rady o společných cílech pro participaci a informovanost mládeže

10 Důležité dokumenty 2. European Framework for Cooperation in the Youth Field (2010-2018) – Evropský rámec pro spolupráci v oblasti mládeže (2010 -2018) An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering – Strategie EU pro mládež - Investování a posílení European Youth Information Charter – Evropská charta informací pro mládež Principles for Online Youth Information – Principy on-line informací pro mládež EU-Youth Conference of the Polish Presidency - Joint Recommendations – Společná doporučení z evropské konference o mládeži, horká novinka ze začátku září 2011 a další….


Stáhnout ppt "Evropský rozměr informačních služeb pro mládež …nejsme v tom sami!"

Podobné prezentace


Reklamy Google